Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Is-Salib Tal-Fidda

No description
by

Sarah Gauci

on 28 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Is-Salib Tal-Fidda

Is-Salib Tal-Fidda
Patri Wistin Born twieled fil-Kalkara. L-isem kattoliku tiegħu kien Henry. Hu magħruf għal kitba maltija tiegħu u l-ktieb tant popolari S-Salib tal-Fidda. Wistin Born miet fil-21 ta' Awissu, fl-1986 fl-eta ta' 76 sena. Huwa midfun fiċ-ċimiterju ta' Santa Maria Addolorata.
Fis-Salib tal-Fidda niltaqgħu ma' Xandru u Rożina. Żewġt żagħagħ żgħar li ġejjin min familji differenti. L-istorja ssehh fiż-żmien fejn Malta kienet fqira. Meta Xandru spiċċa orfni, mar jgħix mas-Sur Żammit li kien tabib. Fid-dar tiegħu li kienet tinsab il-Belt, Xandru ltaqgħa ma Rożina t-tifla tas-Sur Żammit;. Hi u Xandru kellhom xi ħaġa speċjali bejnithom li kienet imħabba.Sfortunatament sabu t-tfixkil tal-ħajja tagħhom u tan-nies. Minkejja li l-istorja fiha ħafna mħabba sabiħa, il-baħar kellu jkun il-kaġun tat-tmiem għal Xandru .L-istorja tħalli l-Xandru mejjet f'kamra fejn Rożina kienet ħdejh, tibki biki kbir.
L-istorja
Xandru-
Xandru huwa l-karattru prinċipali tar-rumanz. Huwa meqjus bħala eroj u miegħu iddur l-istorja kollha tal-ktieb. Kellu erbatax il-sena.

Rożina-
Rożina Żammit hija bint is-Sur Pawl Żammit. Hija waħda mil-karattri prinċipali tar-rumanz. Hija t-tfajla li ssir tħobb lil Xandru u li tiskopri l-imħabba kbira li kellha għalih wara li jmut. Kellha tlettax il-sena.

Is-Sur Pawl Żammit-
Is-Sur Pawl Żammit huwa wieħed mil-karattri prinċipali tar-rumanz. Kien hu li laqqa' lil Xandru ma Rożina u huwa l-bniedem li jsalva lil Xandru mil-miżerja.


Il-Karattri
Karattri Sekondarji
Gerit-
Din kienet il-qaddejja tas-Sur Pawl. Kienet mara għajjura ħafna u lil-Xandru ma kienet taħmlu xejn. It-tifel ta Gerit; Salvu kien daqxejn ta' anġlu kruha tiegħu. Kienet mara li ma tafx tagħlaq ħalqa u bhekk spiċċat ħażin.

Karmni-
Kienet qaddejja fid-dar tas-Sur Pawl u kienet tieħu ħsieb is-sajra. Karmni kienet tħobb ħafna lir-Rożina u lil Xandru. Dejjem tagħtik kelma ta' ġid.

Omm Xandru-
Din kien jisimha Lieni. Kienet mara armla. Lil binha kienet tħobbu ħafna u tixtieqlu kull ġid. Hija mardet serjament u mietet f'nofs Novembru.
L-isfond
Matul dan il-ktieb wiehed jinnota li x-xeni jinbidlu ħafna. F'daqqa xena ta'mewt u oħra ta' mħabba.

Ħafna mix-xeni jseħħu ġewwa l-Belt fid-dar tas-Sur Pawl u ħdejn il-baħar.

Dan il-ktieb huwa miktub b'kitba avvanzata maltija u huwa ktieb antik.
Il-Plott
L-istorja tiftaħ b'mewta kiefra ta omm li sfortunatament ħalliet lil binha, iżda wara tintwera mħabba bejn żewġt żagħżagħ li tħalli l-qarrej mbikkem billi tiġi l-mewt fuq iż-żagħżugħ.
Is-Salib tal-fidda
F'kapitlu erbgħa, tissemma l-istorja ta'salib li jżomm l-istorja ħajja u joħodna lura fi żmien il-kavallieri ta'San Ġwann.
L-ahhar kummenti
Fl-oppinjoni tiegħi huwa ktieb misterjuż u romantiku. Ma tiddejaqx taqraħ għaliex jiġru ħafna affarijiet f'daqqa. Madankollu naħseb li kieku fl-aħħar ma miet ħadt, kienet tiġi isbaħ l-istorja. Dan il-ktieb iġiegħelek taħseb fuq kemm għandek tħobb u tapprezza lil ta madwarek kemm tista, għaliex wara jkun kollu tard wisq!
Tmiem
Sarah Gauci
Wistin Born
Full transcript