Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

HÅLLBART FÖRETAGANDE

No description
by

Nina Nilsson

on 6 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of HÅLLBART FÖRETAGANDE

Energi
HÅLLBAR DAGBOK
Virtuellt vatten
Med virtuellt vatten menas allt det vatten som går åt till att producera en vara eller tillhandahålla en tjänst.

För att tillverka en bomullstshirt går det åt 2700 liter vatten
I kg biffkött 15 500 liter vatten
1 liter Coca - Cola 9 liter vatten

Vi importerar mycket av vår bomull från Pakistan och Indien, frukt från medelhavet och kaffe från Brasilien.

Vårt svenska vattenfotavtryck är 5680 liter/person/dag vilket motsvarar 40 medelstora badkar.

Pakistan är en stor bomullsodlare, jordbruket tar upp 90 % av Indusflodens vatten. Det intensiva jordbruket riskerar att skapa vattenbrist i landet.
En stor del av vattnet i floden avleds för bevattning, och gifter och näringsämnen förorenar floden.

http://www.dn.se/kultur-noje/coca-cola-forbrukar-livsviktigt-dricksvatten/
http://www.wwf.se/press/1188169-varje-svensk-konsumerar-39-badkar-vatten-varje-dag
Ekologiskt fotavtryck
Hur mycket belastar vi ekosystemen?
Ekologiskt fotavtryck är en metod för att beskriva vår resursanvändning, hur stort markområde var och en av oss behöver globalt sett för att upprätthålla den standarden vi har.

Marken behövs för jordbruk, skogsbruk, gruvdrift. Genomsnittet i världen ligger på 2,5 hektar/person. Svensken använder 6 hektar. USA 8 hektar. Pakistan 0,8 hektar. Ekologiska fotavtrycket är kopplat till den allmänna välfärden i ett land  Rättvisefråga

Vi överskrider jordens bärkraft, gjort sedan 1970. Vi kan använda 1,8 hektar/person. Då är det hållbart.
Hur miljöbelastningen måste minska:
• Belastning på ekosystemen, minskad biologisk mångfald
• Överutnyttjandet av resurser
• Spridning av främmande ämnen

http://www.wwf.se/vrt-arbete/ekologiska-fotavtryck/1127697-ekologiska-fotavtryck
Hållbar utveckling
Med hållbar utveckling menas en utveckling som kan tillgodose dagens befolknings behov utan att äventyra kommande generationers behov.

Det ska vara hållbart ur tre olika perspektiv:
Ekonomiskt
Miljömässigt
Social
Växthuseffekten
NATURLIG VÄXTHUSEFFEKT är en förutsättning för att vi ska kunna bo på jorden.

Utan den skulle medeltemperaturen vara - 18 grader Celsius på jorden.

Nu är medeltemperaturen + 15 grader Celsius.


Med förstärkt växthuseffekt menar man den effekt våra mänskliga aktiviteter har på jorden. Det vill säga hur mycket växthusgaser vi släpper ut.

Vattenånga, metan och koldioxid är växthusgaser.
Energiprincipen - energi kan inte skapas eller förintas, den kan endast omvandlas.
Vi omvandlar energi från former vi kan ha nytta av till energi med lägre kvalité.
Behöver energi för bekvämlighet och produktion
Våra energisystem måste bli hållbara så vi inte överutnyttjar naturresurser.
Ekosystemtjänster
Full transcript