Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

TSR POLAND Sp. z o.o. - prezentacja systemu SOPHUS

No description
by

MICHAŁ KUCHARZEWSKI

on 17 May 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of TSR POLAND Sp. z o.o. - prezentacja systemu SOPHUS

PATRZY, WIDZI, REAGUJE…
Prezentacja systemu SOPHUS dla

TSR Poland Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 6/1A,
41-303 Dąbrowa Górnicza

Założenia projektu:
Analiza ruchu pojazdów.
Monitoring terenu oraz obiektu.
Weryfikacja tożsamości.
Usprawnienie procesów produkcyjnych.
Dodatkowe propozycje wykorzystania systemu SOPHUS.


Dotychczasowe przedsięwzięcia dowodzą jednoznoznacznie możliwości skutecznego wykorzystania systemu w wyżej wymienionych celach.
Czym jest system SOPHUS?
SOPHUS to nowoczesny system wideodetekcji, analizy obrazu
i natychmiastowego reagowania oraz gromadzenia szeroko rozumianych informacji.

System oparty jest o najnowocześniejsze możliwości techniczne i technologiczne wykorzystujące najwyższe moce obliczeniowe komputerów.

Jego budowa, testowanie i wdrażanie trwało kilka lat, jest jednak dzisiaj sprawdzonym i funkcjonującym w praktyce systemem, który w obecnej chwili skutecznie wykorzystuje już blisko 3000 obrazów wideo.
Jak działa system SOPHUS?
System telewizji dozorowej CCTV
BIERNY …
OFFLINE …

Żmudne, czasochłonne i kosztowne przeglądania „wstecz” materiału, zarejestrowanego w obiekcie przez system telewizji dozorowej CCTV.
KOMPLETNY

CZYNNY

ON-LINE

Analiza ruchu pojazdów.
Analiza ruchu pojazdów.
Tablice rejestracyjne

System SOPHUS przy użyciu odpowiednich algorytmów pozwoli zapisać do bazy danych numery rejestracyjne pojazdów, które znajdą się w polu widzenia kamery. Precyzyjna analiza może wymagać uzupełnienia tych informacji o godzinę, prędkość czy np. wielkość obiektu.
Weryfikacja obecności.
Pozostawienie lub zniknięcie przedmiotów

Zastosowanie specjalnych algorytmów pozwala wykryć przedmioty, które nie powinny znajdować się w wyznaczonej przez Państwa strefie lub zaalarmuje, gdy obserwowany przedmiot zniknie!
System może również zaalarmować gdy ktoś lub coś przebywa zbyt długo w strefie.
Weryfikacja obecności.
System SOPHUS śledzi obiekty w ruchu

SOPHUS wykrywa i śledzi poruszające się obiekty. System doskonale sprawdza się podczas obserwacji całego terenu firmy. Potrafi monitorować obiekt przy wykorzystaniu wielu kamer co pozwala na odpowiednio wczesną reakcję i/lub wezwanie odpowiednich służb interwencyjnych.
Ochrona obwodowa terenu.
WIRTUALNE OGRODZENIE

Zastosowanie wirtualnych linii w systemie SOPHUS pozwala na podjęcie reakcji zanim ktoś zbliży się do ogrodzenia lub będzie próbował je sforsować, wzbudzając przy tym wcześniej ustaloną formę alarmu.

System nie ma ograniczeń wynikających z wielkości terenu, rodzaju ogrodzenia czy jego kształtu.
Przykład zabezpieczenia terenu.
WIRTUALNA LINIA OGRODZENIA
Po przecięciu linii włączy się alarm i/lub zostanie wezwana grupa interwencyjna. W zależności od Państwa preferencji.

ZASIĘG WIDZENIA KAMERY
Jedna kamera może pełnić kilka różnych funkcji.

SPECJALNIE CHRONIONA STREFA
W wybranym obszarze możemy zdefiniować inne, specjalne parametry i kryteria ochrony strefowej.
Centrum Operacyjne SOPHUS.
Czynnik ludzkiej inteligencji

Ważnym elementem systemu SOPHUS jest Centrum Operacyjne, w którym pracują wysoko wykwalifikowani operatorzy. Wykorzystując algorytmy wideodetekcji natychmiast analizują, podejmują stosowne decyzje i reagują na zaistniałą sytuację.
SOPHUS działa jednocześnie.
Obrazy w jednym miejscu

Podczas obserwacji wyznaczonych stref system SOPHUS analizuje oraz wskazuje miejsca gdzie dzieje się coś niepożądanego. Tym samym operatorzy natychmiast reagują by zapobiec ewentualnemu zdarzeniu.
Przykłady - Program Smart City.
Wyznaczanie ścieżek ruchu

System SOPHUS potrafi nałożyć na obserwowany obraz obszary najczęściej uczęszczane przez poruszające się obiekty. Na podstawie tak wykonanej analizy obrazu system określi, które miejsca wymagają szczególnej uwagi i sporządzi analizę oraz raport, co w konsekwencji może poprawić system procesów produkcji i/lub pojazdów mechanicznych.
Dodatkowe korzyści płynące
z zastosowania systemu SOPHUS.
2.
Maksymalna skuteczność działań interwencyjnych

SOPHUS reaguje natychmiast na każde zbliżające się zagrożenie. Pozwala zapobiegać kradzieżom, włamaniom, pożarom, poruszaniu się po terenie czy nieprawidłowościom, których dopuszcza się personel w pracy. Wszystko to wyróżnia system SOPHUS na tle innych technologii i metod stosowanych w takich przypadkach. SOPHUS rozpoznaje ryzyko wszędzie tam, gdzie zawodzą tradycyjne sposoby alarmowania – stała obserwacja pozwala w porę uruchomić działanie interwencyjne i/lub wyeliminować bieżące nieprawidłowości, w każdym miejscu i czasie. SOPHUS automatycznie i bezzwłocznie informuje odpowiednie służby i/lub odpowiedzialne osoby o zaistniałych zdarzeniach.
3.
Zniżki u ubezpieczycieli

Dobre firmy ubezpieczeniowe oferują atrakcyjne zniżki dla Klientów korzystających z elektronicznych systemów dozoru umożliwiających natychmiastową reakcję. Do takiej kategorii zaliczany jest system SOPHUS.
4.
SOPHUS w każdej dziedzinie życia codziennego i rodzinnego

Innowacyjność, najwyższa technologia, niezawodność oraz nieograniczone możliwości SOPHUS'a sprawiają, że system sprawdzi się praktycznie w każdej dziedzinie życia. SOPHUS potrafi usprawnić wykonywanie codziennych obowiązków, zapewnić bezpieczeństwo rodzinie czy Państwa posesji. Wykrywa niepożądane działania, zapewnia kompleksową ochronę osób i mienia, a nawet – poinformuje i podejmie odpowiednie kroki, jeśli ktoś wtargnie na chroniony teren. System SOPHUS łatwo staje się nieodłącznym elementem życia biznesowego i prywatnego!
5.
SOPHUS w marketingu i reklamie

Współcześnie potrzebujemy konkretnych dowodów i wyników, żeby sprawdzić, czy dana reklama przyniesie planowany efekt. System SOPHUS zrobi to za Ciebie, ponieważ posiada wiele możliwości zastosowań – dokładnie wskaże, obliczy oraz wyciągnie wnioski, dotyczące reklamy zewnętrznej; gdzie i jak należy ją zastosować. Dzięki szczegółowej analizie SOPHUS'a przygotują Państwo odpowiednią strategię marketingową, która przyniesie oczekiwane rezultaty.
Przedstawione rozwiązania są propozycją opartą na założeniach ogólnych. Konieczne jest zweryfikowanie jej pod kątem ustaleń wynikających z wizji lokalnej, która pozwoli dokładnie zdefiniować wszelkie szczegóły. Wiedza nabyta przez system SOPHUS poparta jest wieloletnim doświadczeniem i faktycznymi realizacjami u naszych klientów.
Przestrzeni, w których sprawdza się system SOPHUS jest nieskończenie wiele: miejsca publiczne i prywatne posesje, ulice i parkingi, pomieszczenia biurowe czy hale produkcyjne, wydarzenia kulturowe, imprezy okolicznościowe i masowe, dozór pojazdów czy ochrona obiektów.
Widzieć to wiedzieć
Dziękuję za uwagę
1.
Niski koszt użytkowania systemu SOPHUS

System SOPHUS opiera się na innowacyjnej technologii monitoringu wizyjnego, który redukuje koszty do niezbędnego minimum. Koszt całodobowej obserwacji obiektu jest blisko
3,5-krotnie
niższy od kosztu pracowników etatowych i 
4-krotnie
 niższy od kosztu samodzielnego monitoringu wewnętrznego.
SOPHUS analizuje i przedstawia dane w dowolnej formie.
Analizowany obraz w formie graficznej

SOPHUS w każdym momencie przedstawi analizę według ustalonych kryteriów. System zaprezentuje dane w dowolnej formie: wykresu, tabeli czy pliku Excel. Tego typu dane pozwolą przeprowadzić analizę i wyciągnąć wnioski.
Weryfikacja obecności.
Automatyczna reakcja

System natychmiast zareaguje, wzbudzi alarm i/lub poinformuje odpowiednie służby gdy zauważy niepożądane zdarzenie. Zastosowanie takiego rozwiązania doskonale sprawdza się w działach produkcji, dystrybucji oraz logistyki.
Zarządzanie przejściami i przejazdami.
NOWOCZESNA KONTROLA DOSTĘPU

SOPHUS wykorzystuje kamery do podejmowania decyzji dotyczących ruchu osobowego lub mechanicznego w wybranych lokalizacjach. SOPHUS na podstawie odczytanego numeru rejestracyjnego może otworzyć szlaban czy bramę o ile konkretny numer rejestracyjny posiada właściwy priorytet. System przekaże informację o zbliżającym się pojeździe np. do magazynu, aby dedykowany towar był przygotowany do załadunku.
Ochrona obiektów
Zabezpieczenie otworów okiennych i drzwiowych

Zastosowanie odpowiednich algorytmów w wyznaczonych strefach pozwala na reakcję podjętą z odpowiednim wyprzedzeniem - zanim osoba niepożądana zbliży się do obserwowanego obiektu. System automatycznie określi czy czas zdarzenia albo inne kryterium wymaga reakcji Centrum Operacyjnego SOPHUS.
Ochrona obwodowa terenu.
Przykład ochrony terenu

Przy użyciu jednej kamery możemy zastosować do 40 wirtualnych linii na jednym obrazie, pozwala to monitorować obszar pod wieloma kryteriami, w zależności od potrzeb.
Przykład funkcjonalności systemu.
Użycie wielu zastosowań jednocześnie

System SOPHUS za pomocą jednej kamery zlicza wszystkie poruszające się pojazdy, liczy obiekty wjeżdżające i wyjeżdżające, zabezpiecza oraz alarmuje gdy pojazd pojawi się w strefie bezpieczeństwa. Ponadto zapisuje obraz w archiwum i jest podłączony do istniejącego systemu na obserwowanym obiekcie.
Przykład - usprawnienie systemów produkcji.
Analiza według ustalonego kryterium

Film przedstawia analizę obrazu na podstawie rozpoznawania kolorów. Podczas zdiagnozowania obiektu o barwie jasno niebieskiej system automatycznie reaguje i wzbudza alarm. Nie wywołuje alarmu, gdy pojawi się obiekt o ciemniejszych barwach - ponieważ system uznał go za bezpieczny. SOPHUS odróżnia przedmioty i barwy nawet gdy się ze sobą mieszają.
Identyfikacja obiektów

System bez przeszkód liczy, rozróżnia i identyfikuje obiekty poruszające się w różnych kierunkach niezależnie od ich rodzaju i wielkości. Przedstawiony przykład można analogicznie odnieść do swojego profilu działalności i zastosować go do swoich preferencji.
Przykład - usprawnienie systemów.
Bezpieczeństwo pracownika

System przy użyciu odpowiednich algorytmów poinformuje gdy obserwowany obiekt zachowa się w inny sposób niż przewiduje to procedura. Film przedstawia osobę pracującą w fabryce o podwyższonym ryzyku dla zdrowia i życia. Gdyby pracownik znalazł się w pozycji horyzontalnej, system bezzwłocznie o tym poinformuje oraz wyśle sygnał do grupy ratowniczej.
Przykład - usprawnienie systemów.
Monitoring miejsc pracy

SOPHUS monituruje pracę personelu. System sprawdza czy pracownik znajduje się w wyznaczonym czasie na swoim miejscu pracy. Gdy kamera podczas obserwacji stanowiska pracy lub miejsca gdzie powinien znajdować się pracownik nie zdefiniuje aktywności, automatycznie wyśle informację do odpowiedzialnych osób.
Przykład - usprawnienie systemów.
Oferta SOPHUS.
W ramach atrakcyjnego abonamentu, system SOPHUS zapewni Państwu kompleksową obsługę. W każdym przypadku, indywidualnie określane są parametry brzegowe wpięcia telewizji dozorowej CCTV klienta do systemu SOPHUS. Do momentu podpisania umowy klient nie ponosi żadnych kosztów.
Dla Państwa wygody SOPHUS zapewnia bardzo wygodne formy finansowania.


System SOPHUS - Patrzy, widzi, reaguje!
Analiza elementów

System sprawdza zgodność wyprodukowanych podzespołów według ustalonych kryteriów. W przypadku zablokowania się elementu na taśmie produkcyjnej, automatycznie wysyłany jest alarm do odpowiedzialnej osoby. Film przedstawia zliczanie komponentów i weryfikację pod względem zgodności.
Przykład - usprawnienie systemów produkcji.
Przykład - usprawnienie systemów produkcji.
Obserwacja strefy wrażliwej.

System bez przeszkód identyfikuje obiekty we wszystkich przestrzeniach. Gdy wchodzące obiekty nie spełniają wcześniej ustalonych kryteriów SOPHUS automatycznie weryfikuje i podejmuje działania alarmowe.

Przykłady funkcjonalności systemu.
Wyznaczanie ścieżek ruchu

System SOPHUS potrafi nałożyć na obserwowany obraz obszary najczęściej uczęszczane przez poruszające się obiekty. Naa podstawie tak wykonanej analizy obrazu system określi, które miejsca wymagają szczególnej uwagi i sporządzi analizę oraz raport, co w konsekwencji może poprawić system procesów produkcji i/lub pojazdów mechanicznych.
System SOPHUS rozróżnia i liczy przedmioty
.

System SOPHUS odróżnia samochód osobowy od ciężarowego lub człowieka od zwierzęcia. Policzy wszystkie pojazdy lub osoby, które przekraczają wirtualne linie licznikowe oraz automatycznie przedstawi raport w dowolnych przedziałach czasowych.
6. Płynne połączenie systemu SOPHUS z pracą ludzką

W wielu przypadkach czynnik ludzki jest niezbędny w strukturze i profilu działalności firmy. Tym samym zachęcamy do zapoznania się z ofertą siostrzanego Systemu Ochrony TFK, który zapewni profesjonalną i wykwalifikowaną obsługę pracowników etatowych. Jesteśmy przekonani, że nowoczesny system SOPHUS w połączeniu z tradycyjnym wsparciem pracownika TFK zapewni błyskawiczną reakcję oraz interwencję w przypadku wykrycia zagrożenia.
Full transcript