Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Slimme kleuters Bijeenkomst 1

No description
by

Anouk Mulder

on 28 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Slimme kleuters Bijeenkomst 1

SLIMME KLEUTERS
een uitdaging

Hoogbegaafde Kleuters
Er was eens een meisje dat vleugels kreeg, die groeiden uit haar schouderbladen. De buren spraken de ouders er op aan, dat ze die vleugels moesten afknippen, maar de ouders reageerden verbaasd en weigerden. Een poosje later zeiden de buren: ‘Als je ze dan niet wil afknippen, laat ze dan tenminste kortwieken’. Weer weigerden de ouders en gingen de buren onverrichter zake naar huis. Nog enige tijd later kwamen de buren er weer op terug: ‘Wat doe je het kind aan?’
De ouders zeiden: ‘We leren haar vliegen’
VROEG-Signalering
Uitdagen!
Motiveren en enthousiasmeren
Vandaag
actuele ontwikkelingen tav hoogbegaafdheid
belang van vroegsignalering
ontwikkelingsvoorsprong in beeld
intake-vragenlijst
verrijken met ontwikkelingsmaterialen
het eerste stapJE
hoogbegaafd??
Hoogbegaafd in Beeld
theoretisch kader
Theorie gebaseerd op
1. Het ontwikkelingspotentieel van ieder mens, de talenten waar je mee geboren wordt, dat bij hoogbegaafden bestaat uit:

- Hoge intelligentie, talenten en speciale vaardigheden

- Vijf vormen van overexcitabilities:
psychomotorisch (fysieke energieniveau),
sensueel (zintuiglijke waarneming en beleving),
intellectueel (activiteit van de geest),
verbeelding (voorstellingsvermogen) en
emotioneel (intensiteit van de emoties, hoog gevoeligheid)

- Het vermogen om op je eigen gedrag te reflecteren en daardoor jezelf te ontwikkelen.

2. "Positive disintegration" ontwikkelingsniveaus waarbij de emotionele ontwikkeling het belangrijkste onderdeel is bij het stijgen naar een hoger niveau. De emotionele ontwikkeling loopt van egocentrisme naar altruïsme via een proces van uiteenvallen.
Door op zo’n manier naar de ontwikkeling te kijken is het mogelijk dat een hoogbegaafd kind zich op een hoger ontwikkelingsniveau bevindt dan een volwassene.
Dabrowski
- ouderinformatie (intake, gesprek)
- intakevragenlijst
- observatie in de klas
- informatie VVE
- dossiervorming (LVS, toetsen)
- groepsscreening
- signaleringsprotocol (DHH; SiDi-R)
- ontwikkelingsgebieden in beeld
(blz 25)
wat jij?
Opdracht 1
wat jij?
opdracht 2
Rol van de Leerkracht
Compacten
Wat wel aanbieden?
Belangrijke stappen in het leerproces;
Overgang naar formele notaties;
Reflectieve activiteiten;
Belangrijke strategieën en werkwijzen;
Constructieve/ontdekactiviteiten;
Verrijkingsstof die wezenlijk moeilijker is;
Activiteiten op tempo;
Introductie van een nieuw thema.

Wat schrappen?
50% tot 75% van de oefenstof;
75% tot 100% van herhaling;
Verrijkingsstof die meer van hetzelfde biedt.

> minder behoefte aan instructie
> nauwelijks behoefte aan herhalingsstof
> kunnen toe met minder oefenstof
> kunnen grotere leerstappen nemen
> hoog leertempo

> voorkomen van demotivatie en onderpresteren
> reguliere leerstof doet onvoldoende beroep op vermogen om creatief om te gaan met hun kennis

Vervroegde doorstroming
Verrijking
niet meer, maar anders:
plusopdrachten in methoden zijn zelden wezenlijk anders of moeilijker
topdown leren
kies vorm van verrijking dat bij kind past, samen met het kind
hoogbegaafde kinderen met leerproblemen hebben ook verrijkingsmateriaal nodig
afgewogen verrijkingsaanbod
bedenk hoe je verrijking wilt aanbieden
een beroep doen op creativiteit
open opdrachten bevatten
een hoog abstractieniveau hebben
een hoge mate van complexiteit hebben
meerwaarde bieden ten opzichte van reguliere leerstof
stimuleren tot een onderzoekende houding
een beroep doen op de zelfstandigheid van de leerling
een reflectieve houding uitlokken
een beroep doen op metacognitieve vaardigheden
uitlokken tot interactie
Verrijkingsopdrachten die:
http://hoogbegaafdheid.slo.nl/projecten/excellentie-lpc-slo/
Oriëntatievraag
vraagt naar een zintuiglijke waarneming (wat hoor, zie, ruik, voel, proef je?)
Operationele vraag
vraagt naar handelen; is alleen te beantwoorden door iets te gaan doen en/of te observeren (wat gebeurt er als, wat is het effect van?)
Analysevraag
vraagt om aspecten van een probleem of situatie te onderscheiden (waartoe, waardoor, wat vind je nu van, hoe komt het dat?)
Synthesevraag
vraagt om een voorspelling, de oplossing van een probleem of het bedenken van iets nieuws (wat zou er gebeuren als, bedenk eens, hoe kun je zorgen dat?)
Evaluatievraag
vraagt om meningen, om de waarde van een oplossing of om de kwaliteit van iets te beoordelen (wat vind je van, ben je het eens met, wat is het beste voorbeeld van, denk je dat het helpt als, waardoor vind je dat de beste oplossing, waarom ben je zo tegen dat plan?)
Slimme kleuters uitdagen
Niet meer, maar anders!
Helpen het zelf te doen
diep denken
intense betrokkenheid
taalontwikkeling
kennishonger
logisch denken
fantasie
creativiteit
sterk geheugen
samenspel
eisen stellen
verrijking
leren plannen
doelen stellen
Andere vragen stellen
samen (be)denken

signalering en diagnosticering
eigen ervaringen
rol van de leerkracht
hoogbegaafd vs ontwikkelingsvoorsprong
onderpresteren
aanpassing
niet anders willen zijn
uitdaging bieden
verwachtingen
het
belang
Hoe?
intake
opdracht 3
ouderinformatie
DHH
Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid
SiDi 3 Signalering Diagnosticering
Quickscan
uit DHH
Uitdagen
opdracht 4
Hoeken
opdracht 5
met ontwikkelingsmateriaal
Thuisopdracht
blz 41
bijeenkomst 1
Full transcript