Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

NPC kick-off FabLab 18062014

No description
by

Jozef Vasko

on 18 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of NPC kick-off FabLab 18062014

2000
1960
1970
1990
1980
1950
1940
1960 objavili sa minipočítače DEC
1975 prvý hobby počítač Altair 8800

1977 zakladateľ DEC prehlásil, že !
"nie je žiadny dôvod aby ľudia mali doma počítač"
1980 3D tlačiarne prvej generácie

1981 IBM PC osobný počítač
1995 Hackerspace v Nemecku priestor spoločnú prácu programátorov

hacken - kopať , rozsekať

https://en.wikipedia.org/wiki/Hackerspace

1937 Claud Shanon v diplomovej práci na MIT poukázal na to že pomocou prepínačov zpnutý-vypnutý môžeme spracovaťt ľubovolnú logickú funkciu

1938 aplikoval svoju teóriu na digitalizáciu telefónneho prenosu a vďaka opravného kódu dokázali preniesť signál aj po zarušenej linke

https://en.wikipedia.org/wiki/Claude_Shannon
1950 prvé sálové počítače

1952 výskumníci MIT prepojili frézu s počítačom a vzniklo prvé CNC
2001
2002
2004
2003
2005
2006
2007
2008
2009
2001 Center of Bits MIT How to make (almost) anything Neil Gershenfild poukázal na paralelu medzi osobnými počítačmi a osobnou fabrikáciou - výrobou.
Študia o prepojení počítačovej a fyzikálnej vedy.
Vytvoril triedu v ktorej sprístupnil študentom moderné vyrobné stroje. Študenti chceli vyrábať rôzne veci a v rámci seminárnych projektov integrovali naučené znalosti.

Načo je dobrá digitalna fabrikácia?
Vyrábať produkty pre trh jednej osoby.

2003 vytvorili prvú dielňu fab lab - fabrication labs, fabulous labs - báječné laboratórium (náklady $50000 na vybavenie, $20000 materiál)

2003 prva verejná dielňa Fab Lab South End Technology Center

http://www.tech-center-enlightentcity.tv/home.html

2005 prve hobby 3D tlačiarne RepRap, MakerBot, Ultimaker, PopFab, ...

2005 Makerspace magazin2006 TechShop, reťazec verejne dostupných priestorov a dielní zamerané viac na profit
2007 na Chaos Communication Camp v Nemecku sa mladíci z USA inšpirovali a začali zakladať hackerspace-y

https://en.wikipedia.org/wiki/Hackerspace
2010 otvorenie Artisan's Asylum, komunitnej dielne.
Otvorené workshopy, úzko späte s kreatívnymi skupinami vysokej školy Olin
Populárny kurz na MIT (Massachustetess Instutute of Technology) vedený Neil Gershenfeldom
https://en.wikipedia.org/wiki/Neil_Gershenfeld

Kurz je verejne dostupný
http://fab.cba.mit.edu/classes/MIT/863.08/
Čo je FabLab?
FabLab je globálna sieť miestnych laboratórií, v ktorých sú záujemcom k dispozícii zariadenia, nástroje, softvérové programy a prístroje aj na digitálnu výrobu, na realizáciu ich vlastných nápadov a na vynálezcovskú činnosť.

Ako môžu organizácie využiť laboratórium FabLab?
FabLab laboratóriá môžu slúžiť aj na inkubovanie nových podnikateľských činností. Tieto činnosti však musia byť v súlade s hlavným poslaním laboratórií Fatlab a mali by byť ďalej rozvíjané a realizované mimo laboratórií, nie v nich. Očakáva sa, že tieto činnosti prinesú úžitok ich vynálezcovi, laboratóriám FabLAb a všetkým, ktorí prispievajú k úspechu.


Kto je vlastníkom vynálezov, ktoré vznikli v FabLab laboratóriu?
Návrhy a procesy vyvinuté v laboratóriách FabLab si ich autor môže právne chrániť alebo ich predať. Mali by však zostať ostatným k dispozícii na voľné využívanie a na vzdelávanie.
Aké sú vaše povinnosti?
Dodržiavať pravidlá bezpečnosti, neohrozovať bezpečnosť ostatných a nepoškodzovať zariadenia a prístroje;
Udržiavať prístroje funkčné a čisté a podávať návrhy na zlepšenie činnosti a vybavenia laboratória;
Rozširovať a sprístupňovať vedomosti podieľaním sa na vypracovaní pracovných návodov a na používateľskej dokumentácii:
Kto môže používať laboratórium FabLab?
FabLab laboratóriá sú budované na komunitnom princípe; verejnosť má do nich voľný vstup a voľný prístup k počítačovým programom podľa vopred dohodnutého časového harmonogramu.


Čo ponúka sieť laboratórií FabLab ?
Sieť FabLab laboratórií poskytuje prevádzkovú, vzdelávaciu, technickú, finančnú a logistickú pomoc nad rámec toho, čo poskytuje laboratórium.


Čo sa nachádza vo FabLab laboratóriu?
FabLab laboratórium je vybavené základným zariadením na zhotovenie (takmer) čohokoľvek a poskytuje možnosť na vzájomnú spoluprácu a na účasť na projektoch.


Čo sa nachádza vo FabLab laboratóriu?
FabLab laboratórium je vybavené základným zariadením na zhotovenie (takmer) čohokoľvek a poskytuje možnosť na vzájomnú spoluprácu a na účasť na projektoch.


20. októbra 2012
zverejnená Charta Fab Lab

http://fab.cba.mit.edu/about/charter/
2012
2014
2011 rozšírenie pojmu Make po zaregistrovaní domény
THE 10th INTERNATIONAL FAB LAB CONFERENCE
BARCELONA
2-8 JULY 2014
The Fab Foundation

založené 9.2.2009

na podporu medzinárodnej siete Fablabov

http://www.fabfoundation.org/about-us/
The
International Fab Lab Association
The public window to the international Fab Lab community.

zalozene 4.7.2011
http://www.fablabinternational.org/fab-association/who-we-are
Aktuálna mapa Fablab-ov vo svete

http://www.fabfoundation.org/fab-labs/
2011
2010
Fabrication, Fabulous Labs
Výrobné, Báječné laboratóriá

Stručná história

V rámci podaktivity 1.1.5 bude
identifikovaná existujúca, a zároveň nie 100%-ne využívaná výskumno-vývojová infraštruktúra akademických inštitúcií, vrátane obslužného personálu (laboratóriá, stroje, prístroje, zariadenia, a pod.)
potenciálne využiteľná
študentmi, výskumnými pracovníkmi, fyzickými osobami, či podnikateľmi
za účelom realizácie analýz, testov, meraní a pod.
Realizované bude obstaranie súboru technologických zariadení, strojov a prístrojov pre technické oblasti a strojárstvo a pre oblasť prírodných vied a biotechnológií.

V súčinnosti s aktivitou 2.1 bude v rámci Národného podnikateľského centra vybudovaný tzv.
CreativePoint
a v súčinnosti s externými partnermi (ministerstvá, samospráva, veľvyslanectvá a zahraničné inštitúty v SR) bude vytvorené tzv.
FabLab – fabrication laboratory
.

V rámci oboch priestorov bude umiestnená predmetná infraštruktúra, stroje, prístroje a zariadenia (napr. 3D tlačiarne, 3D scannery, drobné CNC stroje, laserové rezačky, a pod.).

V rámci NPC bude CreativePoint slúžiť pre využitie potenciálnymi, začínajúcimi a existujúcimi podnikateľmi, za účelom vytvorenia si funkčných prototypov či overenie technologických postupov, na ktorých budú postavené podnikateľské zámery.

FabLab bude v širšom centre Bratislavy a bude slúžiť na oslovovanie cieľových skupín projektu (propagácia služieb NPC), prezentáciu progresívnych technológií a ich využívanie cieľovými skupinami na zhotovenie funkčných prototypov, či dizajnovanie potenciálnych produktov.

Hlavné aktivity:
-
Identifikácia existujúcej dostupnej výskumno-vývojovej
infraštruktúry na vedeckých pracoviskách
s potenciálnym využitím
cieľovými skupinami projektu a eventuálne zabezpečenie nájmu
tejto infraštruktúry (zariadení). Samotné poskytnutie takejto
infraštruktúry cieľovým skupinám projektu bude závisieť od
legislatívnych možností (Zákon o správe majetku štátu), resp. od
pravidiel štrukturálnych fondov EÚ (v prípade infraštruktúry
nadobudnutej z projektov OP VaV).

-
Identifikácia výskumno-vývojovej infraštruktúry
(súbor
technologických zariadení, strojov a prístrojov pre technické oblasti
a strojárstvo a pre oblasť prírodných vied a biotechnológií)
po
ktorej je zo strany cieľových skupín projektu dopyt
, ale táto nie je
v regióne k dispozícii na potenciálne využitie a jej obstaranie.

-
Zabezpečenie poskytovania služieb v rámci využívania výskumno vývojovej infraštruktúry cieľovými skupinami projektu
vrátane
účastníkov programov Národného podnikateľského centra
podnikateľskej predinkubácie, inkubácie, start-upovej a rastovej
podnikateľskej fázy.

1.1.5 Zabezpečenie a rozšírenie existujúcich výskumno vývojových infraštruktúr a vybudovanie „CreativePoint“ v rámci NPC a „FabLab“

Techshop
- na profit orientovaná sieť verejne dostupných dielní s výrobnými zariadeniami najvyššej úrovne zrodené v Kalifornii

FabLab
- sieť verejne dostupných priestorov so základným vybavením, umožňujúci začiatočníkom vyrobiť skoro hocičo a zoznámiť sa so základmi inžinierstva a dizajnu
Hackerspace
- sa sústreduje hlavne na využitie existujucého hardvéru vývoj elektornickych komponentov a programovanie. Niektoré majú tendenciu ku kolektivizmu a radikálneho demokratického procesu ako spôsobu rozhodovania.

Makerspace
- verejne dostupné creatívne priestory technicky a technologicky vybavené pre čo najrôznejšie remeslá. Su orientované viac v duchu tradičnej práce namiesto demokratických kolektívov

Verejne prístupne dielne FabLAb a CreativePoint sú budované v rámci projektu NCP CVTI
http://makezine.com/
http://techshop.ws/
Tretia digitálna revolúcia výroby vecí
Neil Gershenfeld

článok v časopise

http://hereandnow.wbur.org/2013/06/19/gershenfeld-digital-revolution
2013
https://www.fab10.org/en/home
Podpora zriadenia a rozvoja Národného podnikateľského centra na Slovensku - I.etapa

http://www.cvtisr.sk/buxus/generate_page.php?page_id=8516
V súvislosti s verejne dostupnými dielňami sa stretávame s rôznymi pojmami
https://sk.wikipedia.org/wiki/Dejiny_po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_numerical_control#Enter_MIT

http://prezi.com/8izgrui0vxfp/3d-printing-history/
http://artisansasylum.com/
http://olin.edu/discover-olin

http://makerspace.com
Full transcript