Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Abordarea textului literar de proporții în gimnaziu: o provo

No description
by

Rodica Bogus

on 16 August 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Abordarea textului literar de proporții în gimnaziu: o provo

Abordarea textului literar de proporții în gimnaziu: o provocare
„Școala trebuie
să producă nu oameni mari,
ci oameni buni...”

Aurelian Silvestru
Obiectivul nostru fiind acela de a aduce în atenția colegilor un text original construit.
Zilnic, a experimentat metode și tehnici ce ar facilita comprehensiunea lucrării epice, care i-au făcut pe elevi mai receptivi, i-au adus mai aproape de text.
Competențele elevilor de a produce
texte funcționale
sînt exersate în parametrii romanului discutat. În urma selectării textelor funcționale care s-ar putea elabora în contextul romanului, elevii au fost repartizați în grupuri, pentru a scrie:
cerere, invitație, anunț, CV, scrisoare
.
Educația, în cazul dat, este privită ca un sistem de acțiuni specifice orientate la formarea unor calități și atitudini ale personalității.
Unchiul din Paris
Pactîzînd cu diavolul
Și a fost noapte...
Spune-mi Gioni
etc.
Fiecare elev a avut un suport de curs elaborat de noi, care includea un fragment din roman, imagini și sarcini în baza textului.
Am proiectat o unitate didactică de 12 lecții: nu vom prezenta aici proiectele didactice ale lecțiilor, ci doar vom puncta cîteva aspecte ale abordării textului.
Inițial, ne-am propus să arătăm elevilor un alt gen de roman decît cele cunoscute de ei pînă atunci, să-i „infiltrăm” în lumea animalelor, făcîndu-i să înțeleagă că orice vietate are sentimente și emoții, chiar dacă nu cuvîntă, și, în același timp, că alegerea unui narator reprezintă o sursă de a ne vedea altfel decît considerăm noi că sîntem.
Un alt obiectiv a constat în a le trezi dorința de a citi integral romanul, deși aveam la dispoziție un singur exemplar de carte.
În acest sens,
au fost utilizate:
Evocare:

Asocieri libere, Bliț, Axa cronologică, Cvintet, Cercetarea împărtășită, Din fotoliul autorului, Alb și negru;
Realizarea sensului:
Eseu nestructurat, Clustering, Diagrama Venn. Harta personajelor;
Reflecție:
Pixuri în pahar, Argument în patru pași, Linia valorii, Prezentare de grup;
Extindere:
lectura romanului, iar apoi produse în baza lui - Rezumatul, Compunerea-caracterizare de personaj, Colajul de imagini, SMPR, Maratonul de scriere, Alocuțiunea;
Fiecare tehnică a avut menirea să favorizeze înțelegerea acestui roman și să-i dezvăluie coloritul specific, ajutînd la construirea unui puzzle al textului.
Siguranța că modelul didactic propus este transferabil și asupra altor romane alese pentru lectura
extra murros
ne mobilizează să trecem în revistă activitățile desfășurate, iar atitudinea elevilor față de lectură și față de creația lui Aureliu Busuioc ne dă încrederea că o planificare perspicace și minuțioasă este, într-adevăr, cheia succesului în motivarea pentru lectură.
Prima lecție din cadrul acestei unități a demarat cu
Asocieri libere
pentru substantivele „dragoste” și „prietenie”, elevii scriind pe fișe cîte un cuvînt potrivit pentru fiecare dintre cele două lexeme. În urma prezentării fișelor, am discutat despre similitudinile și diferențele dintre cele două noțiuni.
Ulterior, au scris un
Eseu nestructurat
bazat pe un aforism și o imagine. După expirarea timpului alocat, cîțiva elevi și-au citit lucrările. Am evaluat frontal ideile expuse în eseu, interdependența dintre motto și imagine, limbajul utilizat și coerența enunțurilor.
Un cu totul alt impact am urmărit prin sarcina de a alcătui
Axa cronologică
a contactului pe care l-au avut, ca elevi, cu opera lui Aureliu Busuioc: să răsfoiască toate manualele de gimnaziu în uz ca să-și amintească ce texte au studiat de-a lungul anilor și să le plaseze pe o axă a timpului.
Revenind la cuvintele-cheie ale lecției, am aplicat tehnica
Alb și negru
, conform căreia elevii au avut de alcătuit definiții metaforice pentru substantivul „dragoste” (Ce este/pare/înseamnă dragostea? Ce nu este/nu pare/nu înseamnă dragostea?). Finalitatea acestei activități a fost exersarea formării metaforelor prin intermediul verbelor copulative. Am evaluat frontal ineditul și originalitatea asocierilor propuse, dezvoltînd în comunicări orale semnificația acestora.
Realizarea exercițiului de creare a metaforelor a facilitat demersul identificării și selectării figurilor de stil de care abundă textul, oferindu-ne lejeritatea numirii imaginilor plastice selectate și comentînd o parte din ele în
Jurnalul dublu
.
Pentru a realiza o compunere de caracterizare a personajului, am triat parametrii și i-am cercetat pe fiecare indepent. Am identificat și am numit naratorii atestați în text.
Am interpretat perspectiva naratorilor asupra evenimentelor relatate, am nominalizat personajele implicate în firul narativ al romanului, clasificîndu-le după locul ocupat și după semnificația morală.
Am cercetat, în cadrul grupurilor, modalitățile de caracterizare a personajului și interdependența dintre ele, construind liniile de subiect și obținînd
Harta personajelor
, care a fost punctul de pornire al compunerii de caracterizare a personajului (realizată acasă).
Maratonul de scriere
în care elevii și-au imaginat că animalul lor de companie ar putea vorbi. Ei au mărturisit ce cred că ar putea acesta să scrie, redactînd o povestire din perspectiva lui, apoi din propria perspectivă și viziunea unui martor.
Cînd pare că momentele-cheie ale analizei au fost parcurse, rămînem tot în aria textului, însă de data aceasta depășim barierele lui firești și ne focusăm pe sinteză și creație.
O importanță majoră am acordat discuției, lăsînd undă verde elevilor pentru a-și comunica ideile vizavi de subiectele enunțate.
Uneori, discuția era ca un preludiu pentru activitățile scrise, alteori - ca un deznodămînt al celor scrise.
De aici, conchidem că lecțiile de limba și literatura română își înfăptuiesc menirea de a forma elevilor de azi și cetățenilor de mîine competențe pentru viață, nu pentru școală.
A prezentat:
Boguș Rodica

Să aveți un început de an școlar așa cum vi-l doriți!
august, 2015
Full transcript