Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Intertekstualitet

Undervisningsforløb (Learning Unit) i faget Learning and Teaching with Digital Media. 9.-13. december 2013.
by

Pernille Rasmussen

on 19 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Intertekstualitet

Intertekstualitet
Afsender og Modtager
De første to lektioner (90 min.) vil omhandle tre elementer:

1) Præsentation af det overordnede forløb og visning af reklamerne, der skal analyseres, samt opdelingen i de grupper, der skal arbejdes med igennem forløbet.
2) Hver gruppe gives en reklame, de skal arbejde analytisk med igennem forløbet. Samtidig skal gruppen arbejde på at lave en reklame selv - kaldet projektet fremover.
Eksempler på ting, der kan reklameres for: En smartphone, en skønlitterær bog, en deodorant, en skridttæller, et smykke, en is. Det er en fordel, hvis det er noget, de kan have i hænderne og vise frem.
3) Første del af reklameanalysen (se mere næste slide)
Undervisningsforløb i 8. klasse
Forløbet om intertekstualitet er indtænkt som en del af et større undervisningforløb tilrettelagt til elever i folkeskolens udskoling om tv-reklamer.

Reklameforløbet strækker sig over en periode på 16 lektioner i dansk, mens forløbet i intertekstualitet vil være på 4 lektioner. En 8. klasse bør have mindst 6 lektioner á 45 minutter pr. uge i dansk i følge undervisningsministeriet. Der er altså tale om et undervisningsforløb, der varer op til 2½ uge.

Hver lektion i det overordnede forløb præsenteres i denne prezi. Der vil være uddybende beskrivelser af forløbet under lektionerne for intertekstualitetsforløbet.


Fortællingen
Næste del af undervisningsforløbet omhandler den fortælling, der er i reklamen, også kaldet handlingsplanet. Det vurderes at 90 minutter er passende til både at analysere reklamen og arbejde med emnet i forhold til projektet.

Handlingsplanets analytiske elementer:
Fortæller vinkel (eksplicit, implicit, objektiv, subjektiv, alvidende, 3. person, jegfortæller)
Roller
Miljø
Berettemodellen/aktantmodellen
Flashback/flashforward
Billede, lyd og lys
Som sidste led af analysen, ses der på fortælleplanet, der handler om, hvordan der fortælles. Det er muligt at skabe en glidende overgang fra arbejdet med fortælleplan til selve projektet.

Fortælleplanets analytiske elementer:
Kameradistance (fra supertotal til ultranær)
Kameravinkel (frø, fugle og normal perspektiv)
Billedekomposition
Kamerabevægelse (tiltning, panorering, håndholdt, zoom)
Klipning (usynlig, metaforisk, montage, kryds og parallel)
Lys (lys, skygge, farver)
Lyd (effekt, synkron, kontrapunktisk)
Flashback/flashforward
Intertekstualitet
Formålet med denne del af forløbet er at forstå begrebet, samt at bruge det både analytisk og i egen produktion. Eleverne skal opdage, at intertekstualitet er noget, vi naturligt bruger overalt omkring os, men også bruges med bestemte hensigter.
I analysen kan eleverne risikere at opdage, at deres modtager er en anden end forventet, mens de i produktionen måske får gode idéer til elementer, de vil have med. Ellers sørg for at eleverne får inddraget intertekstualitet i deres reklame, når de arbejder med handlingsplanet. Denne del af forløbet retter sig mod at forstå og inspirere til intertekstualitet.

OBS: Intertekstualitet findes både på handlings- og fortælleplan
Projektet
På nuværende tidspunkt skulle eleverne gerne have planlagt hele deres tv-reklame, lige fra afsender og modtager til fortællingen og de intertekstuelle elementer, til handlingsplan og fortælleplan. De vil nu være klar til at filme, klippe og redigere deres projekt. Windows Live Movie Maker o.l. er udmærket til projekter på dette niveau.

At filme og redigere tager altid længere tid, end man regner med. Mit bud er at sætte 4 lektioner af for at få dem i gang og lade resten være hjemmearbejde. De første to lektioner til at filme og de næste to til at redigere.
Intertekstualitet - introduktion
Reklamerne til analysen, der er foreslået i dette undervisningsforløb indeholder alle sammen intertekstuelle elementer, men før eleverne går i gang bør de gives eksempler og undersøge fænomenet selv.
Introduktionen varer to lektioner, mens der er to lektioner til det konkrete arbejde med intertekstualitet i gruppens reklame og projekt. Der vil være brug for internetadgang til alle fire lektioner.
Afsender og Modtager
Analytiske elementer eleverne skal omkring i forhold til den reklame, gruppen får, og som de skal diskutere i forhold til deres projekt:

Hvem er afsenderen?
Hvem er modtageren? (målgruppen)
Hvilken reklamegenre? (afsenderrettet eller modtagerrettet)
Hvad er formålet? (hvad vil afsenderen opnå?)
Hvad er budskabet? (hvad påstår afsenderen?)
Hvordan argumenteres der for budskabet?
Hvilket slogan bruges og hvordan ligner eller adskiller det sig fra budskabet?
Intertekstualitet - lektion 1+2
I første lektion skal begrebet introduceres med en række tydelige eksempler, dvs. eksempler der er så nye som muligt og hører til elevernes interesser. Jeg har vedlagt generelle eksempler, men de vil ikke nødvendigvis forstås af eleverne i en konkret klasse. Her bør man kende sine elever og deres interesser. Vis dem, lad eleverne snakke først om, hvordan de ser de intertekstuelle elementer. De skal forsøge at forklare dem og forståelsen det giver for klippet. Plenum på klassen.
CL kan evt. benyttes til at styre samtalen i gruppen.

Eksempler på typer af intertekstualitet:
Intertekstuelle elementer: Vampires Suck trailer
Parodi: Vampires Suck trailer
Pastiche: Bad Romance, Womens suffrage
Kliché: Scary Movie Shower Scene


Billede, lyd og lys
Hvis eleverne ikke tidligere har arbejdet med fortælleplanet, bør der påregnes mere end 90 minutter til både analyse og arbejde på projekt.
Projektet
Afslutningen på forløbet kan være en dobbeltlektion med fremvisning af projektet og analytisk diskussion af hinandens tv-reklamer. Lad f.eks. de andre elever gætte afsender, modtager, budskabet og de intertekstuelle elementer. Hjælp eleverne med at inddrage deres viden fra det analytiske arbejde til at argumentere for deres valg i forhold til produktionens produkt.
Intertekstualitet - lektion 1+2
Vis eleverne 'Giv mig Danmark tilbage' med Natasja og udlever teksten. Lad dem bruge internettet til at finde så mange intertekstuelle elementer som muligt. Opstil det evt. som en konkurrence hvor hver gruppe er et hold. Den med flest forklarede intertekstuelle elementer efter en halv time vinder.

Diskutér med klassen, hvor de ser intertekstualitet henne i hverdagen. Benyt evt. CL til at skabe en fastere ramme. Ønsker man at give lektier for, kan man bede dem finde eksempler derhjemme på forskellige steder (facebook, nyhederne, film, bøger, smser), hvor der er brugt intertekstualitet. Husk at indregne tid til opsummering på lektier i de næste lektioner i så fald. Evt. kan denne del bruges i stedet for Natasjas video, hvis eleverne har kompetencerne til at overskue så bred en opgave med tidspres på.

Intertekstualitet - 3+4
En fastere ramme på projektet kan være, at der skal bruges et intertekstuelt element som tydeligt fremgår i deres reklame f.eks. som ramme for handlingen. Og der derudover skal bruges mindst et andet intertekstuelt element i reklamen efter eget valg. Et eksempel (ikke egnet for elever) på en sådan reklame er Sonofons reklame Sonofoni fra 2008, der benytter Queens Bohemian Rapsody som ramme, men hvor man også møder dukken Sussie, der i starten af 00'erne var Sonofons reklamefigur.
Der skal nu bruges tid på at analysere gruppernes reklamer, og de skal begynde at overveje, hvilke intertekstuelle elementer deres målgruppe vil forstå og som kunne gøre dem interesserede i produktet.
Full transcript