Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ciekawostki matematyczne

No description
by

Homcio Gamingg

on 7 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ciekawostki matematyczne

Ciekawostki matematyczne
Cykloida
Gdy koło toczy się po prostej, punkt (np.: gwóźdź) na jego obwodzie opisuje cykloidę. Podczas obrotu koła w każdej chwili punkt na obwodzie koła biegnie ku najwyższemu punktowi lub ucieka od niego, a szybkość jest proporcjonalna do odległości ruchomego punktu od najniższego punktu. Długość cykloidy pomiędzy dwoma ostrzami jest równa obwodowi kwadratu opisanego na kole toczącym się. Jeżeli koło będzie się toczyć z tą samą prędkością, ale będzie dwa razy większe, i będzie miało zaznaczoną średnicę, która z początku będzie pionowa, będzie się ona stale ślizgać po cykloidzie utworzonej przez punkt na obwodzie mniejszego koła. Jeżeli punkt nie będzie umieszczony na obwodzie koła, ale bliżej środka, to otrzymamy krzywą bez ostrzy, natomiast jeśli ten punkt będzie umieszczony na przedłużeniu promienia (poza kołem), powstanie krzywa z pętlami. Ciekawy jest fakt, że kulka tocząca się po cykloidalnej rynience wyprzedza kulkę po pochyłej płaszczyźnie, nawet jeżeli musi część ruchu odbyć w górę.

milion
miliard
bilion
biliard
trylion
tryliard
kwadrylion
kwadryliard
kwintylion
kwintyliard
sekstylion
sekstyliard
septylion
septyliard
oktylion
oktyliard
nonilion
noniliard
decylion
decyliard
centylion

Palindromy to wyrazy, zdania, sentencje, wiersze czy inne utwory, które można czytać od przodu lub od tyłu (wspak) i ich treść jest dokładnie taka sama.

Nazwa "palindrom" pochodzi z greckiego "palin" - z powrotem (wracać po swoich śladach) i "dromos" - droga. Ponizej przykłady palindromów.

• kobyła ma mały bok
• a tu mam mamuta
• mów, dała dwóm?u Kazi żądze - zdąż Izaku
• ja tu tonę, no tutaj
• ej, żyrafa ryż je
• ej, Ulu, mysz symuluje
• orkom mokro
a Nil to kotlina?
• a kruk otyły to kurka?
• a to kłamał koń, okłamał kota
• ilu tuli filut Uli?
Liczba
Liczba TT (liczba pi), ludolfina – jest to stała matematyczna, która pojawia się w wielu dziedzinach matematyki i fizyki.
W geometrii euklidesowej TT jest równe stosunkowi długości obwodu koła do długości jego średnicy. Można też zdefiniować TT na inne sposoby, na przykład jako pole koła o promieniu równym 1.
Liczby PAlindromiCzNE
Liczba palindromiczna to liczba, która przy czytaniu z lewej strony do prawej i odwrotnie jest jednakowa.

Liczby takie nazywane są także liczbami symetrycznymi. Przykłady takich liczb to:
7, 57775, 626, 1111111...
Palindrom
Cykloida to krzywa, która ma wiele praktycznych zastosowań. Jedno z nich już dawno temu zauważyli budowniczowie mostów. Konstrukcja mostów, których arkady mają cykloidalny kształt, jest bardziej wytrzymała na obciążenia. Oprócz mostów ma ona też zastosowanie wśród np. ramp, zjeżdżalni i ruchu satelit.
Zastosowanie
Liczby olbrzymy
by Adam Chmieliński
Liczby zaprzyjaźnione
Są to dwie takie liczby naturalne M i N, z których każda jest sumą podzielników właściwych drugiej(przez podzielnik właściwy danej liczby rozumiemy każdy podzielnik mniejszy od tej liczby). Pierwszą parę takich liczb, którą podał jeszcze Pitagoras, stanowią liczby 220 i 284, ponieważ dzielnikami właściwymi liczby 220 są: 1,2,4,5,10,11,20,22,44,55 i 110, a ich suma wynosi 1+ 2 + 4 + 5 + 10 + 11 + 20 + 22 + 44 + 110 = 284, zkolei dzielnikami właściwymi liczby 284 są: 1,2,4,71 i 142, a ich suma wynosi 1 + 2 + 4 + 71 + 142 = 220.
KONIEC
WYKONAŁ: ADACHA
I MATI
Full transcript