Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Contentketen algemeen

Onderwijs, uitgeverijen, distributeurs, saMBO-ict (TripleA) en Kennisnet werken samen om binnen en buiten de school de processen rond uitlevering van (digitale) content te stroomlijnen. Authenticatie en autorisatie zijn hierin de kernwoorden.
by

JJ Vroom

on 14 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Contentketen algemeen

AppStore / webshop ROC's Uitgevers ROC's Gratis materiaal
(bv Wikiwijs) Distributeurs,
boekhandel ELO Appstore/webshop wordt vervanger van de 'boekenlijst'
- school bepaalt inhoud (leermiddelenlijst)
- school bepaalt leverancier, ook student heeft keuzemogelijkheden
- elke leverancier die voldoet aan standaarden kan meedoen
- aanklikken ~ betalen ~ beschikbaar (elearning)/ besteld (folio)
- elearning via federatie Single Sign-On beschikbaar vanuit de ELO
- koppeling mogelijk met appstore dienst I&A
- optie koppeling met marktplaats gebruikte leermiddelen Volledig open content Eduroute (distributeurs) Digicode route (a la Teleblik) Gratis content achter inlog Eigen lesmateriaal via Fiducia en N@tschool Edu'actief / stichting Praktijkleren Uitgever / distributeur / schoollicenties Vouchers / activatiecodes DAF model met contentadapters Een aantal businessmodellen: In het MBO-onderwijs worden grote problemen
bij de distributie van digitale content ervaren. Student heeft steeds andere inlogs
Procedures verschillen per uitgever
Koppeling met ELO niet altijd mogelijk
Materiaal te laat beschikbaar
Hoge kosten tussenhandel als VDE

Dus onduidelijkheid bij student en leraar Uitgevers autoriseren, geven toegang op basis van gegevens
school > Kennisnet - Entree. Geen extra inlog.
Welke licentievorm je wilt, is volledig vrij (schoollicentie bv) Student kan zonder inlog bij Open CourseWare vanuit N@tschool. Distributeurs en boekhandels kunnen ingeschakeld worden indien outsourcing / financiële afhandeling / service belangrijk is
Student / school is vrij om leverancier te kiezen Een ROC bepaalt wat de leermiddelenlijst is
Een ROC maakt (prijs)afspraken met de uitgever
Een ROC kan er voor kiezen alles buiten de deur te houden, alles in eigen hand te houden of kiezen voor een mix
Schoollicenties zijn hierin het handigst, betaling aan school, via tussenhandel of inhuren financiele dienstverlener.

De leermiddelenlijst komt in de AppStore / webshop Kennisnet - Entree is een onafhankelijke authenticatiepartner.
Zij knopen de boel aan elkaar.
School is aangesloten op Entree
Student logt via school en ELO automatisch in op Entree
Entree klopt bij uitgever aan en geeft IDgegevens van student door (school, studentennummer)
Uitgever laat student op basis van vertrouwen binnen (autorisatie). Geen aparte inlog. Inlog op schoolomgeving, dus Entree, is voldoende De ELO is het uitleverplatform van de school
Student krijgt toegang tot het materiaal via de ELO
Besteld en betaald materiaal uit de AppStore wordt meteen in de ELO beschikbaar gesteld. Leraar zet materiaal
klaar in N@tschool Student Uitgever Uitgever Uitgever Gratis materiaal BOL.com Uitgever ROC's VDE VDE Uitgever Gratis materiaal BOL.com Uitgever Student ROC's Gratis materiaal Uitgever Uitgever BOL.com Student VDE Uitgever VDE Gratis materiaal ROC's Uitgever Student Uitgever betaalde bronnen Uitgever Gratis materiaal Student BOL.com Uitgever ROC's VDE Uitgever Uitgever Student Uitgever ROC's Uitgever Uitgever Gratis materiaal VDE BOL.com Uitgever ROC's Uitgever VDE Gratis materiaal Uitgever Student BOL.com ROC's Student VDE Gratis materiaal Uitgever BOL.com Uitgever Uitgever VDE ELO ELO / Fiducia ELO ELO ELO authenticatie-kantoor ELO ELO ELO leermiddelenlijst Prijsafspraak ROC plaatst links in ELO Student logt in op ELO Authenticatie en autorisatie Vanuit de ELO kan student bij het materiaal Entree School zet links in ELO / Fiducia Student logt in op ELO Authenticatie Authenticatie Autorisatie Student logt in Leraar plaatst links Student krijgt link in ELO of vindt materiaal uit n@tschool met Fiducia Leraar plaatst materiaal in N@tschool Leraar bepaalt welke links naar materialen er in de ELO komen Student logt in op ELO Authenticatiekantoor authenticeert, uitgevers autoriseren School maakt prijsafspraak met uitgevers en int gelden bij de student Student logt in op ELO Zonder tussenkomst van de distributeur
kan de student bij het materiaal School stuurt boekenlijsten naar VDE Student bestelt en betaalt Student bestelt en betaalt Student logt in Student maakt account bij uitgever(s), logt in en haalt materiaal (via ELO) binnen Student logt in op ELO Student komt na aanklikken in de ELO via VDE bij het materiaal van de uitgevers Is oplossing voor korte termijn Contentadapter zorgt voor rechtstreekse koppeling van de ELO aan bestelidentiteit van de tussenhandel. o Wie neemt het incasso risico; hoe lopen de geldstromen
o Mate van vrijheid die de school heeft om – in samenspraak met leverancier - te kiezen wie welke service aanbiedt
o Mate van IT-competentie die de school heeft
o Mate van outsourcing van financiële afhandeling, distributie en levering door de school 1. bewustmaking beschikbare leermiddelen
2. samenstellen leermiddelenlijst
3. beoordelen materialen
4. vaststellen bestellijst
5. plaatsen lijst in appstore
6. distributie/toegankelijkheid via ELO
7. gebruiken
Let wel: leermiddelenlijst is meer dan E-content! 1. student doet intake en wordt geplaatst
2. student krijgt direct inlog in ELO
3. student kan via ELO bij zijn bestellijst, kan bestellen/afrekenen en materiaal meteen via de ELO gebruiken

of: 1. student gaat naar een ander leerjaar/fase opleiding
2. student kan bij zijn bestellijst, kan bestellen/afrekenen en het materiaal gebruiken Totstandkoming en gebruik
leermiddelenlijst Beschikbaarheid leermiddelenlijst Scholen moeten zelf ook aan de bak en werken aan Hiervoor meerdere disciplines nodig:
- Onderwijs zelf
- Financiën
- Inkoop
- Dienst I & A
- Experts elearning
- Onderwijsadministratie Variabelen businessmodellen: Landelijk wordt gestreefd het federatief model in 2012 te gaan gebruiken. situatie t/m 2010-2011 Gewenste situatie vanaf 2012-2013 Aanleverende diensten werken samen in ECK2 - kennisnet (aanbodkant) Afnemende diensten werken samen in saMBO~ICT groep in Triple A gedachte aan standaarden en bepalen vraag Vraag en aanbod komen samen en knelpunten worden benoemd
en opgelost Kan elke authorisatieomgeving zijn. Niet gebonden aan Kennisnet 1. Onderwijs bepaalt leermiddel
2. Centrale regie op proces bestellen
& uitleveren
3. Centraal beheer faciliterende software en
uitlevering / gebruik e-content (N@tschool)
4. 1-loket functie gebruikers leermiddelen:
Servicepunt leermiddelen. Ketenregisseur! Proces vanaf aanbieden leermiddelencatalogus
t/m uitlevering en betaling. Vier uitgangspunten: Team:
1. draagt leermiddelen aan
2. maakt keuze
3. vult leermiddelenlijst in
in webshop Servicepunt leermiddelen:

6. definitieve lijst beschikbaar stellen
via Webshop. ALLE schoolkosten voor student.
7. materialen beschikbaar stellen via N@tschool
8. koppeling naar digitale leermiddelen maken
en onderhouden
9. toegang student tot N@tschool direct na
plaatsing in opleiding / domein realiseren Helpdesk:

10. servicepunt leermiddelen belast met ketenregie.
Mede bemensd door DigiDesk (leerbedrijf ICT-lyceum),
eerste lijns opvang.
11. tweede lijns opvang: ELO-fab en ketenregisseur
12. enkel tweede lijns opvang heeft contact met andere
ketenregisseurs en ketenbeeherders in landelijke
contentketen Centrale Diensten

4. inzichtelijk maken totalen
5. onderhandelen inkoopprijs, controle
overlap, schoolbijdrage, etc (MICT,
financiën, onderwijsadministratie,
FAB van ELO) MICT-model Optimaliseren leermiddelenlijst Cont(r)acteren Inrichten schoolomgeving Publiceren bestelomgeving Bestellen en betalen Ontvangen leermiddelen Gebruik leermiddelen Voorbereiden les (leraar) Voorbereiden voor gebruik How to Selecteren Terugkoppelen ervaringen Vaststellen behoefte leermiddelen Zoeken, marktverkenning Formuleren selectiecriteria PvE Input eisen stakeholders 'Opdracht' contentproduct formuleren Zoeken ontwikkelaar Ontwikkelen contentprodukt Aanleiding:
Concept LML beschikbaar

Doel:
Concept LML wordt getoetst op kwaliteit, prijs en beschikbaarheid

Resultaat:
Vastgestelde LML Aanleiding:
Vastgestelde lijst van leermateriaal per onderwijsprodukt

Doel:
Optimaal contract met leverancier/distributeur

Resultaat:
Leveringsafspraak Aanleiding:
Vastgestelde LM in gebruiksplatform

Doel: Juiste koppelingen beschikbaar

Resultaat: LM staan klaar om gebruikt te worden na bestellen & betalen. Aanleiding:
Vastgestelde LML is beschikbaar

Doel:
Student / medewerker kan bestellen

Resultaat:
De gepersonaliseerde LML is gepubliceerd Aanleiding: Student/ medewerker beschikt over gepersonaliseerde LML

Doel: Student en medewerker bestelt en betaalt

Resultaat: student en medewerker heeft juiste LM besteld en betaald Aanleiding: Studenten en medewerkers hebben besteld en betaald

Beschikbaar stellen van het materiaal

Resultaat: Studenten en medewerkers hebben het materiaal in handen en/of onder de knop Procesmodel leermateriaal Triple A / saMBO-ict Aanleiding: student/mede-werker beschikken over het materiaal.

Doel: Optimaal gebruik van LM in het primaire proces

Resultaat: student / mede-werker gebruiken materiaal en beschikken over de eventuele gegenereerde resultaten. Aanleiding: De medewerker heeft zijn leermiddelen beschikbaar

Doel: Lesvoorbereiding met beschikbaar leermiddel

Resultaat: Het leermiddel wordt optimaal ingezet in de les Aanleiding:
Student en medewerker hebben gebruikerservaringen opgedaan met het leermiddel

Doel:
Gebruikerservaringen van LM betrekken bij selectie van LM en het kwalitatief goed inzetten van hetLM

Resultaat:
Gebruikerservaringen van een leermiddel worden gebruikt bij de beslissing tot continueren van het leermiddel en de noodzaak tot de selectie van een alternatief leermiddel. Aanleiding: Het programma van eisen per onderwerp is bekend

Doel: Per opleidingsprodukt geschikte leermaterialen selecteren dat voldoet aan het programma van eisen

Resultaat: Een conceptlijst leermaterialen/ owprodukt Aanleiding: Overzicht beschikbaar leermateriaal per onderwerp

Doel: Selectiecriteris verzamelen om geschikte leermaterialen te selecteren per onderwerp

Resultaat: Het programma van eisen per onderwerp is bekend Aanleiding: Toepassingsmogelijkheden zijn beschreven

Doel: Het beschrijven van een handleiding voor gebruik van het leermateriaal.

Resultaat: Een docentenhandleiding van de LM waarin donderwijskundige visie is vertaald naar gebruik. Aanleiding:
Contentproduct beschikbaar

Doel:
Het opleveren van het contentproduct voorzien van het implementatieplan

Resultaat:
Oplevering contentproduct en implementatieplan Aanleiding: 'Opdracht' tot product-ontwikkeling geformuleerd

Doel: Ontwikkelaar(s) zeggen toe het gewenste product te realiseren.

Resultaat: Partij(en) verklaren zich bereid het gewenste product te realiseren Aanleiding: Bereidverklaring aanwezig.

Doel: Het tot stand brengen van het gewenste contentproduct.

Resultaat: Contentproduct wordt gerealiseerd Aanleiding: Geen geschikt contentproduct gevonden

Doel: Het opleveren van een productbeschrijving met het oogmerk om ontwikkelaars te interesseren

Resultaat: Opdracht tot productontwikkeling is geformuleerd Aanleiding: beschikbare curriculum

Doel:Resultaat: overzicht eisen belanghebbenden Aanleiding:
beschikbare curriculum

Doel:

Resultaat:
behoefte LM per onderwerp ontwikkelen leermateriaal ontwikkelen onderwijs bestellen, betalen en gebruiken curriculum Bestellen Betalen Publiceren ná contract besteller uitgevers boek-
handels distributeur intern geregeld
externe partij Gebruiken Leveren bestelomgeving /
webshop Akkoord + ID naar
licentiekantoor Studenten en medewerkers:
gebruik vanuit schoolomgeving. Webshop zet linkjes automatisch
klaar voor student. Link in ELO naar EAN bij leverancier Leverancier zet
materiaal klaar. Student logt SSO in via ELO Bepalen Team kiest leermiddelen
met behulp van catalogi
in bestelomgeving Eerste fase: september 2012 Koppeling met minimaal 1 uitgever voor catalogus en licentiecontrole – januari 2012
Koppeling met digitaal materiaal van uitgeverij Deviant
Catalogus minimaal gevuld van met materiaal van aangesloten uitgever - september 2012
Hoe gaan we de showcase inrichten? Installeren, configureren – uiterlijk mei 2012 Tweede fase: februari 2013 Import van catalogi van uitgevers
koppelingen met de overige uitgevers voor het beschikbaar stellen van de digitale leermiddelen
koppeling met een fulfilment partij voor de uitlevering van fysieke leermiddelen: uiterlijk 1 december 2012
Alle nieuwe Deltion College instroom vanaf 1 februari kan via webshop bestellen. Opzetten showcase bestelomgeving Eerst goede afspraken met uitgevers voordat LML gepubliceerd kunnen worden. route NOVA en Horizon College route Deltion College student businessmodellen ROC's 1. Student aan zet 2. ROC aan zet 3. ROC regelt wat moet,
student regelt wat kan 4. ROC besteedt uit Geef student LML en laat 'm zelf shoppen.
Ketenprobleem digitale LM, probleem begin schooljaar, verantwoordelijkheid student School koopt in en verkoopt
aan student.
Risico bij de school, aanbesteding, prijsvorming School regelt digitale LM, student regelt de rest.

- Leerling koopt digitale leermiddelen op bepaalde plek
- Leerling koopt zelf de rest in adhv LMLijst Webshop boekhandel

Webshop school Digitaal LM in keten, prijsvorming digitale LM, deels verantwh student Alles via schoolboekhandel Kan alleen als boekhandel in contentketen DigiLM zit. Hogere kosten voor student wegens opslag op digitale LM School regelt alle LMLprocessen via eigen webshop Flink lagere kosten voor student, kosten school, is het corebusiness school? 5. Alles via schoolwebshop - Gepersonaliseerde LML met boeken en digitale LM
- betalen via Ideal
- Na betaling verzending door CB. Geen boekhandel!
- Korting van boekhandel naar student en school Kansen voor ROC's door LimBO en samenwerking inkoop:
- dwingen uitgevers mee te doen met LiMBO (15% korting als je niet via LiMBO levert vanwege inrichten support)

- Als we om distributeurs heen gaan met digitale LM (en boeken?) zijn kortingen voor student

- Scholen aan zet, voor het eerst sinds er uitgevers bestaan! Invloed keuzevrijheid
op de markt?
Full transcript