Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Thales

No description
by

Hilal Yay

on 21 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Thales

Herodot'a göre thales yunanlı degil, fenikeli bir soydan gelmektedir. Mısır taraflarında egitim aldıgına ve bu nedenle o dönem o cografyada önemli olan astronomi ve matematigin etkisinde kaldıgına inanılmaktadır. Bu nedenledir ki thales klasik yunan mitoloji anlayışından ziyade eşyanın dogası üzerine odaklanacak bir mantık yapısına sahipti. Böylelikle antik batı anadolu halklarında o zamana degin var olan mitolojik, dogmatik zihniyetten kopabilmiştir.
Thales'in her şeyin özünün sudan (hydor) meydana geldigi görüşü Aristo'nun Metafizik adlı kitabında geçer. Yani bu bilgi Aristo'nun anlattıgı ile sınırlıdır. Su ile kast edilenin ne oldugu hala bir tartışma konusudur. Su madde midir; yoksa maddenin özünde yatan salt gerçegin adı mıdır belli degildir.

Nietzsche Thales'den 'yunanlıların trajik çagında felsefe' kitabında aşagıdaki gibi bahsetmektedir :
bu adam (Thales) herşey sudur derken aslında çok saçma gibi görünen bir şey söylüyor.O halde thales'in önemi nedir ? o, "herşey sudur" derken aslında 3 şeyi yapmış oluyor.
THALES

Ayşegül Uslu

Hilal Yay
Miletli Thales: (d. MÖ 624 – ö. MÖ 546),

Sokrates öncesi dönemde yaşamış olan Anadolulu bir filozoftur.

Ilk filozoflardan oldugu için felsefenin ve bilimin öncüsü olarak adlandırılır.

Eski Yunan'ın Yedi Bilge'sinden ilkidir.

Ticaretle ugraşmış ve bu nedenle Mısır'da bulunmuştur. Elimize ulaşmış hiçbir metni yoktur.

Her şeyin özünü su olarak görmüştür.
Yaşadıgı döneme ait kaynaklarda da adına rastlanamaz ancak hakkındaki bilgiler Herodot ve Diogenes Laertios gibi antik yazarlardan edinilir.


Bertrand Russell'e göre Felsefe Thales'le başlamıştır.
1) Köken (arkhe) sorunu üzerine düşünüyor.
2) Bunu yaparken tamamen mitolojiden arınmış

şekilde yapıyor. Pratik fayda için degil sadece

merakını gidermek için çaba sarfediyor.3) Dolaylı yolla da olsa "herşey birdir" fikrini ortaya atıyor.

Işte bu sebeplerle Thales felsefenin babası olmayı hak ediyor.
Thales Teoremi:
Alınan A, B ve C noktalarının bir çember üzerinde ve AC dogrusunun bu çemberin çapı olması durumunda, ABC açısının dik açı olacagını belirten geometri teoremi. Thales teoremi çevre açı kurallarının özel bir halidir. Adını Thales'ten alan teorem, genellikle ona atfedilir; ancak bazı yerlerde Pisagor'la da ilişkilendirilir.

Matematik alanında çığırlar açmış birisidir. Eski Yunan bilginlerinden Kallimakhos'un aktardığı bir düşünceye göre denizcilere kuzey takım yıldızlarından Büyükayı yerine Küçükayı'ya bakarak yön bulmalarını öğütlemiştir. Aynı zamanda Mısırlılardan geometriyi öğrenip Yunanlılara tanıtmıştır. Bulduğu bazı geometri teoremleri şunlardır:
-Çap çemberi iki eşit parçaya böler.
-Bir ikizkenar üçgenin taban açıları birbirine eşittir.
-Birbirini kesen iki doğrunun oluşturduğu ters açılar birbirine eşittir.

-Tabanı ve buna komşu iki açısı verilen üçgen çizilebilir.
Full transcript