Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Eidexamenonderwerp VS hoofdstuk 2

De VS worden een wereldmacht (1865-1918)
by

Hans Luiten

on 24 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Eidexamenonderwerp VS hoofdstuk 2

1860 Isolationisme
(tot 1883) 1866 zwarte Amerikanen
krijgen burgerrechten 1914-1918 Eerste Wereldoorlog 1869 eerste spoorlijn
van kust tot kust - start bouw moderne oorlogsvloot
- begin imperialisme (tot 1925) 1886 oprichting AFL
(vakbond) 1865 Reconstructie
(tot 1877) De Verenigde Staten worden een wereldmacht 1865-1918 2.1 De VS worden een industrienatie Hoofdstuk 2 1861-1865 Burgeroorlog 1898 Spaans-Amerikaanse
oorlog 1903 annexatie land voor
Panama-kanaal 1909 oprichting NAACP VS nemen deel vanaf 1917 1883 Bevolkingsgroei: Natuurlijke aanwas Immigratie vijf keer zo groot 1870 1900: industriele productie
vertienvoudigd Grootste industrienatie Grondstoffen in overvloed (ijzer, kolen, olie) Goedkope arbeidskrachten Samenhangende economie Spoorwegen landbouw 1861: Telegraaf (Morse) 1876: Telefoon (Bell) 1900 AT&T hele Amerikaanse telefoonnetwerk ook andere succesvolle ondernemers: Edison elektrisch licht Ambachtelijke bedrijfjes Corporaties Trusts Standard Oil John D. Rockefeller Carnegie Steel Andrew Carnegie slechte arbeidsomstandigheden arbeidsongeschikten en werklozen armoede: sociale en etnische tegenstellingen Immigratiewetten Boeren en kleine ondernemers in de knel Kleine ondernemers < trusts 1886: overproductie landbouw Boerenbedrijf betaald met geleend geld Rente betalen: nieuwe schulden Spoorwegen: hoge tarieven Rond 1900 herstel 2.2 De overheid grijpt in 2.3 Vrij, maar achtergesteld 2.4 Een wereldmacht in opkomst de keerzijde Economisch liberalisme Nog steeds alleen toegepast als het uitkwam Ook na 1865 basis voor beleid federale overheid Tarieven bleven industrie beschermen Landbouw bleef onbeschermd Economisch liberalisme Grote bedrijven nauwe banden met politici Corruptie Bedrijf Politici Politici Bedrijven Arbeiders Door steun overheid hoefden werkgevers geen rekening te houden met arbeiders Arbeidsomstandigheden waren slecht, lonen laag Werkgevers praatten niet met arbeiders Arbeidsconflicten vaak gewelddadig Stakingen Anarchisten en revolutionaire socialisten 1886: Chicago, Haymarket Stakers vs werkwilligen ("scabs") Politie schoot twee arbeiders dood Revolutionairen riepen op tot gewapende bijeenkomst Bom explodeerde, schietpartij volgde Vakbond Eerste vakbonden weinig succesvol Door geweld bij arbeidsconflicten toenemende weerzin tegen socialisme American Federation of Labor wilde niets met revolutie of geweld te maken hebben AFL Samuel Gompers: "Meer" Meer loon Kortere werktijden Betere arbeidsomstandigheden Alleen voor geschoolde arbeiders Populisme Boeren organiseerden zich voor verbetering landbouw 1891: People's Party Meer overheidsgeld naar landbouw Modernisering landbouw Afbraak macht spoorwegen Populisme Volgens populisten twee partijen Trusts + politiek Populisten wilden terug naar agrarisch en kleinsteeds Amerika Daardoor geen succes: weinig steun arbeiders Na 1896 ergste problemen in landbouw voorbij: populisme verdwijnt boeren + arbeiders voor de landbouw was er dus de People's Party voor de stedelingen kwam er ook een nieuwe partij Progressives progressive era 1890-1920 Progressive Movement ontwikkelde middenklasse artsen, architecten, wetenschappers vrees ondergang maatschappij door chaos en sociale tegenstellingen Progressives misstanden bestrijden door
overheidsingrijpen opvanghuizen bouwen kinderspeelplaatsen bouwen voorlichting over hygiene beroepsonderwijs en kunstzinnige vorming verzorgen kinderarbeid Drankmisbruik Slechte kwaliteit voedsel Progressives veel steun van pers onderzoeksjournalisten publiceerden over schandalen grote politieke invloed nieuwe wetgeving tegen kartels bedrijven die zich misdroegen werden vervolgd Theodore Roosevelt Woodrow Wilson Beide presidenten Probeerden door actief overheidsingrijpen de hebzucht van de kapitalisten in te perken Ze stelden individuele vrijheid voorop... maar wilden ook eigenbelang ondergeschikt maken aan algemeen belang Eerste Wereldoorlog Federale overheid kreeg sterke leidende rol in economie Oorlogseconomie War Industries Board Stelde hoeveelheid productie vast Verdeelde de grondstoffen wetgeving tegen misstanden geld vergunningen in 1912 krijgen de progressives hun eigen partij Vrouwenkiesrecht Reconstruction 14e amendement: burgerrecht iedereen in VS geboren = Amerikaanse staatsburger gelijke behandeling ongeacht ras/huidskleur in alle staten dezelfde rechten 1870: 15e amendement stemrecht Freedmen stemmen Herstel relatie Union en Zuidelijke staten Zuidelijke staten moesten trouw zweren aan de Grondwet Zuidelijke staten moesten nieuwe regeringen vormen Union zond troepen naar het Zuiden Gelijke rechten voor Freedmen (voormalige slaven) Verzet tegen 14e amendement Ku Klux Klan Segregatie 1877: Reconstructie mislukt Troepen werden teruggetrokken Zuiden: zwarten theoretisch gelijk Praktijk: achterstelling en discriminatie 1887: 'Jim Crow'-wetten 1887 1896 Jim Crow 1915 1915 Klan revival Robert Smalls lezen en schrijven grondwet begrijpen Lynchpartij Booker T. Washington Economisch meeste werkgevers racisten sharecropping freedmen woonden en werkten op plantage moesten deel van oogst afstaan W.E.B. Dubois verzet rampzalig
achterstelling aanpakken door
onderwijs, goed gedrag, hard werken rechten opeisen
anders altijd vernederd Veranderende houding Isolationisme Eind 19e eeuw: meer bemoeien met de rest van de wereld Motieven: economie + nationalisme Economie: VS grootste industriele en agarische producent ter wereld Nationalisme: verovering eigen continent afgerond nieuwe "frontiers" Modern imperialisme Economisch: buitenlandse markten openen overheersen beschermen Politiek: Amerikaanse macht
versterken Ideologisch: Amerikaanse principes over de wereld verspreiden 1853-1854: Matthew Perry dwingt handelsrecht af in Japan na deze expeditie raakt de vloot in verval Internationale politiemacht 1900: Bokseropstand Open Door Policy Eerste Wereldoorlog VS lang neutraal Verwant Britten: sterke economische banden VS leveren voedsel en wapens Duitse overwinning slecht voor Amerikaanse principes: vrijheid, democratie, vrijhandel 1915 1917: onbeperkte duikbotenoorlog Zimmermann telegram 10 doden, tientallen gewonden
Full transcript