Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Funkcje mediów w społeczeństwie informacyjnym

No description
by

Madzia Ch

on 3 January 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Funkcje mediów w społeczeństwie informacyjnym

Click anywhere & add an idea Funcje mediów Wyróżnia się następujące funkcje mediów: FUNKCJA INFORMACYJNA

sprowadza się do informowania społeczeństwa o tym, co się wydarzyło FUNKCJA EDUKACYJNA

wymagająca od mediów tłumaczenia (analizowania) znaczenia i rangi zdarzeń i faktów FUNKCJA PLATFORMY PUBLICZNEJ DEABATY

media publiczne powinny ułatwić kształtowanie opinii publicznej, będącej odzwierciedleniem różnorodnych poglądów i postaw FUNKCJA REKLAMOWA INSTYTUCJI RZĄDOWYCH I POLITYCZNYCH

media, stojąc na straży interesu publicznego, śledzą działania polityków i „robią” podmiotom politycznym „dobrą lub złą prasę” FUNKCJA PERSWAZYJNA

powinny być przekaźnikiem poglądów i programów wszystkich partii politycznych Funkcje mediów (Wiesław Sonczyk): informacyjna i opiniotwórcza uczyć – wychowywać - bawić media w roli „czwartej władzy” ROLA INFORMACYJNA I OPINIOTWÓRCZA Relacje nowych mediów ze społeczeństwem mają charakter relacyjny, zwrotny i twórczy. Media są zatem głęboko zakorzenione w społeczeństwie. Media reprezentują światopogląd twórców. Sposób przekazu tych informacji jest bardzo różny. Z założenia media powinny być obiektywne. Zdarza się jednak, iż w sposób mniej lub bardziej świadomy manipulują, zmieniają lub ignorują wybrane informacje. Internet przełamuje bariery społeczeństwa informacyjnego, osłabia w znacznym stopniu informacyjny monopol mediów tradycyjnych, odbiera im dominującą pozycję w zakresie opiniowania faktów, wydarzeń i zachowań. UCZYĆ – BAWIĆ – WYCHOWYWAĆ Nowe media dają szansę kształcenia się, zdobycia dodatkowych kwalifikacji, znalezienia i wykonywania pracy osobom, które bez ich pomocy nie miałyby możliwości kreowania własnej przyszłości. Nowe media dają szansę kształcenia się, zdobycia dodatkowych kwalifikacji, znalezienia i wykonywania pracy osobom, które bez ich pomocy nie miałyby możliwości kreowania własnej przyszłości. Nowe media pozwalają także zaspokoić potrzeby rozrywki. Z przeprowadzonych badań wynika, że ponad 50 procent internatów wykorzystuje globalną sieć głównie w celach rozrywkowych. Nieodłączną cechą społeczeństwa informacyjnego jest wysoki średni współczynnik kompetencji informatycznych. W Polsce realizowane są projekty mające na celu nie tylko nauczyć obywateli obsługi urządzeń teleinformatycznych, lecz przede wszystkim wyrobienia w nich nawyku codziennego z nich korzystania. Dbałość o inwestowanie w czynnik ludzki jest istotna, ponieważ społeczeństwie wiedzy to zbiór jednostek korzystających z Internetu nie tylko w celach rozrywkowych. ROLA AKTYWIZACYJNA Media odgrywają ogromną rolę w kampanii wyborczej. Obecnie wybory straciły funkcję integrującą społeczeństwo, a stały się możliwością zaprezentowania się polityków przed kamerami. Internet stał się narzędziem wykorzystywanym do uzyskiwania sukcesu wyborczego przez podmioty polityczne i przez konkretnych kandydatów. Internet stwarza możliwości partycypowania w polityce. W rozwoju nowych mediów upatrywana jest szansa na wzrost zaangażowania obywateli w życie polityczne.
Full transcript