Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Presentació IPM_2014

No description
by

Institut Premià de Mar

on 13 January 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Presentació IPM_2014

Oferta educativa
ESO
BATXILLERAT
FORMACIÓ PROFESSIONAL
Cicles formatius
PFI
CAS
Asesorament i Reconeixement
L'Educació Secundària Obligatòria és una etapa educativa (gratuïta) per a tots els ciutadans i ciutadanes en edat escolar, que s'estén al llarg de quatre anys després de l'etapa d'Educació Primària. L'alumnat comença aquesta etapa als dotze anys i la finalitza als setze.
Proporciona la formació necessària per prosseguir estudis tant de Batxillerat com de Formació Professional de grau mitjà.
Els centres poden organitzar matèries optatives per als tres primers cursos. Aquestes han d'incloure una segona llengua estrangera i la cultura clàssica. A tercer curs s'introdueix la matèria optativa d'emprenedoria.
ESO
El treball de síntesi, que té la consideració de matèria optativa, està format per un conjunt d'activitats d'ensenyament i d'aprenentatge que s'han de fer en equip, concebudes per comprovar si s'ha aconseguit que l'alumnat sigui capaç de relacionar les competències bàsiques treballades per a l'aplicació i la resolució de qüestions i problemes relacionats amb la vida pràctica. S'ha de fer en cadascun dels tres primers cursos de l'etapa.
Batxillerat
El Batxillerat és un cicle educatiu postobligatori que consta de dos cursos acadèmics. S’hi pot accedir amb el títol de Graduat en Educació Secundària o equivalent. L’alumnat pot romandre al Batxillerat en règim diürn un màxim de quatre anys, consecutius o no.
La finalitat del Batxillerat és aprofundir i ampliar la formació bàsica i proporcionar una formació específica per accedir a l’ensenyament superior (estudis universitaris, Cicles Formatius de Grau Superior) o al món laboral.
El Batxillerat s’organitza en matèries comunes, en matèries de modalitat i en matèries optatives.
D’entre les modalitats d’aquests estudis, les impartides al nostre centre són:

• Ciències i tecnologia

• Humanitats i ciències socials.
El treball de recerca consisteix a desenvolupar una petita investigació on es poden aplicar els
conceptes i procediments adquirits al llarg de l‘etapa sobre un tema determinat.
Els Programes de Formació i Inserció s’adrecen a l’alumnat que finalitza l’etapa de l’ESO sense el títol. S’ha de tenir 16 anys o complir-los abans del 31 de desembre de l’any d’inici del programa.
Proporcionen una formació bàsica i professional que facilita la continuïtat de l'itinerari formatiu, especialment en la FP, i la incorporació al món laboral.
Donen l’opció de fer una formació complementària per tal d’obtenir el títol d’ESO.
Oferta al centre:

• Auxiliar en operacions de muntatge d’instal·lacions electrotècniques en edificis.

• Auxiliar en activitats d'oficina i en serveis administratius en general.
PFI
CAS
Aquests estudis permeten l'accés directe als cicles formatius de grau superior. En el cas dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny, permet l'exempció de la part comuna de la prova d'accés, i, en el cas dels ensenyaments esportius, l'exempció de la prova d'accés de caràcter general.
El curs s'organitza en dues parts, la comuna i l'específica. En la part específica cal triar una d’entre quatre opcions (científico-tecnològica, humanística i social, artística i esportiva), en funció de la prioritat per als ensenyaments de formació professional als quals s’hi vol accedir.
La durada mínima d'aquest curs és de 700 hores.
Cicles Formatius
Grau Mitjà
Grau superior
- Haver superat l'ESO.
- En cas de no disposar del títol de Graduat en ESO, cal superar una prova d'accés i tenir 17 anys o complir-los el mateix any en que es realitza la prova.
- Haver superat el Batxillerat.
- En cas de no disposar del títol de Batxillerat, cal superar una prova d'accés i tenir 19 anys o bé complir-los durant l'any en que es realitza la prova.
- Tenir 18 anys o bé complir-los durant l'any en que es realitza la prova, i tenir el títol de tècnic/a.
Grau Mitjà
Electromecànica de vehicles
Grau superior
Sistemes de telecomunicació i informàtics
Gestió administrativa
Activitats comercials
Instal·lacions elèctriques
i automàtiques
Jardineria i floristeria
Administració i finances
Gestió de vendes i espais comercials
Requisits per a accedir:
Requisits per a accedir:
La formació professional capacita per a l'exercici qualificat de diverses professions i proporciona la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propis de cada sector.
Els cicles s’agrupen en famílies professionals Una part d’aquestes hores es destina a la formació en un centre educatiu i una altra part a la formació pràctica en centres de treball.
Amb la superació d’un cicle formatiu de grau mitjà s’obté el títol de tècnic i amb la superació d’un de grau superior, el de tècnic superior.
S’organitza en cicles formatius de grau mitjà o de grau superior.
Serveis d'assessorament i reconeixement
És un servei personalitzat que ajuda a les persones a definir i assolir el seu objectiu professional mitjançant la identificació de la formació amb reconeixement acadèmic, l'anàlisi de les possibilitats de reconèixer acadèmicament la seva experiència laboral i la determinació d'un pla de treball per a aconseguir-ho.
Assessorament
Reconèixer acadèmicament els treballs i/o feines que una persona ha realitzat durant la seva vida laboral.
En el procés es verifiquen les feines realitzades i s'equiparen amb els continguts dels cicles formatius de formació professional.
Reconeixement
Full transcript