Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of EKONOMIKS

No description
by

Alaiza May

on 8 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of EKONOMIKS

1. Ano ang kasalukuyang kalagayan
ng Pilipinas batay sa larawang iyong
nakikita? Pangkat
2 PERO… EDUKASYON “Patakarang
Piskal” Aralin 4 May dalawang patakarang piskal na maaaring ipatupad ang pamahalaan depende sa estado o kalagayan ng ekonomiya. Maaaring ipatupad ng pamahalaan ang EXPANSIONARY FISCAL POLICY o kaya ang CONTRACTIONARY FISCAL POLICY. Mahalaga ang paggastos ng pamahalaan bukod sa kailangan ito upang mabigyan ng serbisyo ang mga mamamayan tulad ng edukasyon, seguridad, at kalusugan. Mahalaga rin ito para sa pagpapalago ng ating ekonomiya. Ang pump priming ay ang paggastos ng pamahalaan ng malaking halaga upang palaguin ang ekonomiya. Ang karagdagang gastos ng pamahalaan ay nangangahulugang kailangang magdagdag ng produksyon at mga manggagawa kaya lalaki ang kita ng mga manggagawa at mga may-ari ng mga negosyo. Ang dagdag na kitang ito ay gagamitin din sa karagdagang pagkonsumo at pag-iimpok na nangangailangan na naman ng karagdagang produksyon, manggagawa, at pamumuhunan na magpapalaki na naman sa kita ng mga manggagawa at mga may-ari ng negosyo. Ang prosesong ito ng paglago ay maaaring magmula sa pamahalaan, kung hindi kaya ng pribadong sektor. Maaari ring itaas ng pamahalaan ang pagbubuwis sa mga produktong imported at hindi masyadong kailangan, upang pilitin ang mga taong mag-impok na lamang o kaya ay gastusin ang kanilang salapi sa mas kailangan lamang. Pwede rin naman niyang bawasan ang buwis upang mas lumaki ang kita ng mga tao nang sa gayon ay lumaki rin ang kanilang pagkonsumo na magpapalaki sa produsyon, at kita ng mga manggagawa at may-ari ng mga negosyo. Ang contractionary fiscal policy naman ang ipinatutupad ng pamahalaan kung ekonomiya ay lumalago nang napakabilis sa akyang tanggapin ng ekonomiya. Dahil sa mabilis na paglago, tumataas ang mga presyo sa ekonomiya at hindi makasabay ang ibang sektor ng ekonomiya na maaaring magdulot ng hindi mabuting epekto sa buhay ng maraming tao, at magpabagsak din kaagad sa ekonomiya. Maaaring bawasan ng pamahalaan ang kanilang paggastos upang mabawasan ang salaping pumapasok sa ekonomiya at itaas ang antas ng buwis na magpapabagal o magpapatigil ng bahagya sa pagkonsumo at pamahalaan. Ang epekto nito ay ang pagbagal ng paglago ng ekonomiya ayon sa target na antas ng pamahalaan upang masiguro na balanse ang layunin nitong palaguin ang ekonomiya at gawing matatag ang mga presyo sa pangkabuuang ekonomiya. Pagsusuring Katanungan 2. Anu-ano ang mga suliranin na nararanasan natin patungkol dito? 3. Anu-ano ang magagawa ng pamahalaan
upang bigyang-tugon ang mga suliraning
ito? 4. Magbigay ng mga paraan na pwedeng
gawing pamahalaan upang bigyang-kaayusan ito. Ang bansang Pilipinas ay sagana
sa likas na yaman subalit
ang bansa ay nakararanas ng
mga krisis ngayon. Korapsyon;
kahirapan;
kawalan ng edukasyon;
kakulangan sa guro;
kakulangan sa facilities ng paaralan; at
kawalan ng atensyon ng pamahalaan sa mamamayan. Magbigay ng sapat na budyet;
Basura mo, Pera ko;
Study now, Pay later;
Rehabiliation of Classrooms and Water Sanitation Facilities; at
Regular School Building Program Pag-iipon ng mga lumang notebook;
Bumuo ng mga bag;
Pag-iipon ng bago o lumang libro; at
Pagtitinda sa bakasyon. MGA GASTUSIN NG
PAMAHALAAN Suliranin sa Edukasyon
(Kahirapan) Ang pamahalaan ay gumagawa ng pambansang badyet taun-taon upang planuhin ang kaniyang paggasta sa mga produkto at serbisyong kailangan upang maisakatuparan niya ang kaniyang mga tungkulin sa kaniyang mga mamamayan. Makikita natin sa pigura na tumataas taun-taon ang paggasta ng pamahalaan. Ito ay dahil na rin sa kagustuhan nito na mabigyan ng sapat na atensiyon ang lahat ng pangangailangan ng mga mamamayan lalo na ang mga mahihirap. Maaaring nangangahulugan din ito ng pagbuti ng kalagayang pang-ekonomiya ng bansa sapagkaa’t nakakayanang dagdagan ng pamahalaan ang kaniyang paggasta sa pagdaan ng taon. Pinakamalaking pinagkakagastahan ng pamahalaan ay ang edukasyon ng mga kabataan Pilipino. Sang-ayon ito sa sinasaad ng Saligang Batas ng Pilipinas na nagtatakda na ang Kagawaran ng Edukasyon ang siyag dapat na may pinakamalaking bahagi sa badyet ng pamahalaan. Noong taong 2005, mahigit 100 bilyong piso ang inilaan ng pamahalaan sa Kagawaran ng Edukasyon, ngunit nakalulungkot na sakabila ng tila napakalaking halagang ito ay patuloy pa rin ang kakulangan sa mga kagamitang pampaaralan, silid-aralan, at maging ng mga gurong magtuturo sa mga mag-aaral. Kasunod ng Kagawaran ng Edukasyon ay ang Kagawaran ng Tanggulang Pambansa. Sa dami ng pulo ng Pilipinas at iba’t ibang kaguluhan at rebelyon na nangyayari sa ating bansa, hindi kataka-takang kailangan ng ating sandatahang-bansa ng malaking halaga upang masiguro ang katatagan at kapayapaan ng bansa. Dagdag pa ang katungkulan ng ating sandatahang-lakas ng paghandaan ang anumang panlabas na pananalakay sa ating bansa. Badyet ng Pamahalaan Taong 2000-2005 Php. 225,635,366 Php. 256,625,266 Php. 286,435,449 Php. 305,523,530 Php. 306,987,145 Php. 307,554,046 Budget for Year 2005 Mga Pamamaraan ng Patakarang Piskal Kung ang ekonomiya ay matamlay, konti ang pamumuhunan, maraming walang trabaho, at mahina ang negosyo, maaaring ipatupad ng pamahalaan ang expansionary fiscal policy. Ito ang pamamaraan kung saan gumagastos ang pamahalaan ng malaki sa mga proyektong pangkabuhayan upang palakasin at palaguin ang humihinang ekonomiya.
Full transcript