Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ghid

No description
by

Arcip Dragos

on 1 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ghid

Facultatea de Inginerie Medicală
Asociatia Studentilor in Inginerie Medicala
STUDTUR 2014

BUN VENIT LA F.I.M. !!!
Va multumim pentru atentie !
Decan Prof. Dr. Ing. Sorin Ioan JINGA
Cine conduce F.I.M.?
Incepând cu anul universitar 2005-2006, Sistemului European de Credite Transferabile este utilizat în toate universitatile românesti, atât în evidenta rezultatelor profesionale ale propriilor studenti, cât si în operarea transferului de rezultate profesionale obtinute de studenti ca urmare a frecventarii si promovarii unor discipline cuprinse în planurile de învatamânt ale altor universitati din tara si strainatate sau ale altor programe de studii din propria universitate.

Alocarea de credite se face în conformitate cu practica universitara internationala, urmând metodologia Sistemului European de Credite Transferabile , potrivit careia 60 de credite reprezinta echivalentul numeric pentru cantitatea normala de munca a studentului mediu pe parcursul unui an universitar, iar 30 de credite corespund, de obicei, unui semestru de învatamânt superior.

Alocarea de credite se refera la toate disciplinele (obligatorii, optionale si facultative) oferite în cadrul planurilor de învatamânt, inclusiv activitatea de proiectare si stagiile de practica, precum si la elaborarea si sustinerea cu succes a lucrarilor de absolvire (lucrari de licenta, disertatii, proiecte de diploma).

In alocarea numarului de credite pentru fiecare disciplina /activitate se are în vedere, în exclusivitate, cantitatea de munca (workload) pe care o solicita studentului mediu disciplina/activitatea respectiva, raportata la totalul cantitatii de munca necesara pentru a promova un an întreg de studiu. Cantitatea de munca a studentului vizeaza orele de prezenta fizica la activitatile didactice organizate (cursuri, seminarii, lucrari practice, atelier etc) dar si orele de studiu individual, elaborare de lucrari, cercetare etc, necesare pentru atingerea obiectivelor formative ale disciplinei, ca parte componenta a viitorului profil profesional. In general se considera ca unui credit îi corespund 25-30 de ore de munca a studentului mediu.

Creditele sunt acordate numai dupa încheierea cu succes a activitatii cerute si evaluarea corespunzatoare a rezultatelor întelese ca seturi de competente dobândite, respectiv ceea ce studentul stie, întelege si este capabil sa faca în urma frecventarii disciplinei respective.
Sistemul de credite transferabile
Copy center ieftin-
camin P2 sau camin U3 , poarta Polizu, pasaj Universitate, incinta IMST, parter corp BN(in renovare), etaj 1 corp AN
Alte informatii
Va invitam sa vizitati astazi, alaturi de noi, locurile in care veti studia.
VA rugam sa notati informatiile de interes
Prodecan: Conf. Dr. Ing. Alina MACHEDON
+
+
Membrii consiliului facultatii (din care 5 reprezentanti ai studentilor)
F.I.M?!
Departamentul de Bioinginerie si Biotehnologie (DBB) a fost înfiintat la Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti (UPB) prin Hotararea Senatului UPB nr. 73/20 din 28 Februarie 2002. Începând chiar de la înfiintare, DBB a organizat studii de masterat în specializarile de Inginerie Medicala si Clinica, Biotehnolgie si Biomateriale si s-a constituit ca o platformaăactivaăsi flexibilaăpentru colaborari cu alte universitati din tara si din strainatate, cu institute de cercetare, pentru derularea unor proiecte de cercetare importante.

DBB a coordonat proiectul “BIOINGTEH – Platforma InterdisciplinaraăBioinginerie – Biotehnologie pentru cercetare, dezvoltare si formare profesionala ” în perioada 2005 – 2008, ale carui rezultate pozitive au permis consolidarea bazei materiale si dezvoltarea resurselor UPB pentru cercetare si educatie în domeniu.

Înfiintarea în UPB a Facultatii de Inginerie Medicalaă (FIM), în anul 2010 s-a bazat pe experienta si acumularile DBB, cât si pe colaborarea cu Universitatea de Medicina si Farmacie “Carol Davila” din Bucuresti (UMF). În prezent, DBB functioneaza în cadrul FIM, alaturi de un alt departament al UPB, Departamentul de Educatie Fizica si Sport – Kinetoterapie.

DBB coordoneaza în continuare programele de masterat si sprijina desfasurarea programelor de licentaăoferite de FIM.
DURATA TUR 120 minute
Cantine
corp A LEU, IMST si corp R (in renovare), corp B LEU, bufet transporturi, bufet automatica

Adeverintele de student se elibereaza in baza unei cereri (puteti redacta o singura cerere pentru obtinerea unei adeverinte sau a mai multora)
Unde se tin cursurile si laboratoarele?
Ce invatam in primul an?
Andreea Speriatu - Raluca Ionescu -Valentin Dobre -Octavian Constantinescu - Dragos Arcip
Conditii de promovare in anul II
Reduceri la transportul in comun
Promovarea de la taxa la buget
DENUMIREA SALILOR
numele_corpului + cifra_etaj + numar_sala(2 cifre)
EXEMPLU SALA
F202

LOCAlIZAREA CORPURILOR
COMPLEXUL LEU - corpurile A si B
CAMPUS - corpurile R (rectoratul) AN si BN s.a.
LOCAL POLIZU - corpurile A,B,C,D, ... T
LOCAL VICTORIEI - corp V

ALTE CLADIRI
ACADEMIA HIV-SIDA (in cadrul spitalului Colentina)
Facultatea de Farmacie (din anul 2)
Director DBB: Prof. dr. ing. Mihai Octavian POPESCU
Director EFS-K: Conf. dr. Mihaela NETOLITZCHI
Invitat permanent: Prof.dr.ing. Alexandru MOREGA

Reducere de 50% la metrou pentru toti studentii in urmatoarele statii:

St. Piata Romanaă L-V 7:00 - 13:30
St. Universitatii L-V 12:30 - 19:00
St. Eroilor L-V 7:00 - 13:30
St. Politehnica L-V 12:30 - 19:00
St. Gara de Nord 1 L-V 10:30 - 17:00
St. Piata Unirii 1 L-V 6:30 - 19:00; S 10:30 - 17:00
St. Piata Unirii 2 L-V 6:30 - 19:00
St. Grozavesti L-V 12:30 - 19:00
St. Nicolae Grigorescu 1 L-V 07:00 - 13:30
St. Aparatorii Patriei L-V 10:30 - 17:00

Reducere 50% la casele RATB si (in cazul studentilor la buget) decontarea restului de catre UPB:
Abonamentele pentru studenti pot fi procurate din centrele de emitere carduri ale RATB.

Emiterea abonamentului de student se face in baza prezentarii la centrele RATB a:
1 copie buletin
2 copie legitimatie reducere transport (ambele fete pe aceeasi pagina)


In vederea obtinerii decontului va trebui sa prezentati la secretariat:
1. o copie dupa cardul activ
2. extras bancar sau alt document din care sa reiasa codul IBAN al contului in care se va face decontul (se prefera BRD, BCR, ING, BT)
3. bonul fiscal eliberat la achitarea abonamentului
Se realizeaza in urma indeplinirii urmatoarelor conditii:
- s-au vacantat locuri bugetate
- studentul este integralist
- studentul are o medie mai mare decat cea a concurentilor sai
Obtinerea unui numar minim de 35 de credite din totalul de 60

In cazul obtinerii a mai putin de 35 de credite, dar in intervalul [20 -34], studentul repeta anul la taxa (2400 RON)
In cazul in care au fost obtinute mai putin de 20 de credite, sub 1/3 din total, studentul repeta anul la taxa (4000 RON)

Membru: Prof.dr.ing. Mihaela MOREGA
Membru: Conf.dr.ing. Constantin ILAS
Membru: Conf.dr. Raluca PELIN
Membru: S.L.dr.ing. Doina BUCUR
Membru: S.L.dr.ing. Georgeta VOICU
Membru: S.L.dr.ing. Sorina GIREA
Membru: S.L.dr.ing. Camelia UNGUREANU
Membru: S.L.dr.ing. Alina OPREA
Full transcript