Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Netværksmøde for IT-ambassadører

No description

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Netværksmøde for IT-ambassadører

Netværksmøde for IT-ambassadører
Velkommen!
Dagens program

- Præsentationsrunde
- Living IT Lab og netværkets fremtid
- Digitalisering: udfordringer og løsninger
- Frokost (12.15-13.00)
- 3 produktpræsentationer: IBG, Bosted & Sekoia
- Afrunding
Living IT Lab
Brunebjerg
Præsentation af dagens værtsted
Digitalisering: udfordringer og løsninger
3 temaer

A. Teknologiens begræsninger
B. Personalets manglende IT-kompetencer
C. Borgernes forudsætninger
Eftermiddag
ProReact: IBG
Team Online: Bosted
Sekoia: Sekoia
Afrunding
Tak for i dag!
CanAssist – et levende eksperiementarium
Skøre og skæve opfindelser
Brugere som medinnovatører
IT-frivillige

ET LIVING IT LAB PÅ VEJ
To forretningsområder - kapacitetsopbygning i Trin 2
Test & Udvikling
Projektinitiering
1. Testbed: Testforløb/afprøvning af danske og udenlandske it-produkter
• Gennemfør en afdækning af 5-10 virksomheders ønsker til opgaveløsning inden for området testforløb. Udarbejd et kort notat, der præciserer hver af virksomhedernes ønsker og opmærksomhedspunkter til testbed-forløb.
• Udvikle et koncept for testbeds.
• Udarbejde en salgsstrategi for Lab’ets ydelser. Udvikle formidlingsmaterialer

2. Viden om handicapområdet til brug ved produktudvikling i Lab’et
• Indhent nyeste viden inden for social it såvel som viden om målgrupperne. Delta i relevante konferencer, løbende desk-top-research og indsamling af viden i eget netværk sikre at tilføre Lab’et relevant viden.
• Vedligehold og udbyg eksisterende Innovationsnetværk + afholde to netværksarrangementer
• Etabler et netværk for internationale virksomheder med erfaringer ift testbeds
• IT-ambassadørkorps
• Forvaltningsnetværk
1. Screening af relevante fonde og andre finansieringsmuligheder
• Desk research af fonde, puljer og andre finansieringskilder, som kan danne afsæt for Lab’ets arbejde med projektinitiering
• Afholde møder med fem udvalgte teknologi- og/eller innovationsfonde
• Udarbejd et katalog over muligheder for finansiering hos fonde mv. til projektinitiering

2. Gennemførsel af it-screening
• Udvikles en online formidlings- og salgspakke om it-screeninger til kommuner, regioner og sociale tilbud
Brugerinddragende forundersøgelser med henblik på projektmodning
• Beskrive konceptet for brugerinddragende forundersøgelser.
MULIGHEDER I LIVING IT LAB
Eksempler
Gentofte Kommune
IT-screening
Fordel jer i 3 grupper med 1 tema hver: A, B og C
Brug 20 min på at skitsere udfordringer inden for temaet på en plakat
Send udfordringer videre: A sender til B, B sender til C og C sender til A
Grupperne har 20 min til at beskrive løsninger til de skitserede udfordringer
Vi mødes i plenum til præsentation af plakaterne
Hver gruppe fremlægger udfordringer, mens næste gruppe fremlægger løsninger osv.
Virksomhedsbesøg
Popcorn
Dagens teknologier
Facebook
Status
24 medlemmer
www.facebook.com/groups/it.ambassador/
Digitalisering: udfordringer og løsninger
A. Teknologiens begræsninger
Kører netværket overhovedet?
Nutidens teknologier bør opprioriteres og synliggøres
Begrænsninger iPad/PC
Personalet medbringer udstyr. Borgeren låner udstyr. Personalets søger hos kommunen om en iPad/PC, hvis dette er et nødvendigt hjælpemiddel
De forskellige systemer "lukker sig om sig selv"
Opmærksomheden på de forskellige systemer - sy
Systemer skal kunne tale sammen
At teknologien tager sig selv for givet
At teknologien skal være let tilgængelig

B. Personalets manglende IT-kompetencer
Manglende interesse for IT pga. alder
Faglig interesse for den enkelte borger
Frygt for ny teknologi
Fanebærer blandt borgere og personale (evt. frivillige ambassadører)
Personalet har ringere kendskab til IT end borgerne
Hotline (hurtig hjælp)
Nye roller: Borgerne kan undervise personale
Etiske og juridiske spilleregler i den digitale verden
Oplysning om smart og korrekt håndtering af regler og lovgivning
Hvordan skabes motivationen hos personalet?
C. Borgernes forudsætninger
Motorik
hånd/øje koordiantion
Der findes programmer til hånd-øje koordination
fysiske handicap
Kognitivt funktionsniveau
Motivation
Find et program, der er motiverende hos borgeren. Fx puslespil. Se fx socialitlab.dk, kommunikationsforum, facebookgruppe: 'apps til børn og voskne med specielle behov'
Gevinst
Give mening
Problemskabende adfærd - fx at gennemskue, at det bliver dyrt at lege mange film på YouSee hver dag
Den sikre træningsbane: Lav fx en lukket facebookgruppe, hvor man øver sig
Sociale spilleregler
Individuelle behov - hvor høj kompleksitet kan borgeren rumme, fx i brugergrænseflader?

Næste møde
Torsdag d. 9. oktober
Digitalisering: udfordringer og løsninger
Full transcript