Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Naturressurser i Norge

Muntlig presentasjon av Eva og Hannah
by

Hanna Berg

on 22 April 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Naturressurser i Norge

Naturressurser i Norge Innholdsfortegnelse * Naturressurs
* Ressurser og næringsliv
* Potensielle og aktuelle ressurser
* Material- og energiressurser
* Fornybare og ikke- fornybare ressurser
* Bærekraftig utvikling
* Naturgrunnlaget
* Jordbruk
* Fiskerinæringen
* Energiressurser
* Olje og gass
* Vannkraft
* Konklusjon
* Kilder
Hva er en naturressurs og hvilke har vi i Norge? - En forekomst i naturen som mennesker har bruk for
- Fisk, olje og gass, vannkraft, skog, mineraler, kull og jord Ressurser og næringsliv - Den industrielle revolusjonen
- Vårt moderne samfunn Potensielle og aktuelle ressurser - Potensiell
- Aktuell Material- og energiressurser Fornybare og ikke- fornybare ressurser - Sola og jordvarmen
- Lagerressurser
- Gjenvinnbare
- Ikke- gjenvinnbare Bærekraftig utvikling Jordbruk Naturgrunnlaget - Klima, terreng og jordsmonnets
dybde og fruktbarhet
- Vekstsesongene blitt lenger Fiskerinæringen - Viktig eksportnæring
- Rasjonalisert
- Viktige arter
- Før; uregulert
- Nå; regulert Olje og gass - 1959; gassfun
- 1969; oljereservoar
- Ekofisk
- 5 største oljeeksportøren
og 3 største gasseksportøren Energiressurser Vannkraft Konklusjon * Eksport
- Åpen økonomi
- Vår velstand - Vannkraft
- Olje og gass
- Norge som energinasjon * Ikke- bærekraftig
- Befolkningsøkning
- Overforbruk
- Drivhuseffekten
* Bærekraftig
- Skogsbruk
Full transcript