Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

HAN 4 oktober 2017

No description
by

Henry Honné

on 3 October 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of HAN 4 oktober 2017

Cultuurveranderingen
in de huidige eerstelijnszorg,
(als voorbeeld in Gzc Honné)
en de rol van de
opleiding Master Neurorevalidatie en Innovatie daarin.
Huidige situatie in transitie:
Eerstelijnszorg versnipperd en solistisch.
Wel hoog opgeleid en betrokken.
Weinig structurele overlegsituaties tussen beroepsgroepen.
Alleen overleg binnen beroepsgroepen.
Geen overleg tussen verschillende "eerstelijners".
Behoefte bestaat, maar is niet georganiseerd.
Substitutie van zorg van tweedelijn naar eerstelijn.
Aanbodgerichte zorg.
Dé eerstelijn bestaat niet...
Gewenste situatie:
Grotere vraaggerichtheid: afstemming van het aanbod op de zorgvraag van de cliënt.
Betere zorg: afstemming op en gebruik van elkaars kwaliteiten.
Efficiënt werken: beter organiseren, bundelen van voorzieningen en faciliteiten, voorkomen van dubbel werk, transparant maken wat wel en niet werkt.
Maar vooral, menselijke zorg, gebaseerd op zingeving.
Geïnspireerd door de wensen en behoeften van de cliënt, heeft de NPCF het patiënten perspectief op geïntegreerde eerstelijnszorg in kaart gebracht:

De eerstelijnszorg verdient met stip de eerste plaats binnen de gezondheidszorg, zo oordeelt de NPCF en vier opeenvolgende ministers.
Zorg dichtbij huis, veilig en voordelig. Met de verwijzend arts als spelverdeler om, waar nodig, er voor te zorgen dat de patiënten de juiste hulp krijgen op de juiste plek.
Door voorlichting, advisering, begeleiding en behandeling.
Door samenwerking tussen zorgverleners in de eerste lijn als de vraag van de klant daardoor beter kan worden beantwoord.
De zorgverleners werken, wat de NPCF betreft, in één organisatie en bij voorkeur onder één dak.
Belangrijke samenwerkingsaspecten volgens de NPCF (1/2)

Een laagdrempelige, veilige en vertrouwde plek voor patiënten.
(Die ontstaat als zorgvragers de zorgverleners kennen, vragen kunnen stellen en
kunnen rekenen op goede informatie).
De mogelijkheid om in één bezoek bij meerdere zorgverleners langs te gaan.
De mogelijkheid voor uitwisseling van kennis, vaardigheden en ervaringen tussen professionals.
(Dat draagt bij aan optimaliseren van zorg).
Niet-vrijblijvende overlegstructuren, goede onderlinge afspraken en zorgprotocollen.
(Dit zijn voorwaarden voor kwaliteitsverbetering).
Gebruik maken van praktijkondersteuners en assistenten in het kader van optimale taakherschikking.
Belangrijke samenwerkingsaspecten volgens de NPCF (2/2)

Gebruik maken van management en facilitaire ondersteuning, waardoor zorgverleners meer aandacht kunnen besteden aan de zorg.
Aandacht voor en kennis van de dagelijkse leefomgeving van patiënten en dit bij de zorg betrekken.
Aandacht voor zelfmanagement.
Een "case-manager" als aanspreekpunt bij meervoudige zorgvragen.
De mogelijkheid van continuïteit van zorg als een zorgverlener vervangen moet worden.
Huisvesting van of in ieder geval samenwerking met organisaties als consultatiebureaus, thuiszorg, woonzorg-organisaties en diagnostische centra.
Relatie met WMO kmoet gelegd worden.
Nieuwe eerstelijnszorg.

Goede bereikbaarheid , laagdrempelig en gastvrij, thuis.
Zorgbehoefte gebaseerd op zingevingsvragen van mensen.
Zorgen doe je samen, door beïnvloeding van context waarin zorg nodig is.
Contractueel vastgelegde samenwerking tussen zorgverleners.
Mensen zijn het meest te motiveren, door te werken aan de eigen keuzes.
Behandelaar is coach en gaat samen mee "op pad" en is (tijdelijk) deelgenoot en gast.
Optimaal cliëntgericht en streven naar (gedoseerd) zelfmanagement.
Onderscheidend extra aanbod, afhankelijk van behoefte.
Paradigma's: autonomie cliënt, thuissituatie, Evidence Based Practice, verbinding onderling, leren veranderen, dienstbaarheid en geen zorgmarkt.
Cliént/patiënt/mens is de baas...

Samenwerking en overleg!
Verbondenheid als
overtuiging.
Verandering als keuze.
Dank voor uw aandacht.
Henry Honné
Master Neurorevalidatie en Innovatie/fysiotherapeut.
Maatschapslid praktijk voor fysiotherapie Honné-Hendricks.
Initatiefnemer gezondheidscentrum Honné.
Vrijwilliger Breincafé Horn.
Adviseur Hartpatiënten Nederland.
Initiatiefnemer en eerste voorzitter SFML.
Externe assessor HAN Nijmegen.
Diverse functies Rotary.
(Externe) studentbegleiding.
De Brainwalk!
Wat innovatie, inspiratie en empathie...
Vader en echtgenoot.
hoe?
zorgvrager


evidence based
centered patient
medicine


zorgverlener
Hoe neem je zorgverleners en zorgvragers mee in zo'n transitie?

Inzicht op grond van hun veranderbereidheid
en cultuurverschillen
In de Master Neurorevalidatie en Innovatie ontwikkel je je vanuit de rol als expert tot adviseur, zorgvernieuwer en innovatief professioneel leider binnen de complexe, multidisciplinaire omgeving van neurorevalidatie of geriatrische revalidatie.
(site HAN)
In de woorden van de opleiding:
Neurorevalidatie in perspectief
Specialistische kennisontwikkeling in zorgketens
Leiderschap in zorgvernieuwing
Innovatie en implementatie in neurorevalidatie
(site HAN)

In de beleving van de toekomstige Master:
Verdieping, Verbreding en Vernieuwing
HAN Co-creatie
5 oktober 2017
GROEN EN GRIJS: minder jongeren en meer senioren
CULTUREEL DIVERS: nieuwe burgers uit diverse landen
KLEINERE HUISHOUDENS: meer alleenstaanden en nieuwe woonvormen
TWEEDELING LEEFSTIJLEN: toename verschil in leefstijl en gezondheid
REGIONALISERING: groei en krimp in stad en land
VERANDERENDE ARBEIDSMARKT: minder vacatures en meer flexibel werken
MINDER RIJK: afname inkomen en vermogen
GLOBALISERING: meer invloed van buitenaf
LANGER THUIS: zorg dichtbij en integraal
VOORKOMEN: van curatief naar preventief
OP MAAT: ieder mens is uniek
CONNECTIVITEIT: meer verbonden en meer transparantie
DOE HET ZELF: minder overheid, meer burger
REGIONALE NETWERKEN: meer samenwerken in regio’s
VERSNIPPERING: meer diversiteit in politiek landschap
HAND OP DE KNIP: minder inkomsten en hogere uitgaven
POLITIEKE VERSCHUIVINGEN: verschuiving verantwoordelijkheden in politiek landschap
SMART LIVING: toename technologie thuis
DIGITALE BURGER: digitalisering van groepen burgers kunnen geven.
GROEN EN DUURZAAM: verduurzaming leefomgeving
Full transcript