Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

module 2.3

description
by

Station to Station B.V.

on 20 October 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of module 2.3

En, hoe was het?
Inhoud bijeenkomst 3
Nabespreken team-vergadering
ICT-beleidsplan
Fasen van Itzkan
Educatieve software
De eindopdracht
Kansen?
Belemmeringen?
Visie en doelstellingen
Hoe willen we die bereiken?
Randvoorwaarden
Organisatorische zaken
Richtinggevend
5-jaarlijkse cyclus
Jaarlijks evalueren en bijstellen
Bij ons op school leren de leerlingen in groep 2 hoe ze de muis moeten bedienen. In groep 3 leren ze hoe ze een bestand in Paint kunnen opslaan. In groep 4 leren ze typen. In groep 5 gaan ze een foto maken met een digitale camera. In groep 6 oefenen ze hoe ze een plaatje invoegen in Powerpoint. In groep 7 leren ze hoe een internetbrowser werkt en in groep 8 leren ze hoe je in Excel een formule invoegt.
In groep 2 maken ze een boek met foto’s van voorwerpen waarin de eerste letter van hun eigen naam voorkomt. In groep 3 werken ze samen aan een beeldverhaal. In groep 4 maken ze een krant op internet. In groep 5 maken ze een presentatie over hun favoriete boek. In groep 6 mailen ze met een school in België over de omgeving. In groep 7 maken ze een website over een vulkaan. In groep 8 zijn ze in groepjes bezig met het maken van een echte game.
Nulmeting: Assessmenttool
Visieontwikkeling
Uitzetten van het
veranderingstraject
Uitvoeren van het traject
Fasen van verandering
Substitutie
Computertoepassingen worden ingezet als vervanging van reeds bestaande activiteiten
In plaats van werkbladen worden eenvoudige oefenprogramma’s ingezet
Tekstverwerker in plaats van typemachine
Transitie
Computertoepassingen worden ingezet om nieuwe activiteiten te realiseren
Programma’s met nieuwe inhoud, registratie van resultaten
Presentaties met de computer tijdens ouderavond
Transformatie
Computertoepassingen worden gebruikt om nieuw onderwijs te realiseren
Krachtige leeromgeving
Virtuele school
van learn to use...
.naar use to learn
Educatieve software
Lesstof staat min of meer vast
Leerling kan niet of beperkt zelf keuzes maken
Gesloten
Grote inbreng van de leerling
Allerlei verschillende invalshoeken en uitwerkingsmogelijkheden
Open

Deelopdracht I
In hoeverre sluit het ICT-gebruik aan bij de opvattingen van visie op leren?
Raamwerk ICT-beleidsplan
met helpteksten
Deelopdracht J
Deelopdracht K
module 2.3
Toetsen
Kinderen kunnen de toetsen op de computer maken. Het computerprogramma bevat bovendien een aanvullende algemene toets. Deze toets kunt u gebruiken wanneer een kind voor het eerst met het programma gaat werken. Uit de uitslag blijkt op welke onderdelen het betreffende kind een instaptoets moet maken.

Oefeningen voor "even herhalen"
Het doel van de oefeningen bij “even herhalen" is het onderhouden van al verworven vaardigheden.

Oefeningen voor "zelfstandig oefenen"
Het computerprogramma is in staat om op basis van de door het kind behaalde resultaten het niveau van de oefeningen aan te passen.
Een analyse- en constructiespel voor kinderen van 5 tot 12 jaar waarbij voorbeeldmodellen nagebouwd kunnen worden of waarmee eigen constructies gemaakt kunnen worden. Het programma bevat een grote voorraad modellen met verschillende moeilijkheidsgradaties. Het oplossen ervan vergt een strategische aanpak; ieder element moet afzonderlijk worden geconstrueerd. Hierbij moet rekening worden gehouden met de vorm, de kleur, de rotatie en de grootte.
In deze interactieve tekenfilm is de interactiviteit maximaal; kinderen worden ertoe aangezet oplossingen te vinden voor de meest diverse problemen. Een interactieve tekenfilm ziet eruit als een gewone tekenfilm, maar het voordeel is dat je het verhaal zelf kunt sturen, dat je zelf beslist hoe je tot de uiteindelijke oplossing komt. De massa's verborgen klikpunten geven het verhaal bovendien een extra dimensie.
Het ICT-beleidsplan
ICT-leerlijnen
Visie op leren
Visie op gebruik ICT
Geformuleerde doelen
Smart gemaakte doelen
Procesverslag:

Hoe heb je het ervaren?
Wat zou je anders doen?
Wat is de relatie met je POP?
Deadline: Zie studiekalender
Full transcript