Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Katastrofy, awarie techniczne, klęski żywiołowe

No description
by

Dorota Kapela

on 12 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Katastrofy, awarie techniczne, klęski żywiołowe

Katastrofy, awarie techniczne, klęski żywiołowe
Zagrożenia nadzwyczajne
Zagrożenia czasu pokoju
...

Naturalne
mgły i opady atmosferyczne
powodzie
susze, pożary
huraganowe wiatry
erupcje wulkanów
Zjawiska lub wydarzenia, które zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi oraz mieniu. Występują na znacznych obszarach i powodują ogromne straty materialne oraz zagrożenie sanitarne.
Katastrofy naturalne
Zdarzenia związane z działaniem sił natury. Mogą je spowodować np. : wyładowania atmosferyczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, pożary, powodzie lub susze.
lawiny i osuwiska
zlodowacenia
długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur
pożar
erupcja wulkanu
wstrząsy sejsmiczne
osuwiska
Związane z gospodarczą działalnością człowieka
zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego
erozja gleb
degradacja życia biologicznego wód
niedobory wody
niszczenie powłoki ozonowej
erozja gleb
zanieczyszczenie powietrza
Katastrofy i awarie techniczne
budowlane
środków komunikacji i masowego transportu
instalacji przemysłowych, przesyłowych i magazynujących
katastrofa budowlana
Terrorystyczne
zamachy na życie i zdrowie ludzi w dużych skupiskach miejskich
zamach na World Trade Center
Najczęściej występujące katastrofy
...
Powódź
Co należy?
przenieść wartościowe rzeczy na górne kondygnacje budynku
ustalić sposoby kontaktowania się z rodziną
zgromadzić w domu niezbędną ilość niepsującej się żywności i wody pitnej
utrzymywać w sprawności sprzęt pływacki
stosować się do poleceń osób prowadzących akcję ratunkową
Burza śnieżna
Co należy?
pozostać domu w czasie opadów
ubrać się ciepło ( wielowarstwowo)

Jeśli musimy podróżować, to:
z zapasem paliwa
z prowiantem, kocami i naładowanym telefonem komórkowym

Burza
Jak się zachować?
nie stawać pod wysokimi drzewami czy latarniami
nie kłaść się na ziemi
nie dotykać metalowych przedmiotów
najlepiej wyłączyć telefon komórkowy
Huragany, sztormy i trąby powietrzne
Jak się chronić?
słuchać ostrzeżeń w radio i telewizji
zabezpieczyć okna
zaopatrzyć się w żywność
ewakuować się natychmiast po ogłoszeniu ewakuacji przez służby ratownicze
Inne najczęściej występujące katastrofy:
upały, trzęsienia ziemii, lawiny i epidemie
Jeśli zagrożenia cywilizacyjne spowodowane są przez działalność człowieka, to nazywamy je awariami technicznymi.
Awaria techniczna
to gwałtowne, nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budowlanego, urządzenia technicznego lub systemu urządzeń technicznych, powodujące przerwę w ich używaniu lub utratę ich właściwości.
Awariami technicznym są:
pożary
awarie zakładów przemysłowych
magazynowanie i wewnątrzzakładowy transport substancji toksycznych
awarie radiacyjne
katastrofy komunikacyjne, budowlane i górnicze
awarie urządzeń infrastruktury technicznej, sieci energetycznej
Przyczyny globalnego zagrożenia środowiska:
zanieczyszczenie powietrza
kwaśne deszcze
smog
zanieczyszczenie gleb i gruntów
zanieczyszczenia wód
dziura ozonowa
uwolnienie, czyli wydostanie się do atmosfery niebezpiecznych dla życia ludzkiego toksycznych środków przemysłowych, w tym radiacyjnych
Lokalne zagrożenia środowiska
...
Polska leży w obszarze, który nie jest narażony na trzęsienia ziemi, erupcje wulkanów, udzerzenia cyklonów czy występowanie skrajnie niskich i wysokich temperatur. Jednak na naszym terytorium występują inne niszczycielskie siły natury oraz zagrożenia cywilizacyjne, na które musimy być przygotowani.
Katastrofalne zatopienia
Występują w naszym kraju praktycznie co roku. Dzielą się na małe- o zasięgu lokalnym, średnie- o zasięgu regionalnym oraz duże- o zasięgu krajowym. Te ostatnie mają charakter klęski żywiołowej.
Ostatnia taka powódź miała miejsce w maju, czerwcu i sierpniu 2010 roku.
Sandomierz, 2010: Panorama zalanego przez powódź Sandomierza
Orkany
Wiatry, których siła przekracza 33 m/s. Powodują one bardzo duże zniszczenia ( zerwane dachy domów, powalone drzewa, uszkodzone samochody, zerwane linie energetyczne i telefoniczne) oraz ofiary wsród ludzi. Orkany są skutkiem dużej różnicy temperatur, powodującej ogromne różnice ciśnienia między Oceanem Atlantyckim i Eurazją.
Ostatnim takim orkanem, który nawiedził Polskę był orkan Ksawery. Pustoszył on nasz kraj z 5 na 6 grudnia 2013 roku.
Skutki orkanu Ksawery w Polsce
Skrajne temperatury
Są poważnym zagrożeniem dla systemu energetycznego i komunikacyjnego. Zimą na przełomie roku 2009 i 2010 w wielu regionach Polski temperatura nocą spadła poniżej - 30°C. Pękały wtedy linie energetyczne oraz szyny kolejowe.
Wstrząsy spowodowane tąpnięciami
Zwłaszcza w okolicach Bełchatowa oraz na Dolnym Śląsku w zagłębiu miedziowym zjawiska te są źródłem znacznych szkód materialnych. Tąpnięcia powodują uszkodzenia budynków, infrastruktury komunikacyjnej itp.
Zagrożenie radiacyjne
Potencjalnym źródłem tegoż zagrożenia są reaktory badawcze w Instytucie Badań Jądrowych w Świerku, instalacje wytwarzające źródła promieniotwórcze w Ośrodku Badawczo- Rozwojowym Izotopów, przechowalniki wypalonego paliwa jądrowego w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Świerku i obiekty Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych w Różanie. Poza tym w odległości ok. 300 km od naszych granic pracuje 25 reaktorów jądrowych.
Prezentację wykonały:
Weronika Nowaczyk i Dorota Kapela
z klasy 1 g
Full transcript