Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

L'emprenedoria

No description
by

CTESC Consell de Treball

on 4 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of L'emprenedoria

L'emprenedoria a Catalunya
Estem parlant de...
Negoci o activitat empresarial
Inclou l'autocupació
De qualsevol sector
Amb menys de 42 mesos de funcionament
Entre
310.000 i 460.000
persones.
Entre
el 15% i el 17%
de la població ocupada
El 75% per
oportunitat
però darrerament creix el de
necessitat
Del 2007 al 2010, davalla la
taxa d'activitat
, però remunta des del 2011
Estendre
Ara...
Propensió a l'emprenedoria...
Estendre
Més homes que dones
40 anys de mitjana
Nacionalitat espanyola
Nivell d'estudis mitjà-alt
Sense assalariats
Sector serveis
Obertura
Responsabilitat
Autoestima
Extraversió
Tolerància a la incertesa
Manca de por al fracàs
Creativitat
Comunicatives
De gestió
Caract. personals
Organitzatives
Proactives
Assumpció de riscos
Habilitats
Entorn familiar i social emprenedor
Formació especifica
Estendre
La cultura emprenedora...
Els experts encara consideren que les normes socials i culturals
no són adequades
per impulsar l'adquisició de valors emprenedors
Comparativament,
poques mesures
de foment per part de l'administració
Les persones emprenedores / empresàries, tot i generar riquesa i ocupació, estan
mal vistes per la societat
que només en destaca les males pràctiques.
Albert Colomer,
emprenedor, àngel invesor i director de CP'AC
Estendre
L'educació emprenedora...
La capacitació per convertir les
idees en accions
Coneixements tècnics
+
competències
+
valors
Present en documents estratègics i plans d'acció però:
El desplegament curricular transversal tot just comença
El professorat, en general, no està prou format
La primera vessant de l'educació emprenedora s'ha d'adreçar al conjunt de l'alumnat, des d'edats primerenques, i consisteix en educar en la
pedagogia de la possibilitat
.
Maria Batet,
emprenedora i formadora
Emprenedoria
Estendre
Facilitar
Sostenir
Retornar

Perfil
Estendre
Recomanem...
Com
estendre
la iniciativa emprenedora?
Com
fer més fàcil
l'opció de l'emprenedoria?
Com millorar la
viabilitat
dels projectes emprenedors?
En cas de fracàs, com facilitar el
retorn
a l'ocupació?
De què estem parlant quan parlem d'
emprenedoria
?
Més homes que dones
Sector serveis
Autònom sense assalariats
Nivell d'estudis mitjà-alt
Nacionalitat espanyola
Accions de
revalorització
de l'emprenedoria
Pacte
per a l'emprenedoria i política amb un
lideratge clar
Fomentar l'emprenedoria amb
rigorositat
Incorporar l'
educació emprenedora
Al sistema educatiu de manera transversal
Incidir en valors i competències a l'educació obligatòria
Col·laboració entre el sistema educatiu i les empreses
A la formació inicial i contínua del professorat
Participació i suport de professionals externs en la planificació i implementació de l'educació emprenedora
A les PAO i al SOC
Incorporar l'educació emprenedora...
Facilitar
Ara...
La creació d'una empresa requereix una
tramitació llarga
en tràmits i en temps
Grans
dificultats per accedir al crèdi
t bancari
Obstacles per captar talent
internacional per constituir l'equip humà
Legislació no adaptada
a les PIMES, poc comprensible
L'administració es percep com un
obstacle
, no com un suport
Excés d'atomització
i d'una oferta molt generalista dels serveis d'emprenedoria
Des de l'administració catalana s'està treballant en un
nou model de relació
entre les empreses i l'administració que parteix de la base d'una confiança mútua entre les parts i de la reducció de càrregues, si bé a posteriori ja es realitzaran els controls adients.
Cristina Pruñonosa,
directora de l'Oficina de Gestió Empresarial
Facilitar
Recomanem...
Fer més fàcil la relació amb l'
administració
Fer
menys costós
ser emprenedor
Fer més fàcil
aconseguir recursos
Acompanyar
l'emprenedor
Desenvolupar i difondre una
cartera de serveis
Acompanyar l'emprenedor...
Els bancs només et donen diners
si ja tens diners
.
Miquel Miró,
exdirector de la Fundació Seira
Un dels temes recurrents amb emprenedors és que per muntar una empresa aquí s'han de complir
molts requisits
i que, alhora, requereix invertir
molt temps
per superar tots els tràmits administratius.
Josep Maria Valero i Toni Mascaró,
Barcelona Loves Entrepreneurs (BLE)
Legislar i/o adaptar la normativa en funció del
teixit empresarial
(PIMES, micro, autònoms)
Fer més fàcil la relació amb l'administració...
A l'
arrencar
un projecte
Fer menys costós ser emprenedor...
Crear un sistema català de
microcrèdits
Fer més fàcil aconseguir recursos...
Nova relació basada en la
confiança
i la
lleialtat
Simplificació administrativa
normativa sectorial (local i autonòmica) substituïnt el règim d'autorització i llicència pel de
declaració responsable
i
comunicació prèvia
En l'àmbit local,
harmonitzar i agilitzar
els tràmits
Evitar que les llicències suposin una despesa excessiva i un endarreriment en l'obertura
Exempció d'impostos
el primer any de vida
Bonificació de quotes
de la Seguretat Social fins a disposar d'ingressos mínims
Moratòria
els dos primers anys de les llicències municipals
Nou sistema de cotització de la Seguretat Social que impliqui
cotitzar en funció dels guanys
reals
Poder
cotitzar a temps parcial
com a autònoms
Mecanismes de
protecció social
per facilitar la transició de treballadors cap a l'emprenedoria
Apostar per un
IVA de caixa
sense els problemes actuals
Fiscalitat atractiva
per als sistemes alternatius de finançament
Increment fins a 150.000€ de la deducció de l'IRPF
Deducció per inversions en projectes de treball autònom
Règim fiscal dels àngels inversors igual al de les societats de capital risc
Compatibilitzar la
prestació d'atur
amb el treball per compte propi
Disposar del
100% de la capitalització
de l'atur
Prestació d'ajuts públics
orientada a resultats
(riquesa i ocupació)
Facilitar la incorporació de professionals qualificats d'
altres països
Adaptar
les mesures de suport als diversos perfils
Ordenar i coordinar els agents per prestar un
servei pròxim i especialitzat
Crear una veritable
finestreta única
i un únic expedient per iniciativa (un telèfon tipus 012)
Fomentar les
incubadores
Incentivar que les ja consolidades donin
suport a les noves
El mecanisme per transformar una bona idea en un bon negoci és a través d'un
acompanyament a les persones emprenedores
, atès que la formació empresarial és molt baixa.
Miquel Miró,
exdirector de la Fundació SEIRA
Els empresaris tenen por de fer-ho malament. El que necessiten, més que assessorament, és
acompanyament
.
Simon Lee i Andrés Manso,
emprenedors d'Incubio
Elements que ajuden a consolidar...
Fer viable
Ara...
Desatenció
de la fase de consolidació i creixement
Si bé a Catalunya la creació d'empreses és superior, també se'n destrueixen més. El principal motiu d'abandonament és la manca de rendibilitat del negoci (55,2%).
Yancy Vaillant,
director GEM Catalunya
Recomanem...
Millorar la
cooperació
i la
creació de sinèrgies
entre les empreses ja creades
Potenciar les
acceleradores
Sobretot cal potenciar l'
assessorament
i l'
acompanyament
Més
recursos i serveis
a la fase de manteniment i consolidació
Bon pla d'empresa
Equip humà interdisciplinar
Control de costos
Innovació
Internacionalització
Experiència prèvia
Localització geogràfica
Emprendre per oportunitat
Finançament
Potser manca fer més pedagogia sobre la
importància
del pla d'empresa.
Ismael Garcés,
tècnic assessor d'emprenedoria de l'Ajuntament de Castelldefels
En alguns processos de selecció de les inversions privades es mira més el promotor (l'equip) que el projecte concret a finançar.
Tenir un bon equip
és una garantia per a l'inversor perquè un bon equip vol dir un col·lectiu amb habilitats, coneixements i amb comunicació.
Miquel Miró,
exdirector Fundació SEIRA
A Castelldefels, moltes botigues recentment creades són similars o, fins i tot, iguals a d'altres ja existents. Així l'avantatge competitiu que la
diferenciació del negoci o el producte
podria provocar es perd. Això fa que el mercat estigui sobresaturat.
Ismael Garcés,
tècnic assesor d'emprenedoria de l'Ajuntament de Castelldefels
Cal que hi hagi un equip amb uns pilars estructurals molt clars i arrelats i multidisciplinar perquè sigui competitiu. Una sola persona no pot fer front a la complexitat, la velocitat i el nombre de canvis de l'actualitat.
S'inverteix en persones
, no en idees. Les idees valen poc.
Jaume Gomà,
emprenedor Ulabox
60%
dels projectes endegats entre
el 2009 i el 2011
no han sobreviscut
En l'actualitat es dona molt suport a la creació d'empreses però hi ha un cert
abandonament
una vegada ja s'ha creat el projecte.
Yancy Vaillant,
director GEM Catalunya
Normalment, els projectes d'emprenedoria requereixen de dos a tres anys de construcció per arribar a
un mínim de maduració
suficient.
Jaume Gomà,
emprenedor Ulabox
En general, les estadístiques mostren que és més difícil fer créixer l'empresa que crear-la. Es detecta un
problema de suport
a la consolidació i al creixement.
Montse Basora,
directora operativa d'Emprenedoria de Barcelona Activa
Fer viable
Fer viable
L'impacte del fracàs...
Conseqüències
personals, socials i econòmiques
Ús del
procediment d'insolvència
escàs i tardà
Aboca a la liquidació empresarial
La
liquidació
afecta el patrimoni present i futur de l'emprenedor i la seva família
L'
estigmatització
del fracàs i les seves conseqüències econòmiques dificulten reemprendre
Recomanem...
Els emprenedors que no han tingut èxit tenen
dificultat per inserir-se
de nou al mercat de treball (només ho aconsegueix el 25%). Falten polítiques públiques d'ajuda al retorn, d'ajuda a la reinserció laboral.
Yancy Vaillant,
director GEM Catalunya
Retornar
Retornar
Actuar
davant del fracàs
Millores en el procediment d'
insolvència
per facilitar segones oportunitats
Actuar davant del fracàs...
Posar en valor l'
aprenentatge adquirit
, combatre la percepció social negativa
Separació
definitiva
del patrimoni
personal del professional
Garantir l'acompliment de la Llei 15/2010 de mesures de lluita contra la
morositat
Facilitar
el retorn
Iniciatives de
segona oportunitat
i de reorientació
Facilitar el retorn...
Programes de
reinserció
professional (Reinicia't)
Facilitar la
transmissió
d'empreses
Eliminar traves
burocràtiques
Regular la
compensació dels deutes
de les empreses amb l'administració autonòmica
El més important en el moment d'endegar un projecte són la il·lusió, la força, les ganes,
sentir que res et pot parar
, això i estar motivat.
Íngrid Rahola i Glòria Salomó,
emprenedores Llagurt
Perquè els projectes puguin créixer i consolidar-se
no basta amb ser molt bo
en alguna matèria sinó que cal tenir altres habilitats i coneixements empresarials i financers.
Jaume Gomà,
emprenedor Ulabox
La definició d'emprenedoria de la Comissió Europea té tres elements clau:
creativitat, innovació i assumpció de riscos
. Es refereix, seguint a Marina, a la "intel·ligència resolta", és a dir, la
capacitat de resoldre situacions
.
Ricard Coma,
exgerent de la Fundació BCN Formació Professional
Fer que el
marc legal
sigui més accessible i comprensible
Agraïm la participació en el desenvolupament de l'informe
a Maria Batet (Valors d’emprendre), Núria Betriu (Catalunya Emprèn), Montse Basora (Barcelona Activa), Josep Carreras (Omicron Lighting, SL), Xavier Casares (Consell Català de Formació Professional), Albert Colomer (Fundació Privada per a la Promoció de l’Autoocupació de Catalunya - CP’AC), Ricard Coma i Anna Punyet(Fundació BCN Formació Professional), Ismael Garcès (Ajuntament de Castelldefels), Anton Gasol (Col·legi d'Economistes), Jaume Gomà (Ulabox), Josep Ibars (Consell Nacional de la Joventut de Catalunya), Simon Lee i Andrés Manso (Incubio), Ferran Lemus (Highgrowth), Juan Longay (Servei d’Emprenedoria del Departament d’Empresa i Ocupació), Xavier López (Director General d'Economia Social i Cooperativa), Toni Mascaró i Josep Ma Valero (Barcelona Loves Entrepreneurs – BLE), Miquel Miró (GICOOP), Cristina Pruñonosa (Oficina de Gestió Empresarial), Íngrid Rahola i Glòria Salomó (Llagurt), Albert Riba (Inpreneur), Xavier Testar (Accions Estratègiques d’Innovació, Universitat de Barcelona), Yancy Vaillant (GEM Espanya), Josep Ma Vallès (Tarpuna), Jaume Valls (Càtedra Emprenedoria de la Universitat de Barcelona) i a les entitats que representen.

Ponent
Mercè Garau

Director
Xavier Riudor

Gestora
Marta Olivella

Autors
Diego Herrera
Eva Mas Martín
Marta Olivella
Xavier Riudor
Virgínia Villar

Membres
del grup de treball
Moisés Bonal
Elena Donate
Salvador Duarte
Mercè Garau
Jordi Gutiérrez
Maria Mora
Maria Antònia Pascual
Guillem Perdrix
Ricard Sànchez

#emprenCTESC
#emprenCTESC
Full transcript