Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

buten

No description
by

Jam Jargalmaa

on 21 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of buten

Сэтгэл судлалын шинжлэх ухааны асуулт, асуудлуудыг бэлтгэх
Сэтгэл судлалын болон түүнтэй холбогдох бусад салбар ухаануудын хамтын нийгэмлэг, шинжлэх ухааны холбоонуудтай хамтран ажиллах
Олон улсын шинжлэх ухааны холбоо, хамтын нийгэмлэгүүдтэй хамтран ажиллах
Анхаарал тавьсанд баярлалаа Тодорхой ойлголт, тайлбар
Ярилцлага хөтлөх техник
Үйл явцыг удирдах техник
Хамтран ажиллах стратеги болон зөрчлийн менежмент
Life Balance гэх мэт асуудлууд Coaching сургалт Business Coaching
Байгууллагын өөрчлөлтийн үйл явцыг удирдах, бий болгох
Байгууллагын хөгжил Үйл ажиллагаа

http://www.clbo-frankfurt.org/ Интернет хаяг Удирдлагын үр нөлөө
Сэдэлжүүлэлт
Үйлчлүүлэгчийн харилцаа – Менежмент
Байгууллагын эрүүл мэнд
Авъяас чадвар, каррьер менежмент
Бүлэг болон баг
Ажлын идэвхийг хэмжих болон үнэлэх
Change management Практик Багаар хамтран ажиллах
Сэтгэл хөдлөл ба удирдлага
Diversity in Organizations
Үнэлэмж ба удирдлага Судалгаа - Идэвхитэй төслүүд Практикт чиглэсэн Гёте их сургуулийн судалгааны институт
Хүний нөөцийн менежмент
Судалгаа & Сургалт
Эдийн засагч, социологч, сэтгэл судлаач Судалгаа!!!
Хөтөлбөр, төлөвлөгөө
Эх, сурвалж, материал
Судалгааны ажил-дадлага
Дадлага хийх боломжууд
Kolloquim, Workshop, сургалтууд гэх мэт
Сайн судлаач=Сайн мэргэжилтэн=Сайн сэтгэл судлаач Давуу тал Management processes and identity
Identity in the context of mergers
Diversity in the workplace
Customer focus and service quality

http://www.sozialpsychologie.uni-frankfurt.de/ Судалгааны ажил Йоханн Вольфганг Гёте их сургууль Франкфурт ам Майн Олон нийтэд ил тод байх:
Сэтгэл судлалын өнөөгийн байдал болон хөгжлийн талаар олон нийтэд мэдээлэх
Сэтгэл судлалын шинжлэх ухааныг олон нийтэд таниулах арга хэмжээг сайжруулах
Нийгэмд чухал, хэрэгцээт сэтгэл судлалын асуудлуудыг таниулах
Олон нийтэд ил тод байх зарчмын үндэс, замыг тодорхойлох Германы сэтгэл судлалын нийгэмлэгийн үйл ажиллагаа Сэтгэл судлалын шинжлэх ухааны судалгааны ажлуудыг дэмжих:
Сэтгэл судлалын салбарын хүрээн дэх бүхий л харилцаа холбоог дэмжих
Сэтгэл судлалын болон түүнтэй холбогдох судалгаа, шинжилгээний ажлуудыг дэмжин явуулах
Мэргэжлийн ном зохиол, бүтээлүүдийг дэмжих
Германы сэтгэл судлалын нийгэмлэгийн үйл ажиллагаа Германд сэтгэл судлаачдыг хэрхэн бэлтгэж байна вэ? Бяцхан хувийн туршлагаас....
Э.Жаргалмаа Сэтгэл судлал - Германд Системтэй удирдах хүч
Амжилттай яриа хэлэлцээр хийх
Systemisch orientierte Führungskräftentwicklung.pdf
Erfolgreich Verhandeln- Kommunikation für Könner.pdf Байгууллагын хөгжил Business Coaching Schwertl & Partner Beratergruppe Frankfurt
Герман дах сэтгэл судлалын төвүүдийн үйл ажиллагаа Rolf van Dick
The center for Leadership and Behavior in Organizations (CLBO)
Германд сэтгэл судлаачид ямар үйл ажиллагаа явуулж байна вэ? (CLBO) Сэтгэл судлалын шинжлэх ухаан өндөр хөгжсөн
Чанартай боловсрол
Суралцах орчин нөхцөл сайн
Дадлагажих боломж
Англи,герман хэл дээр сургалт нь явагдах гэх мэт Германд сэтгэл судлаачаар суралцахын давуу тал Ерөнхий сэтгэл судлал
Байгууллагын сэтгэл судлал
Харьцуулсан сэтгэл судлал болон сэтгэл зүйн оношилгоо
Хөгжлийн сэтгэл судлал
Клиник сэтгэл судлал болон Сэтгэц засал
Сурган хүмүүжүүлэх сэтгэл судлал
Нейрокогнитив сэтгэл судлал
Психоанализ
Сэтгэл судлал заах арга зүй, үнэлгээ, судалгааны арга зүй
Нийгмийн сэтгэл судлал Сэтгэл судлалын тэнхим Судалгаа
Судалгааны ажил
Сайн судлаач
Сайн мэргэжилтэн Йоханн Вольфганг Гёте их сургууль Франкфурт ам Майн Гёте их сургууль Шинжлэх ухааны хамтын нийгэмлэгт сэтгэл судлалын салбар ухааны байр суурьнаас уг салбар ухааныг хамгаалах болон өргөжүүлэх үйл ажиллагаа явуулах:
Судалгаа шинжилгээний институт, байгууллагуудын шинжчээчдийг нэрлэх, дэвшүүлэх
Ёс зүйн бүрэлдэхүүний шинжээчдээр дүгнэгдсэн судалгаа шинжилгээний ажлыг дэмжих Германы сэтгэл судлалын нийгэмлэгийн үйл ажиллагаа Их дээд сургууль, судалгааны институт болон бусад шинжлэх ухааны чиглэлийн байгууллагуудад сэтгэл судлалыг өргөжүүлэх:
Сэтгэл судлалын стандартыг баримтлах
Сэтгэл судлалын дээд боловсролын сургалт, бэлтгэл, шалгагдах үнэлэмж зэрэгт оролцох
Сэтгэл судлаачдын мэргэжил дээшлүүлэх болон бусад программуудад оролцох Германы сэтгэл судлалын нийгэмлэгийн үйл ажиллагаа Deutsche Gesellschaft für Psychologie (DGPs)

Германы сэтгэл судлалын нийгэмлэг Германд сэтгэл судлаачдыг хэрхэн бэлтгэж байна вэ? Германд сэтгэл судлаачдыг хэрхэн бэлтгэж байна вэ? (Гёте их сургууль)
Германд сэтгэл судлаачид ямар үйл ажиллагаа явуулж байна вэ? (CLBO)
Герман дах сэтгэл судлалын төвүүдийн үйл ажиллагаа (Schwertl & Partner Beratergruppe Frankfurt) Дэд сэдвүүд
Full transcript