Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Pomiar i wycena zasobów wiedzy

Pomiar i wycena zasobów wiedzy
by

paulina mikolajczyk

on 21 April 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pomiar i wycena zasobów wiedzy

pomiar i wycena zasobów wiedzy klasyfikacja kapitału intelektualnego zasoby wiedzy a rachunkowość interesariusze przedsiębiorstwa wybrane modele pomiaru ki "zasób to wszystko, co jest silną lub słabą stroną danego przedsiębiorstwa" B. Wernerfelt teorie
Annie Brooking
Nick Bontis
Erick-Karl Sveiby
I. Warschat, K. Wagner, I. Hauss
Patrick H. Sullivan
L. Edvinsson
schemat podziału KI elementy składowe kapitału intelektualnego zależności między
elementami interesariuszami przedsiębiorstwa są:
-jego pracownicy i właściciele
-klienci, dostawcy,
-instytucje finansujące, kredytodawcy
- w szerszym kontekście nawet lokalna społeczność,
organy rządowe i samorządowe
podział interesariuszy
oraz rodzaj poszukiwanej informacji "wartości niematerialne i prawne"
aktywa niematerialne to trwały składnik majątku
nie posiadający charakteru fizycznego,
taki jak np. patent, nazwa marki księgowa definicja akcentuje, że aktywa niematerialne oznaczają prawa lub inny dostęp do przyszłych korzyści ekonomicznych kontrolowanych przez jednostkę jako rezultat przeszłych transakcji lub zdarzeń (np licencja) Zasoby widzialne – takie, do ktorych przedsiębiorstwo posiada prawo własności:
-patenty, licencje
-kontrakty
-bazy danych
-tajemnice handlowe
Zasoby niewidzialne – niemożliwe do wyceny oraz nie mogą być chronione prawnie, tworzone w długotrwałym procesie kształcenia kadr, współdziałania, wzajemnego uczenia się, są to:
-umiejętności i wiedza pracowników, zespołów
-całość organizacji
-kultura organizacji
Podział na zasoby niewidzialne stanowiące część majątku przedsiębiorstw (zasoby informacyje) i zasoby niewidzialne związane z ludźmi i kulturą (umiejętnościami) tworzą razem kapitał intelektualny przedsiębiorstwa modele i system pomiaru KI modele takie jak
Nawigator firmy Skandia (L. Edvinsson, M.S. Malone 1997, 2001),
Monitor aktywów intelektualnych (ang. Intangible Assets Monitor) (K.-E. Sveiby 1997)
Karta łańcucha wartości (ang. Value Chain Scoreboard) (B. Lev 2001)

modele te były głównie przydatne dla interesariuszy wewnętrznych i cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony menadżerów i konsultantów, którzy wykorzystywali je do zarządzania zasobami niematerialnymi
Full transcript