Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mijn Groen Ons Groen - Provincie Zuid-Holland

Het project Mijn groen – Ons groen ontwerpt methodes voor het bottom-up ontwikkelen van een groenblauw netwerk. De methodes kunnen vaak ook gebruikt worden voor andere onderwerpen (bijv. buurtontwikkeling of sociaal beleid).
by

Marcel Francois

on 9 February 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mijn Groen Ons Groen - Provincie Zuid-Holland

Methodes voor het bottom-up ontwikkelen van een groenblauw netwerk
Droombijeenkomst
Uitnodiging
Genodigden

Gebruikers van groen: burgers, ondernemers, recreanten, etc.
Eventueel vertegenwoordigers van de gebruiker: belangenorganisaties
Partijen die groen kunnen aanbieden: grondeigenaren en ondernemers
Partijen die mee kunnen doen bij de uitvoering
Overheden (als toehoorder of gespreksleider)

Tips
Gebruik een overzicht van ecosysteemdiensten (link naar: http://www.biodiversiteit.nl/biodiversiteit-is-levensbelang/ecosysteemdiensten/ ) om gericht partijen uit te nodigen, bijv. scholen of zorginstellingen.
Let bij het uitnodigen op de aard en de schaal van het gebied
Niet eerder uitgenodigde gebruikers leiden tot creatieve ideeën en onverwachte coalities!

Tip: Laat mensen dromen aan de hand van thema’s waarvan u denkt dat ze relevant zijn voor de aanwezigen. Dromen buiten dit thema mag natuurlijk ook.
Thema
1
Wat vindt u belangrijk aan de natuur in uw omgeving?
Ik wandel graag in de natuur
Mijn kinderen moeten lekker buiten kunnen spelen
Ik wil veel natuur rond mijn bedrijf
Waarom vindt u dat belangrijk?
Dat is lekker ontspannend
In de natuur spelen is gezond
Daar trek ik meer klanten mee

Eindresultaat eerste ronde:
de 5 belangrijkste droom-onderwerpen voor deze groep.
Dan wandel ik langs bloeiende bermen en zoemende insecten. Mijn kinderen ravotten in de slootkant en we bezoeken samen een boerderij om te zien waar de melk vandaan komt.
Wat is uw droom bij één van deze onderwerpen. Hoe zou dat eruit zien over 15 jaar?
Ieder hangt zijn dromen op en plakt stickers
bij de 5 of 10 dromen die hij het belangrijkst vindt.
Droom
1
Droom
2
Wat is het doel van de avond?
Wat is de uitkomst van de avond (top 10 hoogst
scorende droombeelden)
Wie gaat er uitvoeren?
Op welke termijn hoort u meer?

Het project Mijn groen – Ons groen ontwerpt methodes voor het bottom-up ontwikkelen van een groenblauw netwerk. De methodes kunnen vaak ook gebruikt worden voor andere onderwerpen
(bijv. buurtontwikkeling of sociaal beleid).

Mijn groen – Ons groen is onderdeel van het Europese samenwerkingsproject GIFT-T!
Uw eigen droom
Welkom op de dromenmarkt. Vandaag kunt u uw dromen verbinden met die van anderen als eerste stap naar de uitvoering.
Tip: zorg dat mensen eigenaar blijven van hun eigen droom. Vraag ze tijdens de voorgaande droombijeenkomst hun namen bij elke droom te schrijven en geef hen die terug op de dromenmarkt.
Gebruik voor de groepsindeling gebieden die belangrijk zijn vanuit bestaande visies of waar al op korte termijn dromen uitgevoerd kunnen worden.
Uw droom sluit goed aan bij de mijne.
Mooi! Dan hebben we een deal.
Zo, daar kunnen we mee aan de slag!
Aanwezigheid van personen met voldoende initiatief om als trekker te fungeren
(bijv. ondernemers)
Lichte ondersteuning door overheid om projecttrekkers op gang te helpen
Extra School-programma’s “uurtje
natuur"
Buitenschoolse Activiteiten gericht op voelen, ruiken en proeven
25 Groene Schoolpleinen in de binnenstad
van Den Haag
Jaarlijks alle school-klassen op bezoek bij de boer
10 Speel-bossen in en rondom Den Haag
Duinsafari voor iedere jongere in Den Haag
Kinderen bewegen meer in het groen
Kinderen leren observeren en leren van de natuur
Waarom?
Kinderen worden gezonder (minder obesitas)
Wat?
10 Speel-bossen in en rondom Den Haag
Duinsafari voor iedere jongere in Den Haag
25 Groene School-pleinen in de binnen-stad van Den Haag
Buiten-schoolse Activiteiten gericht op voelen, ruiken en proeven
Extra School-program-ma’s
“uurtje natuur”

Jaarlijks alle school-klassen op bezoek bij de boer
Kinderen bewegen meer in het groen
Kinderen leren observeren en leren van de natuur
Waarom?
Kinderen worden gezonder (minder obesitas)
Wat?
Kinderen bewegen meer in het groen
Kinderen leren observeren en leren van de natuur
Kinderen worden gezonder (minder obesitas)
Wat vindt u belangrijk?
Waarom vindt u dat belangrijk?
Schrijven van een gemeenschappelijke droom op grond van
de doelenboom

Laat een bestuurder uit het gebied de bijeen-komst openen of afsluiten. Geef in elk geval een helder antwoord op de volgende vragen:
Den Haag is een paradijs voor
kinderen
. Haagse schoolkinderen zijn in 2020
gezonder en minder dik
omdat zij van jongs af
in de natuur spelen en er van leren
. Veel
schoolpleinen zijn “vergroend”
en aan de rand van stad heeft de gemeente
tien grote speel-bossen
aangelegd. Via het
schoolprogramma “uurtje natuur”
zijn duizenden schoolkinderen jaarlijks

op safari in het duin
of op
bezoek bij de boer
.

Buitenschoolse activiteiten gericht op voelen,
ruiken en beleven
hebben de Computer en
Nintendo vervangen als belangrijkste
activiteit. De
kinderen
van Den Haag zijn

weer gezond!

Mijn groen ons groen
Van dromen naar
droomlandschap
Dromen realiseren in een groenblauw netwerk
Van dromen naar
droomlandschap

Dromen realiseren in een groenblauw netwerk
In de Randstad wonen de meeste gebruikers van het groen en het water in de stad. Hun wensen kunnen soms in de stad en soms erbuiten gerealiseerd worden.
De kunst is om in het bestaande groen zoveel mogelijk wensen van gebruikers te combineren
…en deze groene plekken met elkaar te verbinden. Dat geeft een beter resultaat.
In dit geval is het netwerk als een ‘spinnenweb’ opgebouwd rond de stad. Via lijnen naar buiten en cirkels rond de stad, kunnen stadsbewoners het groen optimaal beleven.
De lijnen en cirkels in het ‘spinnenweb’ zijn fietspaden, wandelpaden, kanoroutes of natuurverbindingen.
De kruisingen van lijnen en cirkels zijn het meest interessant om te ontwikkelen als ‘droompunten’ waar meerdere wensen van de gebruikers worden gerealiseerd.
Ook grote en kleine ondernemers kunnen op dit netwerk aanhaken vanuit hun specifieke wensen
Ondernemers, dromers en overheden gaan samen delen van het netwerk concreet invullen.
Landgoedeigenaar


Basisschool en
wijkteam

gemeente, sponsors
het grote
ontdekbos
Een groot bos waar kinderen van alles kunnen leren, maar ook naar hartenlust kunnen spelen. Een spannend bos met spinnen en vleermuizen, en verder bloemen-veldjes en mooie bermen, waar kinderen de natuur kunnen horen voelen en ruiken.
hulp bij het aan-passen van het bestaande
bos, bijv.
van een
hovenier.
aan de rand van Den Haag
Succesfactoren
Full transcript