Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Region Sjælland: Implementering og spredning af social IT

Projektintroduktion
by

Socialt Udviklingscenter SUS

on 5 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Region Sjælland: Implementering og spredning af social IT

Formål:
Skabe et
koordineret initiativ
, der muliggør øget
implementering og spredning af social IT
baseret på
aktuel bedste viden
til gavn for
borgere på regionens tilbud

Vi vil:

Understøtte en organisationsudvikling med fokus på systematisk implementering og koordinering af arbejdet med social IT

Metode:
Organisationsudvikling: task force & vidennetværk
Skabe øget videndeling
Tilbud <> tilbud, tilbud <> forvaltning kommune <> kommune (+region)
Udvikling og implementering af IT-handleplan
Invitere flere kommuner til vidennetværk
Projektformål og metode
Projekt støttet af Helsefonden
2014-2015
Gladsaxe, Rødovre, Ballerup, Gentofte og Region Sjælland
Socialt Udviklingscenter SUS som projektledere

Projektintroduktion

Etablering af projektorganisation
Deltagelse i 3-4 årlige møder i IT-taskforcen
Deltagelse i 2 årlige møder i vidennetværket
Udvikling og implementering af IT-handleplan
Evaluering af resultater i implementeringsforløbet
Spredning af projektet til nye kommuner
Overordnede aktiviteter
Projekts forløb

Implementering af IT-handleplan

Igangsættelse af projekter på bostederne
Udvalgt teknologi implementeres
Løbende planlægning af arbejdsgange
Opsamling på erfaringer og justering

Sikring af sammenhæng mellem vision og praksis

Spor 2
Implementering

Opbygning af organisatoriske rammer
Hvordan skal organiseringen sammentænkes med eksisterende strukturer i regionen?
Udvikling af IT-handleplan
Møder i vidennetværket

Udpeg tovholder i regionen
Organisering af task force
Orientering og opbakning fra tilbuddene
Spor 1
Organisation
REGIONEN (Stine)
Har regionen en vision som projektet skal tale sig ind i?
Hvilke ressourcer (økonomiske, organisatoriske osv.) findes der i regionen?

BOSTEDER (ved fokusgruppe-interview):
Hvordan anvendes social IT på bosteder?
Hvilke udfordringer og ressourcer, samt erfaringer og viden findes blandt borgere og medarbejdere?
Hvad mere er der behov for at afdække?

Hvordan hænger denne viden sammen med regionens vision?

Indledende afdækning / IT-screening
Implementering og spredning af social IT
Landsdækkende undersøgelse af social IT på 346 bosteder fordelt på 64 kommuner (2012) viser:

Kun ca. 10% af de sociale tilbud støttes af forvaltningen i arbejdet med social IT
73 % af bostederne trækker ikke på erfaringer fra andre bosteder ift. social IT
Kun 38% af kommunerne mener, at de understøtter vidensdeling om social IT mellem deres bosteder
77% af kommunerne har ikke formuleret en plan, målsætning eller strategi for implementering af social IT
74% af kommunerne indsamler ikke systematisk viden om arbejdet med social IT
Baggrund for projektet


Social IT: Hverdagsstruktur
Region Hovedstadens Psykiatri og Center for Sundhedsinnovation & iværksættere. Under udvikling.
Min vej
Social IT: APPS
Udviklet i samarbejde ml. borgere med sindslidelser, it-virksomheden BridgeIT, og Forskningsenheden i København Kommunes Socialforvaltning
Overblik over mønstre og handlemuligheder for mennesker med sindslidelse
Åben kriseplan (udfyldes af brugeren)

Selv-monitorering: Måling af humør, omfanget af social kontakt mm.

Visualisering af data

Påmindelser (kalenderfunktion)

Forebygger tilbagefald og understøtter det gode hverdagsliv

Del af metodeudviklingsprojekt

Psykiatri
Handicapområdet
ScanHow
Målrettet mennesker med autisme eller andre kognitive vanskeligheder

Øget selvstændighed i hverdagen

Vise arbejdsgange og/eller sociale historier

QR: Knytter kontekst til arbejdsgang/social historie
Scan en kode med tablet eller smartphone

Farver, tekst, billeder, video og lyd


Gratis dansk app
Sociale historier med QR-koder
Social IT: Betjeningsudstyr
Interaktiv Bostedsguide (IBG)
Digital opslagstavle: overblik i hverdagen

Beboere og personale kan dele information
Beboere kan interagere med opslagstavlen:
- Se vagtplan, madplan, kalender og aktiviteter
- Tilmelde aktviteter, måltider og vasketider
Personale kan trække data fra tavlen: fx ved fakturering af måltider
Øjenstyring
Hjernebølge-teknologi
0-1 kontakt
Touch
MØDER / Milepæle
i 2014
(kalender-øvelsen)
Projektorganisation etableret (5/2)
Fokusgruppeinterview (10/3 ???)
Kommunenotat (kort efter)
Handleplansseminar (7-8/4 ???)
Handleplan færdiggjort (maj)
Task force møde (maj)
Møde i vidennetværket (8/5)
Task force møde (september)
Møde i vidennetværket (september)
Task force møde (november)
SPØRGERUNDE
Program - Kick off
Hvem er vi (SUS)?
Ansigtsrunde
Afsæt for projektet i Region Sjælland
Projektpræsentation
Aktiviteter og opgaver
Spørgerunde
Eksempler på social IT
Opsummering og afrunding
Implementering og spredning af social IT

Region Sjælland, onsdag 5. februar 2014

KICKOFF
SOCIAL IT
PROJEKTPRÆSENTATION
AKTIVITETER OG OPGAVER
1.
Behov for videndeling mellem bosteder, bosteder og forvaltning, og mellem kommuner (og regioner)

2.
Behov for en plan for implementering af social IT

3.
Behov for systematisk indsamling af viden om arbejdet med social IT
Tre overordnede behov
Etablering af organisation
Udvikling af IT-handleplan
Implementering af projektmål
fra handleplanen
Indsatser m. social IT

Aktiviteter og opgaver - spor 1
(1. halvår 2014)
Fokusgruppeinterview

afdækning af social IT på tilbud repræsenteret i taskforce

Vidensindsamling
strukturelle rammer i regionen
Politikker, økonomi, visioner, organisering
Projekter el. tidl. afdæknigner
Handpleplansseminar
Faciliteres af SUS
Målsætning for task force
Hvilken teknologi skal implementeres?
Hvordan skal viden deles i Region Sjælland?

Udvikling af IT-handleplan
Konkrete tiltag, aktiviteter, Succeskriterier og deadlines
Hvordan realiseres forandringen?
Arbejdet fortsættes i task forcen
IT-screening og afdækning
(feb.-marts)
Udvikle IT-handeplan
(Marts)
Etablering af projektorganisation
Afdækning og IT-screeing
Udvikling af IT-handleplan
Møder
Grundlag for den forandring, vi vil opnå: projektmålene

Kort notat fra SUS
Social IT
Teknologi der anvendes til kommunikation, sociale netværk, relationer og samvær, underholdning, strukturer, leg, mestring og læring.

Computerprogrammer, hjemmesider, apps på smartphones, tablets og computere - betjeningsudstyr
Implementeringsguiden

Guide: Social IT i kommunen
'
Redskab
Hvordan arbejdet omkring implementering og spredning af social IT kan koordineres
Udviklet i samarbejde med 5 kommuner og 2 regioner
Full transcript