Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Samoocena - jak mierzyć własną miarę?

No description
by

Karolina Machalska

on 3 April 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Samoocena - jak mierzyć własną miarę?

Samoocena - jak mierzyć własną miarę?
POLSKA ADAPTACJA:
(MSEI)
Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny
Konstrukcja kwestionariusza:
bada samoocenę (globalną, szczegółową, integrację tożsamości i potrzebę aprobaty społecznej)
10 lat badań (głównie na studentach), ostatni z 1988 roku
finalna wersja zawiera 116 pozycji (61 stwierdzeń i 55 pytań) w 11 skalach:
Ogólna Samoocena
Integracja Tożsamości
Obronne Wzmocnienie Samooceny (16 pozycji)
8 komponentów samooceny

5-stopniowa skala odpowiedzi.
Teoretyczne podstawy:
emocjonalne i osobowościowe korelaty samooceny (depresyjność, lęk, szczęście, afekt, neurotyczność, narcyzm)
samoocena a funkcjonowanie społeczne i zadaniowe (liderzy, popularność, osiągnięcia, aktywność)
Inwentarz
Poczucia (CSEI)
Własnej Wartości
poczucie własnej wartości:
ocena znaczenia, wartości, kompetencji i sukcesu, która jest odniesiona do innych (Coopersmith, 1968)
Budowa narzędzia:
60 stwierdzeń w czterech obszarach:
ja ogólne (28),
ja towarzyskie (8),
ja rodzinne (8),
ja szkolne (8).
skala kłamstwa (8): postawa obronna lub aprobata społeczna (nie w wersji skróconej)

Narzędzie samooceny: "Jak na ogół się czujesz?"
tak
lub
nie
w wersji polskiej:
4-stopniowy system odpowiedzi
DZIĘKUJĘ
ZA UWAGĘ!
Interpretacja psychologiczna
wyników MSEI:
CZAS NA WAS!
ORYGINALNA
WERSJA:
Skala (SES) Samooceny Rosenberga
samoocena:
pozytywna/negatywna postawa wobec Ja, rodzaj globalnej oceny siebie. stosunkowo stała cecha
Skala Samooceny Rosenberga (SES)
Inwentarz Poczucia Własnej Wartości (CSEI)
Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny (MSEI)

Karolina Machalska
--
autor: S. Coopersmith / adaptacja: Z. Juczyński
NORMALIZACJA, czyt. dla kogo?
dla dzieci (od 8 roku życia) i młodzieży, a w późniejszej wersji także dla dorosłych; dla osób zdrowych i chorych

(A):
średni wynik, 758 badanych: 15,51 (SD=4,79)
największe różnice w środowisku (wiejskie vs miejskie)
płeć różnicuje tylko w wymiarze szkolnym (chłopcy )
(B):
płeć różnicuje ogólny (dziewczęta , głównie przez osobistą)
Normy: 1-4 (0-12;0-21) stena nisko, 7-10 (20-24; 33-72) wysoko.
WŁAŚCIWOŚCI PSYCHOMETRYCZNE:
zgodność wewnętrzna (dla 5 grup wieku 10-15lat): 0,87-0,92
alfa Cronbacha:
ja szkolne - 0,53 ja towarzyskie - 0,49
ja rodzinne - 0,70 ja osobiste - 0,78
stabilność bezwzględne (3 lata): 0,64

trafność mierzona porównaniami z obserwacyjnymi wynikami i osiągnięciami w testach selekcyjnych:
zadowalająca
WERSJA ORYGINALNA
POLSKA ADAPTACJA:
120 badanych (11-17lat) - 30 stwierdzeń
112 badanych (11-17 lat) - 24 stwierdzenia


Ocena i interpretacja:
wersja A:
każda odp. diagnostyczna = 1 pkt.
wersja B:
wartości 0-3 pkt.
(pytania 11, 16, 17 i 20 - odwrócona)

Rozkład dla każdego z obszarów 0-6 (A) i 0-18 (B). Wynik ogólny to 0-24 (A) i 0-72 (B).
RZETELNOŚĆ I TRAFNOŚĆ
korelacja 24 stwierdzeń z ogólnym wynikiem powyżej 0,30 (A), powyżej 0,40 (B)
alfa Cronbacha: 0,81 (A) i 0,89 (B)
rzetelność wymiarów: 0,64-0,86 (A) i 0,65-0,94 (B)
korelacja test-retest (6 tygodni): 0,58

758 badanych (11-17lat):
korelacja (0,30 dla A) ze wskaźnikiem poczucia własnej skuteczności
analiza czynnikowa (varimax):
(A): rodzina 18,3%, towarzystwo 7,3%, szkołaa 5,9%, osobista 5.0%
(B na 341 dzieciach): osobista 29,3%, rodzina 8,1%, szkoła 6,7%, towarzystwo 5,5%
ogółem czynniki wyjaśniają 36,5% (A) i 49,6% (B) wariancji
POLSKA ADAPTACJA:
polska adaptacja: M. Łaguna, K. Lachowicz-Tabaczek, I. Dzwonkowska
2-3 minuty
28 języków
10 twierdzeń
4-stopniowa skala
wyniki od 10 do 40 punktów
TŁUMACZENIE:
3 niezależnych tłumaczy
przekłady z francuskiego i niemieckiego
dodatkowe tłumaczenie zwrotne przez 4 tłumaczy
badanie na 27 dwujęzycznych studentach:

brak statystycznie istotnych różnic między wynikami wersji polskiej
i oryginalnej
1120 badanych:
średni wynik 29,49 (SD=4,29)
tylko w grupie młodzieży rozkład normalny
młodzież i kobiety istotnie niższa samoocena
RZETELNOŚĆ
alfa Cronbacha: 0,81 - 0,83
stabilność:
0,50 (rok, dorośli)
0,83 (tydzień, studenci)
TRAFNOŚĆ
czynnikowa
eksploracyjna (dwa czynniki grupujące twierdzenia pozytywne i negatywne)
konfirmacyjna (7 modeli, najlepszy ten powyższy i uwzględniający jeszcze jednorodność odpowiedzi w tych grupach)
zbieżna (od 0,35 (narcyzm) do 0,58 (CSEI))
kryterialna
funkcjonowanie emocjonalne (ciekawość jako cecha 0,55, depresja -0,61, lęk jako cecha -0,77)
funkcjonowanie społeczne i wykonawcze (nieśmiałość jako cecha -0,43, optymizm 0,49, nadzieja na sukces 0,57)
DLA KOGO?
młodzież, studenci, dorośli
osoby zdrowe i pacjenci psychiatryczni
osoby z różnych sfer zawodowych
Autorzy: E.J O’Brien i S. Epstein
Autor adaptacji: Diana Fecenc
pojęcie Ja:
zbiór przekonań o sobie, względnie stały wizerunek własnej osoby (w tym samowiedza)
samoocena:
ewaluatywny składnik Ja, afektywny stosunek podmiotu do samego siebie. Także hierarchiczna struktura
samoocena globalna:
poczucie własnej wartości
samoocena szczegółowa:
wartość w danej dziedzinie, danym aspekcie
ZASTOSOWANIE,
czyli dla kogo?
osoby w wieku 16-79
badania naukowe (dużo literatury poświęconej trafności teoretycznej)
diagnoza indywidualna (wielowymiarowość - możliwość zbadania wielu aspektów samooceny, opcja wykonania analizy profilowej)
CHARAKTERYSTYKA SKAL:
Ogólna Samoocena (najbardziej podstawowy i ogólny wskaźnik odczuć wartościujących człowieka;
Czasami mam o sobie nienajlepsze zdanie
)
Integracja Tożsamości (poczucie spójności własnej osoby;
Jak często jesteś bardzo pewny/a tego, że wiesz, czego chcesz od życia?
)
Obronne Wzmocnienie Samooceny (16 pozycji, służy uniknięcia zakłóceń wynikających z zaangażowania ego)
8 komponentów samooceny
Kompetencje
Bycie Kochanym
Popularność
Zdolności Przywódcze
Samokontrola
Samoakceptacja Moralna
Atrakcyjność Fizyczna
Witalność
POLSKA WERSJA
wierne tłumacznie
155 badanych -> tylko 2 pozycje do poprawki ze względu na słaby wskaźnik mocy dyskryminacyjnej
rzetelność: 0,67 (OWS) - 0,86 (OS i W)
RZETELNOŚĆ:
alfa Cronbacha zazwyczaj powyżej 0,80 (OS, W, AF, ZP), tylko SM około 0,60
stabilność bewzględna (2 tygodnie, 29 osób): r=0,90 (oprócz K i SM)
TRAFNOŚĆ
Korelacja z innymi testami mierzącymi zmienne, które wykazują teoretyczny związek z samooceną:

Samoocena a nastrój
(Przymiotnikowa Skala Nastroju UMACL):
Pozytywne samowartościowanie wiąże się z niskim lękiem, dużą energią do działania i odczuwaniem zadowolenia

Samoocena a temperament
(Formalna Charakterystyka Zachowania):
Najwyżej z samooceną negatywnie koreluje reaktywność emocjonalna: osoby z niską samooceną cechuje wysoka reaktywność (niepewni siebie, łatwo się załamują, reagują silnymi emocjami)
Wysoka samoocena koreluje z zharmonizowanym temperamentem i wysokich możliwościach przetwarzania stymulacji
(czyli: duża żwawość, niska reaktywność, wysoka wytrzymałość, duża aktywność)
Samoocena a lęk
(Inwentarz Stanu i Cechy Lęku STAI):
Wysoka samoocena koreluje z niższym poziomem lęku - nieznany kierunek zależności (teorie opanowania trwogi i socjometryczna)
Samoocena a potrzeba aprobaty społecznej
(Kwestionariusz Aprobaty Społecznej KAS):
OWS podobne wyniki do kwestionariusza KAS, bardzo wysoka korelacja (OWS to potrzeba aprobaty społecznej)
Samoocena a stres
(Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych CISS):
hipoteza buforowa: pozytywny obraz siebie sprzyja ochronie przed stresem
Samoocena a inteligencja
:
W polskiej adaptacji testu istnieje pozytywny (lecz słaby) związek miedzy wysoką samooceną a inteligencją ogólną (u osób w wieku do 64 roku życia)Korelacje pomiędzy skalami MSEI
korelacje pomiędzy 9 skalami samooceny i wymiarem odnoszącym się do tożsamości są istotne statystycznie (ale umiarkowanie silne)
najsilniejsze korelacje z Ogólną Samooceną: 0,54 - 0,69
potwierdza to założenia teoretyczne (OS zbiorem zgeneralizowanych sądów o sobie będących pochodną (nie średnią) samoocen w zakresach bardziej szczegółowych)
OS i IT dodatnio skorelowane - to także potwierdza założenia teoretyczne o roli samooceny w tworzeniu tożsamości (wysoka samoocena i silne poczucie spójności)
OWS (Obronne Wzmacnianie Samooceny) najwyżej korelowała z S i SM -> najsilniej obciążonymi potrzebą aprobaty społecznej dziedzinami
analiza czynnikowa

Wyniki polskiej populacji pozwalają wyodrębnić strukturę dwuczynnikową narzędzia, uwzględniającą bardziej ogólne czynniki wyższego rzędu:
Samoocena dyspozycji instrumentalnych
Samoocena dyspozycji moralno - społecznych
OWS - przez swoją treściową odmienność - jest w istocie skalą kontrolną. Dzięki niej można odróżnić czy mamy do czynienia z samooceną wysoką i prawdziwą, czy z wysoką i obronną (obronnie podwyższoną).

Co może oznaczać
niski wynik w ZP?
wysoki wynik w BK?
porównanie samooceny kobiet bezrobotnych i pochodzących z populacji ogólnej, kobiety bezrobotne znacząco niższa
Full transcript