Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

At blive person i samfundet – hvordan bliver man sig selv

Et forsøg på at præsentere Peter Jarvis' læringesmodel og koble den til idræt - og den, tror vi, særlige form for kropslig læring og aktivitet der gør sig gældende her. s. 39-56, Knud Illeris (red.), 49 tekster om læring
by

Lars Elbæk

on 4 November 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of At blive person i samfundet – hvordan bliver man sig selv

Krop
Idræt & Læring
Institut for Idræt og Biomekanik, SDU
Lars Elbæk

Læringsspørgsmålet
De eksistentielle spørgsmål skaber distancen mellem det, der åbner for læring - det Jarvis kalder
uoverensstemmelsen
Læringsberetninger er Jarvis' empiri - samtidigt udvikler deltagerne modeller om læring som første skridt til at skabe teori
Real bottom-up forskning - 'praksis taler'
Ofte mangles det social samspil i oprindelige læringsteorier
Det er en person der lærer - af kød og blod - og måske også med følelser
Gode løsninger
Er gode svar - "måske sande" - men i det mindste brugbare
det betydnings- og meningsfulde
Om dette siger Bourdieu [s. 113, 1992]: "den sociale virkelighed eksisterer så at sige i en dobbelt dimension: I tingene og i bevidstheden, i felterne og i habitus, i og udenfor aktørerne"
kan vi være fængslet i vore vaner?
Medierede oplevelser er sekundære - hvad betyder det?
i dag mere tekst, flere billeder - og levende
Hvem er du / jeg?
Hvem vil du / jeg gerne være / blive?
Er du / jeg på vej der hen?
Hvordan vil du / jeg gerne komme der hen?
Er dine / mine følelser en del af dette du / jeg?
Hvor befinder du / jeg / os imellem kognition, samfund / samspillet og følelser?

Hvad eller hvem er dette selv?
Hvad er samfundet
Hvordan finder samspillet med andre sted?
Hvad mener jeg med at lære?
Teoriens udvikling
Fra eksperimentalisme til eksistentialisme
Ingen eksistens uden læring
Læring er overlevelse - og levelse (liv)
Han stæber efter en overgribende / holistisk - men samtidigt enkelt teori om læring
Def. 1: Omformning af erfaringer til viden, færdigheder og holdninger
Def. 2: Den tager vi lige lidt mere plads til - det må gerne være omfattende og komplekst - "det ikke enkle kan sjældent beskrives simpelt"
At blive person i samfundet – hvordan bliver man sig selv
De kognitive funktioner
Konstruktioner af det sansede
først at opleve betydning
efterfølgende at tilskrive mening
Konstruktionen ud fra sekundære medierede sanseindtryk sætter kognitionen i en særdeles central rolle i læreprocessen - så hvordan kan kognitionen forstås?
Mener Jarvis virkelig - at det er vigtigt at vi lærer af sanseindtrykkene - og samtidigt forsøger at tilsidesætte den sociale situation - forsøger at afvise skjult læring - holder det? (midt side 48)
Læringsprocessen vil
Forandre både:
sanseindtrykkene efterfølgende
personen
den sociale situation
Denne grundlæggende dynamik gør det yderst vanskeligt at undersøge læring
Bohr erkendte tilsvarende inden for atomfysik
det glemmer mange kvantitative studier
Vi oplever sanseindtryk og betydninger samtidigt
Kun ufærdige personer lærer - hvad betyder det?
Sansning som afsæt
Læring gennem primær oplevelser - krop
Uoverensstemmelser mellem det sansede og den bagvedliggende erfaringshorisont / viden
Efterfølgende for at tilskrive det sansede betydning og forandre meningshorisonten
Tager vi ting for givet - eller flyder alt - hvor meget forandres - mere eller mindre - end vi umiddelbart vil være ved
Verdenen forandres ustandseligt for Heraklit: "Alt flyder" (panta rhei) - modsætninger der skaber forandringer
At løse uoverensstemmelser
At tilskrive betydning
eventuelt med hjælpe fra andre
Læringsaktiviteter - som vi kender dem - eller?
skjult læring - fornemmelser mm.
At konstruere mening - vil jeg mene
uoverensstemmelser = ikke-viden
konstruktioner - i den enkelte - i fælleskab
Gentagelse - for at rodfæste - repetition så at sige
som led i processen at blive kulturelt inkarneret - social anerkendelse - måske?
Feedback - den væsentligste faktor
Jarvis læringsmodel
"Menneskelig læring er en kombination af processer gennem livsforløbet, hvorigennem hele personen - kroppen (arvemæssigt, fysisk og biologisk) og psyken [the mind] (viden, færdigheder, holdninger, værdier, følelser, overbevisninger og sanser) - erfarer sociale situationer, hvis indhold omformes kognitivt, følelsesmæssigt eller praktisk (eller gennem en kombination her af) og integreres i den individuelle persons biografi, hvilket resulterer i en stadig forandret (eller mere erfaren) person"
Jarvis' læringsdefinition
Det er måske meget smart at kunne denne definition her
- hvorfor?
- den er god at snakke ud fra
At være er at blive
To be, or not to be, that is the question (Hamlet - Shakespeare)
At være sig selv er altid at være i forandring
- hvordan kan man så være sig selv?
Personen er: Viden, færdigheder, holdninger, følelser, overbevisninger, værdier, sanser og identitet (tro) - alt i alt »
handle- og erfaringskapaciteter
« (Lars Elbæk) - alt sammen noget som kan ændres og videreudvikles (skabes)
Den hele sammensatte person lærer - derfor må vi se på helheden (det er ikke for ingenting at han er teolog)
oplevelser og læring skal der til for at udvikle sig
verdenen - gennem kroppen (overlevelse og indlevelse både fysisk og socialt) - vil jeg mener - Jarvis påstår - er drivkraften
Dualisme krop vs. psyke / sjæl (mind) - psyke-hjerne identitet - logisk eller analytisk behaviorisme - funktionalisme - ikke-reduceret monisme - forstås den sidste som fænomenologisk?
Læringsteori - og -modeller er måske for komplekse til at kunne rummes i en 'isme!
Vær altid på vagt når noget bliver for indlysende
- når vi diskuterer læring
- Illeris tager et psykologisk teoretisk beskrivende og til dels analytisk udgangspunkt
- Jarvis tager som Wenger et praktisk empirisk udgangspunkt, hvor Wenger ser læring i et sociologisk lys
- kombinerer Jarvis det psykiske og det sociale i et ontologisk afsæt
- døm selv!!
Buber ("Jeg og du" [1992])
Et ontologisk og intersubjektivt afsæt
?
Gruppe-noter og refleksioner
Holistisk syn på læring. Kroppen – psyken og det sociale
Vi er under evig forandring og vi er ufærdige
Drivkraften bag læring er vores oplevelse af verdenen
Al menneskelig læring har sin rod i uoverensstemmelse (Piaget - ubalance)
Elbæk-refleksion: læring gennem livet kan være som en tur gennem jet-motoren - »turbulent om du vil«
Centrale punkter
Det (eksistens og læring) beskriver mødet med verdenen og vores evne til at organisere og klassisificere, ellers ville der ingen mening være. (dette gælder ikke for mindre børn. De er hele tiden i uoverensstemmelse og spørger hvorfor!)
Læring indebærer omformninger på 3 områder: sanseindtrykket, personen og den sociale situation
Filosofisk set findes det eksisterende JEG kun i nuet, og da man ikke kan standse tiden, betyder det at man altid er undervejs, altid under forandring
Stil >5 centrale spørgsmål til teksten - forstil dig at du var eksaminator
Spørgsmål 1:

Spørgsmål 2:

Spørgsmål 3:

Spørgsmål 4:

Spørgsmål 5:

Spørgsmål xx:

Full transcript