Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Innovativ pædagogik med digitale ressourcer oktober 2014

Oplæg

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Innovativ pædagogik med digitale ressourcer oktober 2014

Pædagogisk innovation med Teori U
Barrierer for innovation:
(Skolens) ledelse har fokus på drift frem for pædagogisk udvikling og innovation

Kulturbårne barrierer fx skolens praksis omkring projektarbejde

Eksperter, opinionsdannere i lærerkollegiet

Organisationskultur/faglige subkulturer

Manglende strategier til at håndtere diversitet

Mangel på tid og prioritering

Frit efter Lotte Darsø

Pædagogisk hjemmeside og blog
Mobil og situeret læring
Indhold:


Overvejelser og metode i udvikling af digitale produktionsmiljøer

Læreren som didaktisk designer af hjemmesider med integrerede blogge Tekstbaseret dialog som metode

Sprogundervisning med mobil og situeret læring støttet af multimodale webbaserede værktøjer
Hvordan skaber man innovativ pædagogik
ved hjælp af digitale ressourcer?

Litteratur:

Rogers M.E. (1995)
Difussion of Innovations
4 th Ed. New York Free Press

Darsø L. (2011)
Innovationspædagogik, kunsten at fremelske innovationskompetence
, Samfundslitteratur

Scharmer C. Otto (2007) Theory U:
Leading from the Future as it Emerges


Knowles, M. (1975)
Self-directed Learning: A guide for Learners and Teachers
, Cambridge

Stahl, G. (2006).
Group Cognition, Computer Support for Building Collaborative Knowledge

Acting with Technology Series MIT Press. Link 15.10.2014 http://gerrystahl.net/mit/stahl%20group%20cognition.pdf

Illeris Knud (2000) Læring : aktuell læringsteori i spenningsfeltet mellem Piaget, Freud og Marx. Gyldendal Akademisk

Dysthe O.: (1997) Det flerstemmige klasserum. Klim

Gynther K (Red): (2010)
Didaktik 2.0 Læremiddelultur mellem tradition og innovation
Akademisk forlag

Attwell Graham (2007)
Personal Learning Environments - the future of eLearning?
eLearning Papers • www.elearningpapers.eu • 1 Vol 2, No 1 • January 2007 • ISSN 1887-1542

Ricardson W. Mancabelli R. (2011)
Personal Learning Networks Solution
Tree Press

Nardi B. A. (2004)
Why we blog
Communications of the ACM vol. 47 No.12

Hvilke pædagogiske kriterier skal opfyldes for at voksne bliver motiveret til at indgå i læring i digitale netværk?
M. Knowles’ nævner følgende 6 generelle kriterier:

1. Need to Know: Adults need to know the reason for learning something.

2. Foundation: Experience (including error) provides the basis for learning activities.

3. Self-Concept: Adults need to be responsible for their decisions on education; involvement in the planning and evaluation of their instruction.

4. Readiness: Adults are most interested in learning subjects having immediate relevance to their work and/or personal lives.

5. Orientation: Adult learning is problem-centered rather than content-oriented.

6. Motivation: Adults respond better to internal versus external motivators.
Didaktiske refleksioner

Hvordan skal en ikt-integrerende didaktik se ud?

Her et bud på en 5 trins planlægningsramme:
1. Den skal tage hensyn til kursistforudsætningerne.
Beskriv kursistforudsætninger, der påvirker didaktikken med it og læringen positivt eller negativt

2. Den skal tage udgangspunkt i voksenpædagogiken.
Hvilke voksenpædagogiske pointer skal tænkes med? Hvordan kan ikt virke inddragene?

3. Den skal tage udgangspunkt i sprogpædagogikken. (Eller fagets særlige pædagogik)
Hvilke sprogpædagogiske pointer skal tænkes med? Hvordan kan ikt støtte sprogpædagogisk?

4. Der skal tages hensyn til den ramme og de vilkår vores bekendtgørelse giver os af mål og rammer.
Hvilke vilkår skal tænkes med?

5. Andre forhold der skal tages i betragtning? (Lærerkompetencer, ikt-faciliteter, samarbejde med kolleger med andre læringssyn, balance mellem formel og uformel læring, kursisternes egen didaktisering)
Eksternt samarbejde DR Ligetil,- flow af nyt materiale i form af nyheder
http://www.dr.dk/nyheder/ligetil

Mobil og tilgængelig (Åben/lukket)
Synkron/asynkron

Broadcastnaturen
i blogformatet Læsere

Tekstbaseret dialog
- dialog med nyheden
- dialog med læreren
- dialog med mediet
- dialog med bloggerne,- refleksiv mediering

"Group Cognition" Gerry Stahl

Metakommunikerende elementer
Didaktiske læremidler vs funktionelle læremidler

Mødetyper
Didaktikken står stille...
Normativ vs deskriptiv didaktik
Ideer om læring / observation af læring
Formel og planlagt læring
Uformel netværksbaseret læring

PLE Personal Learning Environment
PLN Personal Learning Network
Didaktikeren spørger ikke først, hvad kursisten skal lære, heller ikke hvad kursisten skal vide eller kunne men didaktikeren kigger på, hvad det samlede læringsmål er, i form af dannelsesperspektivet for kursisten og overvejer hvad dette mål betyder for kursisten og reflekterer over, hvordan kursisten kan få en oplevelse af at læringen er meningsfuld og relevant og at målet med undervisningen og dermed læringen er relevant og vigtigt.

Egen oversættelse af Christine Künzli, 2003,
Bildung für eine nachhaltige Entwicklung
Hvorfor?
Hvad?
Hvordan?
Afgørende faktorer for lærernes adaption af nye praksisser med ikt:

Relative advantage
Compatability
Complexity*
Trialability
Observability

*Når samtidsrelevante ikt-færdigheder går under "kompleksitetsradaren"
https://www.educreations.com/lesson/view/aron-gia-skattekroner/19487045/?ref=link&s=QA9JgU
For at skabe en incitamentsstruktur i forløbet og bryde nogle grænser ned, formulerede vi sammen med holdet nogle principper:

1. Vi deler alt dvs. tekst, lydfiler og billeder, alle har adgang til alt i skolen og hjemmefra via fælles dropbox og icloud. Alle programmer/apps er mappet til dedikerede mapper.

2. En aflevering vil ofte være multimodal og kræve tekstarbejde, indtaling eller videooptagelse,- herunder træning af formidling og udtale (mundtlige og kommunikative færdigheder)

3. Kursistproduktioner skal præsenteres i plenum, der gives og modtages feedback efter aftalte feedbackregler. Alle skal præsentere! Der arbejdes herefter videre med produktionerne frem mod et produkt, der kan afsluttes og lægges i portefolioen, her dropboxen.

4. Vi arbejder projekt og problemorienteret. Vi indsamler materiale og producerer on location.

5. De webapps vi anvender skal helst fungere på alle typer platforme, så deling bliver en reel mulighed mellem skole og hjem/arbejde eller vi skal kunne dele via dropbox.
Hvordan kan vi få højtuddannede udlændinge i et intensivt danskuddannelsesforløb til at producere mere og bedre mundtligt sprog på et udslusende niveau via multimodale produktioner med ikt-værktøjer?
Link til backchannel:
https://todaysmeet.com/innovapæd
Full transcript