Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Hur man för ett resonemang i SO

No description
by

Patrik Kåhlin

on 15 August 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Hur man för ett resonemang i SO

BETYGSKRITEIERNA
Historia:
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Eleven har
grundläggande kunskaper
om historiska förhållanden, skeenden och gestalter
under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del
underbyggda
resonemang
om
orsaker till och konsekvenser
av samhällsförändringar
och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas
av den tid de lever i. Eleven kan undersöka några
utvecklingslinjer
inom kulturmöten,
migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då
enkla samband
mellan olika
tidsperioder
.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer
och motiverar sitt
resonemang
med enkla och till viss del
underbyggda hänvisningar
till det förflutna
och nuet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del
underbyggda
slutsatser
om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del
underbyggda resonemang
om källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan föra
enkla och till viss del
underbyggda resonemang
om hur historia har använts och kan
användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar
om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser
det kan få. I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid
användning av källor och i
resonemang
om hur historia används kan eleven använda
historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Två exempel:
- Eleven visar det genom att föra
enkla, utvecklade, välutvecklade
och
till viss del underbyggda, relativt väl, väl underbyggda
resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.


Vad säger expeterna?
Hur vi bedömmer
Hur fungerar det på riktigt?
Ni ska nu två och två diskutera följande fråga, tänkt på de punkter som vi pratade om tidigare:
Hur man för ett resonemang i SO
Tack för att ni har lyssnat.
- Lycka till.
- Vad står det i läroplanen?
Mycket text eller hur?
Historia:
Samhällskunskap:
Eleven kan föra
enkla relativt väl, väl utvecklade resonemang
om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då
enkla förhållandevis komplexa, komplexa
samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Det är
viktigt
att läsa förmågorna som testas, då de kan variera beroende på prov. Ibland väljer vi lärare även att
konkritiserar förmågorna dvs:
vi söker något speciellt.
Samhällskunskap

Svenska
Tänk på att:
-Orsakerna kan handla om ekonomiska, militära, politiska och ideologiska förhållanden.
-Förklara med hjälp av historiska exempel.
- Några orsaker kan hänga ihop och förstärka varandra.
HI: Orsaker till kolonialismen

Uppgift: Resonera om orsakerna till kolonialismen.
Hur bedöms detta?
Så här tänker skolverket
I ett enkelt och till
viss del underbyggt
resonemang förklarar
eleven hur någon orsak
bidrog till kolonialismen.

Resonemanget
underbyggs med något
relevant historiskt
exempel.
E
Grunden till kolonialismen var att länderna i Afrika hade dålig militär. Engelsmännen var maktgalna o ville ha mer makt. Engelsmännen tog över det de ville pga bättre militär så de hade skjutvapen medans afrikanerna hade
pilbåge. Detta förklarar sig självt. Engelsmännen var överlägsna o detta ledde till kolonialismen. Flera länder intog Afrika och detta var grunden för indelningen
C
I 1800-talets Europa var samarbete mellan länder inte lika vanligt som idag. Istället rådde det rivalitet mellan dem. Då var det viktigt att visa sig stark, man skulle visa
sin makt och inge respekt. Detta gällde på de flesta plan; ekonomiska, militära m.m. Att ha kolonier innebar mycket makt och inflytande. I kolonierna kunde de göra
som de ville, allt för att gynna sin egen nation. Om det blev krig ville man ha ett starkt försvar. Att låta folket i kolonierna strida för en, var en riktig förstärkning. Oftast var en person från kolonierna mindre värd än från det egna landet. Det
var bättre att offra deras liv. I de koloniserade länderna kunde man även utvinna diverse värdefulla varor som bomull och diamant och sådana saker. Européerna
lastade sina skepp fulla med ädelstenar, mat, bomull och annat, som de sedan kunde sälja vidare eller förbruka själva. En annan orsak till att kolonialismen var så stor
berodde på skillnader i utveckling. Afrikanerna hade ingen chans med sina spjut moteuropéernas nya vapen, gevär mm. Dessa områden var enkla byten.
A
Några orsaker till kolonialismen kan vara att folk från Europa hade en stark
ideologi om att den vita rasen var bättre än den svarta. De kan ha möjliggjort till att man känner att det är okej att kolonisera. Det kunde man göra på grund av att länder som Storbritannien, Portugal och Frankrike hade så mycket bättre vapen än ursprungsbefolkningen. Vad skulle indianerna göra när de bara hade pil och båge medans Europeerna kom med gevär och kanoner. Man såg att det var enkelt att skaffa kolonier och skaffade mer. Om man hade många kolonier så visade man att sitt land var mäktigt och rikt. För man tjänade massor på sina kolonier. Där fanns det dyra metaller, kryddor och massor av billig arbetskraft som kunde bli slavar. Storbritannien tjänade massor på kolonier som Indien, Jamaica och kolonierna i Amerika. Orsaker till att man kunde kolonisera är som jag skrev. Man kände att man var överlägsna dom i Afrika, Amerika och Asien. Man ville visa att ens land var bättre än alla andras och skaffade därför många kolonier. Det möjligjords på grund av att man la mycket pengar på att skaffa en stor armé. Att man
hade kolonier ledde till att landets ekonomi förbättrades på grund av råvarorna och slavarna man fick därifrån. Sen la man de pengarna på militär och att kolonisera ännu mer och därför blev kolonisationen möjlig.
Vad skiljer ett E från ett A?
-
Underbyggnad
: Förklarar och övertygar varför man tycker som man gör. T.ex. genom att jämföra, ger konkret exempel dvs fakta (VIKTIGT).

- Ser samband:
Man kan se/urskilja och förklara, hur olika faktorer hänger samman och kan påverka varandra.

- Slutsats:
Väver samman sin fakta, idéer, förslag osv och ger ett konkret förslag/förklaring.


Fler test frågor:
Du ska nu få testa din förmåga att resonera.
Försök att resonera så långt du kan utifrån följande frågor och när du sedan känner dig färdig, kan du redovisa ditt svar för en kompis.
Det är dem som bestämmer! ;)
E
C
I ett utvecklat och
relativt väl underbyggt
resonemang förklarar
eleven hur några orsaker
bidrog till kolonialismen.

Resonemanget
underbyggs med några
relevanta historiska
exempel.

Resonemanget visar hur
några orsaker kan hänga
ihop med varandra.
A
I ett välutvecklat och väl
underbyggt resonemang
förklarar eleven hur
flera orsaker bidrog till
kolonialismen.

Resonemanget
underbyggs med flera
relevanta historiska
exempel.

Resonemanget visar hur
några orsaker kan hänga
ihop med varandra.
Resonemanget visar hur
några orsaker förstärker
varandra
Vad som avgör ett svars kvalité,
kan dock variera beroende på
förmågorna som testas
Tips: - Skriv gärna ner ditt svar.
- Kom ihåg att använda dig av de olika stödorden
- Din uppgift är att övetyga, visa dina kunskaper
och övertyga världen att du har rätt! :)
Diskussionsfrågor:
1. På många ställen i världen pågår konflikter inom och mellan länder. På vilka sätt kan konflikter i världen påverka andra länder, exempelvis Sverige? Resonera!
- Du kan använda dessa eller andra begrepp som du väljer själv: ekonomi, flykting, handel, hot osv

2. På vilket sätt kan höjda skatter påverka Sveriges ekonomi? Hur påverkas privatpersonerna, företagens och landet? Kom ihåg att resonera i flera led och ur olika perspektiv.
- Du kan använda följande begrepp som stöd: Inkomst, export, import, budget, osv.

3. Resonera om du tycker dödsstraff/hårdare straff är det rätt eller fel. Tror du det att motverkar brott eller inte? Är det rätt att döda någon som har begått ett brott? Ge exempel, förklara och försök resonera i flera perspektiv.


Hur man vidareutvecklar sina resonemang.
Det är viktigt att man är tydlig i sina resonemang, vi som lärare ska
inte behöva gissa
vad du kan. Det är bättre att vara övertydlig än att inte förklara allt.

Ni kan använda er av följande stördord för att lättare vidareutveckla era resonemang.

- På grund av detta - Eftersom - Å ena sida / Å andra sidan
- Utifrån detta - Detta leder till - En orsak var
- Således - Jag tycker så för att - Med detta i åtanke
När ni har resonerat färdigt läs då igenom svaret igen och ställ er frågan "Varför" och "har jag förklarat allt?"
T.ex. -"Ökade bidrag leder till att fler skaffar barn"
Varför gör det det? Varför vill fler skaffa barn då? Varför vill staten att de skaffar barn?
Varför är det bra att folk skaffar barn?
- A ska leda till B som leder till C osv!
Full transcript