Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

KANADA

No description
by

Şerife Korkmaz

on 25 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of KANADA

KANADA
design by Dóri Sirály for Prezi

Kuzey Amerika kıtasında en kuzeydeki ülkedir. 10 eyalet ve 3 bölgeden oluşan, merkezi olmayan, anayasal monarşi ile yönetilen, 1867'de Konfederasyon yasası ile kurulan bir federasyondur. Kuzey Amerika kıtasının hemen hemen yarısını kaplayan, yüzölçümü bakımından Rusya Federasyonundan sonra dünyânın ikinci büyük ülkesi. Doğusunda Atlas Okyanusu, batısında Pasifik Okyanusu, kuzeyinde Alaska ve Kuzey Buz Denizi, güneyinde ise ABD vardır. Atlas Okyunusundan Pasifik Okyanusuna uzunluğu 5000 km, Amerika-Kanada sınırından kuzeye kadar olan uzunluğu ise 4480 kilometredir.
Kanada'nın başkenti Ottawa'dır. Eski bir Fransız ve İngiliz kolonisi olan Kanada, hem La Francophonie, hem de İngiliz Milletler Topluluğuna bağlıdır.

Kanada çağdaş ve teknolojik olarak ilerlemiş bir ülkedir ve fosil yakıt kaynakları, nükleer enerji üretimi ve hidroelektrik güç üretim imkanları ile enerji bakımından genelde kendine yeterlidir. Ekonomisi geleneksel olarak yüksek miktarlardaki doğal kaynaklarına dayalıdır. Her ne kadar çağdaş Kanada ekonomisi çeşitlenmişse de doğal kaynakların kullanımı halen çoğu bölgesel ekonominin önemli bir parçasıdır.

Güney komşusu Amerika Birleşik Devletleri'nin onda biri nüfusu ile, Kanada'nın ekonomik gücünün de onda biri olması beklenirken, gerçekte bu oranı genellikle aşar.
KANADA'NIN 2014 VERİLERİNDE NÜFUSU 35 MİLYON
Nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölgeler doğudaki deniz eyâletleridir. Ontario ve Québec; sonra daha batıdaki bölgeler (Manitoba, Saskatchewan, Alberta) ve İngliiz Kolobiyası gelir. Kuzeyde nüfus seyrektir.
Kanada oldukça şehirleşmiş bir ülke olup, nüfûsunun üçte ikisinden fazlası şehirlerde yaşar. Nüfûsun ekseriyetini iki büyük etnik grup meydana getirir: Britanya asıllı Kanadalılar, yâni İngiliz, İrlandalı ve İskoç kökenliler (% 43) ve Fransız asıllı Kanadalılar (% 31). Nüfûsun diğer bölümünü yakın târihteki göçlerle Avrupa’dan gelenler meydana getirir: Almanlar, Ukraynalılar, İtalyanlar, Macarlar vs. Kızılderililer ve Eskimolar bütün nüfusun ancak % 1’ini teşkil eder. İngilizceyi ana dil olarak kabul eden şehirlilerin oranı Britanya asıllıların oranından fazladır. İstatistiklere göre, iki dil konuşan Kanadalıların çoğu, nüfusun Fransız kökenli olduğu bölgelerde oturmaktadır.
GENEL EKONOMİK DURUM

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), DTÖ (Dünya Ticaret Örgütü) ve G8 üyesi olan Kanada, dünyanın en zengin ekonomilerinden biridir. Diğer birinci dünya ekonomileri gibi Kanada ekonomisi de ağırlıklı olarak, işgücünün büyük bir bölümünün istihdam edildiği hizmet sektörüne dayanmaktadır. Sanayileşmiş diğer ekonomilerden farklı olarak Kanada ekonomisinde, ağaç ve petrol endüstrileri (birincil endüstriler) önemli bir yere sahiptir. Kanada aynı zamanda Güney Ontario merkezli, özellikle otomobil ağırlıklı bir imalat endüstrisine de sahiptir. Ağırlıklı olarak sahip olduğu doğal kaynakların uluslararası ticaretini gerçekleştiren Kanada’da, uluslararası ticaret ekonominin çok önemli bir kısmını oluşturmakta ve yoğun olarak ABD ile yapılmaktadır. Kuzey Amerika pazarı ile hızla gelişen Asya ekonomileri arasında bir köprü görevi gören stratejik
pozisyonu ile Kanada, dünyanın en büyük dokuzuncu tüketim pazarıdır. ABD ve Meksika ile
gerçekleştirilen Kuzey Amerika Serbest Ticaret Alanı (NAFTA) sayesinde 443 milyonu aşan bir tüketici
kitlesine ulaşma imkanı sağlamanın yanı sıra ülke, güvenli iş ve yatırım ortamı ile de dünyanın önde
gelen en dinamik ekonomilerinden biri olarak değerlendirilmektedir.
BÜYÜME
Kanada reel Gayrisafi Yurtiçi Hasılası (GSYİH), 2009 yılında küresel mali krizin etkisi ile %2,8 oranında daralmış ve 1,54 milyar Kanada Dolarına düşmüştür. 2010 yılından itibaren ise ekonominin toparlanması ile reel GSYİH son 5 yılın en yüksek rakamına (1,69 milyar Kanada Doları) ulaşmıştır. Kanada reel Gayrisafi Yurtiçi Hasılası (GSYİH), 2009 yılında küresel mali krizin etkisi ile %2,8 oranında daralmış ve 1,54 milyar Kanada Dolarına düşmüştür. 2010 yılından itibaren ise ekonominin toparlanması ile reel GSYİH son 5 yılın en yüksek rakamına (1,69 milyar Kanada Doları) ulaşmıştır
BÜYÜME HIZI
KANADA GSYİH-2014 (USD MİLYAR)
KİŞİ BAŞINA GSYİH-2014(USD)
KANADA GSMH-2014(CAD MİLYON)
KANADA ÇALIŞAN KİŞİLER-2014(BİN)
KANADA İŞSİZLİK ORANI-2014
KANADA ENFLASYON ORANI-2014
KANADA FAİZ ORANI-2014
Kanada-Cari açık GSYİH oranı-2014
Ülkenin üç ana bölgesi ve Prens Edward Adası’nda birincil tarımsal faaliyetler de önem taşıyor olmakla
beraber başta British Columbia ve Quebec olmak üzere Kanada’nın tüm bölgelerinde madencilik ve
ormancılık çok büyük önem taşımaktadır.
Kanada dünya ormanlarının %10’una sahip ve topraklarının yarısı ormanlarla kaplı bir ülkedir. Bu
ormanların %65’i verimli olarak kabul edilmektedir. Ladin en yaygın ağaç türüdür. Ülke dünyadaki en
büyük kereste, odun hamuru ve gazete kağıdı ihracatçısıdır. Ormancılık sanayii geleneksel olarak ABD
inşaat ve basın sektörlerine aşırı derecede bağımlı olup, bu sektörlerdeki gelişmelerden şiddetle
etkilenmektedir.
DOĞAL KAYNAKLAR VE ÇEVRE
Ham ağaçların üçte birinden fazlası British Colombia’da kesilmekle beraber kerestenin büyük kısmı
Ontario, Quebec ve kısmen de New Brunswick’te üretilmektedir. Her yıl yaklaşık 10 milyar Kanada
doları tutarındaki yumuşak kereste ABD’ye ihraç edilmektedir. Bu tutar Kanada kereste üretiminin
yaklaşık üçte ikisini ve toplam kereste ihracatının yüzde seksenini oluşturmaktadır.
Özellikle Alberta olmak üzere tüm Batı Kanada’da büyük miktarlarda petrol ve doğal gaz rezervleri
bulunmaktadır. Ayrıca Atlantik kıyısında birkaç tane açık deniz petrol çıkarma tesisi bulunmaktadır.
Diğer taraftan British Columbia, Manitoba ve Quebec bölgelerinde nehirler önemli bir hidro-elektrik
kaynağı olarak kullanılmaktadır.
Kanada toprakları ve su kaynaklarının %12’lik kısmı, kanun gereği federal ve bölgesel hükümetler
tarafından milli park, bölgesel park, vahşi yaşam alanı veya ekolojik rezerv olarak korunmaktadır.
Ayrıca doğal kaynakların tüketilmesini engellemek amacıyla, hükümet tarafından finanse edilen belirligeri dönüşüm ve doğal hayatın yenilenmesi programları uygulanmaktadır.
Topraklarının % 7,8’i tarıma elverişli olup, işgücünün % 10’u bu kesimde çalışmaktadır. Ülkede buğdaydan şeker kamışına, tütünden sebze ve meyveye kadar her çeşit ürün yetiştirilmektedir.

Kanada, en çok buğday yetiştiren ülkelerden biridir. Buğday ihracatında ABD’den sonra dünyâda ikinci gelir. Diğer yetiştirdiği ürünler arasında arpa, yulaf, çavdar bulunur. Kanada, en çok elma yetiştiren ülkeler arasındadır. Elmanın yanında armut, şeftali erik gibi meyvelerin de önemi büyüktür. Tarım ve Gıda Ürünlerinde önemli bir üretici konumunda bulunan Kanada, özellikle daha sıcak iklimlerde yetişen ürünlere yönelik talebin karşılanması amacıyla düzenli olarak ithalat yapmaktadır. Coğrafi konum nedeniyle dış ticaret ağırlıklı olarak diğer NAFTA (North American Free Trade Agreement) üyeleri olan ABD ve Meksika arasında gerçekleşmesine karşın Avrupa ve Uzakdoğu pazarları da Kanada’nın dış ticaretinde önemli rol oynamaktadır.

TARIM
Kanada, ülkeye yeterli iş gücünü temin eden nüfus artışı, tabiî kaynakların bolluğu, enerji kaynaklarının bulunması ve yabancı sermayenin ülkeye akışı gibi faktörlerle dünyânın en büyük sanayi güçlerinden biri olmuştur.

Kanada, ilâçtan dokumaya, elektronik âletlerden tarım âletlerine, uçaktan otomobile kadar birçok sanayi ürününü üreten bir güce sâhiptir. Toronto-Montreal ekseri sanâyi faaliyetlerinin en önemli merkezini teşkil eder. Ontario eyâleti îmâlâtın % 40’ını, Québec eyaleti ise % 25’ini sağlar.

Ülkede gelişmiş olan sanâyi dalları olarak çelik sanâyii, tarım makinaları sanâyii, ulaştırma malzemesi sanâyii, kâğıt sanâyii, kimyâ sanâyii ve gıdâ sanâyii sayılabilir. Bu sanâyi kollarının bir kısmı dünyâca ünlüdür.

Sanâyinin gelişmesinde büyük rolü olan enerji kaynakları ülkede bol, işletilmesi kolay ve ucuzdur. Bilhassa hidroelektrik enerjisi potansiyeli dikkate değer derecededir.
SANAYİİ
ENERJİ

Zengin petrol, doğal gaz, kömür ve uranyum rezervlerine sahip olan Kanada dünyanın üçüncü büyük doğal gaz ve altıncı büyük ham petrol üreticisidir. Başta kuzey Alberta bölgesindekiler olmak üzere ülkenin toplam rezervlerinin 180 milyar varil düzeyinde olduğu tahmin edilmektedir. Alberta dışındaki önemli rezervler arasında British Colombia ve Saskatchewan bölgeleri sayılabilir.

Gerek ülke topraklarının büyüklüğü ve zor iklim koşulları, gerekse yüksek sanayileşme düzeyine bağlı olarak, net kişi başına enerji tüketimi açısından Kanada dünyanın en büyük tüketicileri arasındadır. Yine de ülke, ihracata yöneltilen ciddi düzeyde enerji fazlası vermektedir. Bu enerji fazlasının yaklaşık %95’lik kısmı (özellikle petrol ve doğal gaz), ABD pazarına ihraç edilmektedir.

Kanada aynı zamanda dünyanın önde gelen elektrik üreticilerindendir. Başka hiçbir ülkede olmadığı kadar bol nehir ve göl kaynaklarıyla Kanada’nın toplam elektrik üretiminin %60’lık kısmı hidroelektrik, %24’lük kısmı termal üretim (doğal gaz ve kömür) ve geri kalanın büyük kısmı da nükleer elektrik olarak yapılmaktadır. Hidroelektrik özellikle Quebec, British Columbia, Ontario ve Manitoba’da bol ve ucuz olarak üretilmektedir. Bu bol ve ucuz enerji Quebec ve British Colombia’da alüminyum endüstrisi gibi büyük ve önemli bazı endüstrilerin doğmasına imkan sağlamıştır.
---Hizmetler----

Hizmetler sektörü, çalışan nüfusun dörtte üçünü istihdam eden, GSYİH’nin ise üçte ikisini oluşturan büyük ve çok yönlü bir sektördür. En büyük alt sektör, çalışan nüfusun yaklaşık %13’ünü barındıran perakende sektörüdür.

Hizmet sektörünün ikinci en büyük kısmını, nüfusun nispeten daha azının istihdamını sağlayan işletme ve şirket idaresi sektörü oluşturmaktadır. Bu sektör finansal hizmetler, gayrimenkul ve telekomünikasyon endüstrilerini içermektedir. Son yıllarda özellikle Toronto gibi gelişmiş şehirlerde yerleşen bu kesimde ciddi büyüme kaydedilmiştir. Kanada’nın önde gelen bankaları da bu yapıya uygun olarak merkezlerini Toronto’da açmışlardır.

Eğitim ve sağlık sektörleri Kanada’nın en büyük iki sektörü olmakla birlikte, her ikisi de kamu faaliyet alanı olarak ön plana çıkmaktadır. Özellikle sağlık hizmetlerinin hızlı bir gelişme süreci içerisinde olduğu gözlemlenmektedir.

Kanada dünyânın en büyük ticâret ülkeleri arasında yer alır. Ticâret hacmi bakımından ABD, Birleşik Almanya, İngiltere, ve Fransa’dan sonra dünyada beşincidir.
Kanada dışarıya elde ettiği sanâyi ürünlerini satar. Otomobil ve yedek parça ihracatı bütün ihracatının % 25’i kadardır. Bunu kağıt, selüloz, alüminyum, nikel, uranyum, asbest, bakır, petrol, elektrik enerjisi, tabiî gaz, soy metaller, demir filizi, kurşun, kimya ve balık ürünleri takip eder. En fazla ihracat yaptığı ülkeler ABD, İngiltere ve Japonya’dır. En fazla ithalatı yine bu üç ülkeden yapar.
İHRACAT
KANADA İHRACAT-2014(CAD MİLYON)
KANADA İTHALAT-2014(CAD MİLYON)
KANADA
Başkent: Ottawa
Resmi Dil: İngilizce, Fransızca
Yönetim Biçimi: Demokratik, Federal eğitim sistemi
Din: %70 Hristiyan, %15 İslam, %2 Yahudi
Para Birimi: CAD(Kanada Doları)
Nüfus :2014 tahmini 35,540,419
GSYİH: 1.827.000 (Milyon ABD doları)
Yüzölçümü:Toplam 9,984,670 km² (2.)
Döviz Kuru: 1 USD = 1.211050 CAD, Kanada Doları
1 Türk Lirası =0,452647904 Kanada Doları
Kişi başına düşen milli gelir: 43.136 Dolar(Yıllık)
Enflasyon: %1.2(Mart ayı)
Büyüme Oranı: %2.00
THANK YOU
MERCİ
TEŞEKKÜRLER
:)
Kanada - Asgari Ücret - 2014 CAD/SAAT
KANADA-GYSİH Yıllıklandırılmış Büyüme
Full transcript