Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Informaciq

No description
by

nia peneva

on 25 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Informaciq

Информацията
Биология
КРАЙ
Информацията е съобщение,което дава сведения за някакво положение или за нечия дейност. Тя съществува във всеки материален обект като многообразие на неговите състояния и може да се създава, унищожава, предава, приема, съхранява и обработва.
В биологията понятието "информация" (научна информация) се свързва с:
- Правилното поведение на живите организми.
- Понятието "информация" в биологията се използва във връзка с проучвания на механизмите на наследствеността. Генетичната информация се предава по наследство и се съхранява във всички клетки на живите организми.
“Информацията” в областта на журналистиката е:
- колекция от кратки коментари и мнения за актуални новини и събития
- информация, която журналистът събира и ползва в работата си, и която слушателите, зрителите и читателите могат да научат от творбите му.
Информацията във философията се определя като отразено разнообразие, възникнало в резултат на взаимодействие на обекти.
При изменение на един материален обект под въздействието на друг, всички особености на предаващия обект по някакъв начин се възпроизвеждат (отразяват) от приемащия обект. В процеса на отразяване става предаване на информация, т.е. информацията е резултат на отразяване.
В съответствие с тази теория, информацията е съществувала и ще съществува вечно. Тя се съдържа във всички елементи и системи на материалния свят. Информацията, заедно с веществото и енергията се явява атрибут на материята
В широк философски смисъл под информация се разбира наличието на връзка между взаймодействащи си материални обекти, като се проявява в изменението на състоянието или поведението на тези субекти.
Под информация в правото се разбират нематериални резултати от интелектуална дейност на човека, включени в правния оборот по пътя на обективиране в такава форма, която позволява пряко или косвено възприятие от други хора. Такова определение на понятието информация позволява съществено да се разшири кръгът от обекти, които могат да се отнесат към информацията. Много обекти на гражданското право притежават информационна съставка.
Full transcript