Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Wojny Rzeczypospolitej w XVII wieku

No description
by

Jurek Noskowiak

on 27 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Wojny Rzeczypospolitej w XVII wieku

Wojny Rzeczypospolitej w XVII wieku
Konflikty ze Szwecją
Konflikty z Rosją
Konflikty z Turcją
Problem kozacki
Konflikt o Inflanty 1600-1625
Wojna w Prusach 1626-1635
Potop szwedzki (1655-60)
Dymitriada (1604-1606)
Wojna 1609-1617
Wojna smoleńska 1632-34
Wojna 1654-1667
Wojna 1620-21
Wojna 1672-1699
Sicz
Powstanie Chmielnickiego 1648
1651 bitwa pod Beresteczkiem
Geneza konfliktu
-
detronizacja
Zygmunta III Wazy przez Riksdag
- 1600 akt
inkorporacji Estonii
(pacta conventa)
- polityka
Karola IX Sundermańskiego
najważniejsze bitwy:
1604
Biały Kamień
Jan Karol Chodkiewicz
1605 Kircholm
Gustaw Adolf
Reforma armii
do 1625 zajęcie Inflant
Kampania w Prusach
działania wojenne 1627-1629
bitwa morska pod Oliwą 1629
1629 bitwa pod Hammersztynem
rozejm w Starym Targu (1629)
inicjatywa Francji : przystapienie Szwecji do wojny 30letniej
utrata Inflant
okupacja portów pruskich
cło od towarów z Gdańska (3%)
pokój w Sztumskiej Wsi (1635)
wycofanie Szwedów z portów
utrata Inflant na stałe
Przyczyny konfliktu
1.
osłabienie
Rzczypospolitej wojnami
2.
konflikt wewnętrzny
- szlachta z królem
3. szwedzka doktryna "
dominium Maris Baltici
"
4. opozycja
wśród magnatów
główni bohaterowie konfliktu
Karol X Gustaw
król Szwecji
Janusz Radziwiłł
hetman litewski
Hieronim Radziejowski
zdrajca i banita na służbie króla Szwecji
Przebieg - momenty kluczowe
1655 kapitulacje pospolitego ruszenia

Ujście
Kiejdany
Wielkopolska
Litwa
oblężenie Jasnej Góry (1655)
o. Kordecki
1656-57 nierostrzygnięta wojna
ucieczka Jana Kazimierza na Śląsk
bitwa pod Gołębiem
bitwa pod Warką
bitwa pod Warszawą
Traktat w Radnot 6 XII 1656
podział ziem Rzeczypospolitej
traktaty welawsko-bydgoskie 1657
sojusze Jana Kazimierza
porozumienie z Habsburgami
sojusz z Danią
niezależność Prus Książecych
Fryderyk Wilhelm
Wielki elektor
koferedarcja tyszowicka
- w obronie kraju
pokój w Oliwie (1660)
chaos po śmierci Iwana Groźnego - rządy Borysa Godunowa

Dymitr (Grisza Otriepow) - porozumienie z Jerzym Mniszechem
- wsparcie polityczne szlachty
- slub z Maryna Mniszchówną
1605 wkroczenie do Moskwy i koronacja
1606 smierć Dymitra
Wasyl Szujski - carem
II Dymitriada (1607-1608)
pomoc szlachty
zajęcie Tuszyna k. Moskwy
pokonany przez Wasyla Szujskiego
Przyczyny:
sojusz Wasyla Szujskiego ze Szwecją
plany przejęcia tronu przez Zygmunta III Wazę
chęć odbicia Smoleńska
Przebieg wojny
1609-11 oblężenie Smoleńska
1610 zwycięstwo S. Żółkiewskiego pod Kłuszynem
okupacja Kremla 1610-1612
Zakonczenie konfliktu
- w 1610 bojarzy zaproponowali koronę Władysławowi (za prawosławie)

- po zwycięstwach 1611 Zygmunt III odrzucił propozycję i sam chciał zostać carem

- po upadku obrony Kremla carem wybrany został
Michał Romanow
pokój w Dywilinie (1619)
- 1632 podczas bezkrólewia zostaje oblężony
Smoleńsk
- po wyborze Władysław IV prowadzi odsiecz
-1634
pokój w Polanowie
(staus quo)
Ugoda perejesławska (1654)
- ustalenie podziału Ukrainy
- car Aleksy I - obrońcą kozaków
Przebieg
działania 1654-55
- utrata Smoleńska
- w obliczu Potopu szwedzkiego Rosjanie wycofują się
działania 1658-1667
- 1658 ugoda polsko-kozacka w Hadziaczu
- 1660 zwyciestwo J. Lubomirskiego pod Cudnowem i Połonką
- konflikt króla ze szlachtą wpłynęły na efekty walk
- 1667 rozmowy pokojowe
1667 rozejm w Andruszowie
podział Ukrainy
1686 zatwierdzony pokojem Grzymułtowskiego
Geneza konfliktu
Mołdawia i Wołoszczyzna - lennicy Turcji
- spór o władzę Hospodara
Jeremi Mohyła
Michał Waleczny
- polsko-tureckie kondominium
- 1607-17: interwencje polskiej szlachty
Tatarzy
- lennicy Turcji
- najazdy na kresy wschodnie
- Jasyr
Kozacy
- osadnictwo na wschodnich kresach:
Dzikie Pola (Zaporoże)
- organizacja wojskowa -
Sicz
(obóz warowny)
- demokracja:

hetmani
ataman
starszyzna
czerń
- najazdy na Chanat Krymski i Turcję
-
rejestr kozacki
: stałyżołd
- powstania kozackie:

Kosińskiego
Nalewajki
czajki
tabor
Przebieg
Cecora (1620)
klęska i śmierć S. Żółkiewskiego
Chocim (1621)
zwycięstwo
pokój hetmański: uregulowanie stosunków
Geneza:
- polityka ekspansji Mehmeda IV
- przygotowania do wyprawy
- w Rzeczpospolitej: stan wojny domowej
- słabe rządy Mihała Korybuta Wisniowieckiego
Kampania 1672
- upadek twierdzy w Kamieńcu Podolskim
Traktat w Buczaczu
(1672) "haniebny"
- utrata Podola
- haracz dla sułtana (22 tys. dukatów)
Jan Sobieski
- uchwalenie podatków na wojne
- zwycięstwo pod Chocimiem
1676 traktat w Żurwanie

- Podole w rękach tureckich
Odsiecz wiedeńska IX 1683
- odpowiedź na apel papieża
- po bitwie pogon za Turkami (bitwa pod Parkanami)
- za żądanie szlacchty powrót do kraju
pokój w Karłowicach (1699)
powrót Podola do Rzeczypospolitej
janczarzy - elita armii tureckiej
Stefan Czarniecki
słuby lwowskie
wygnanie arian
brak regulacji rejestru
przygotowanie do wojny z Turcją
sojusz z Tuchaj-Bejem

ugoda zborowska (1649)
Full transcript