Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARINDA KULLANICI DENETİMİ

No description
by

Sevgi Şengün

on 23 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARINDA KULLANICI DENETİMİ

ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARINDA KULLANICI DENETİMİ
GRAFİKSEL ARAYÜZ TASARIMI
Kullanıcı ile makine arasındaki iletişimi sağlayan bir yazılım uygulaması veya parçası olarak tanımlanır.
KULLANICI DENETİMLERİ VE DENETİM YÖNTEMLERİ
SONUÇ
İyi bir arayüz amaçlar, içerik, kullanıcı özellikleri ve gereksinimleri çerçevesinde tasarlanmalı ve kuramsal temelde görsel algı ilkelerine uygun yapılandırılmalıdır.
ETKİLEŞİM
Kaynaktan alıcıya gönderilen mesajın alıcı tarafından kabul edilmesi ve alınan mesaj çerçevesinde alıcıda bilgi tutum veya davranış değişikliği oluşması olarak ifade edilir.

ETKİLEŞİM
Sınıf ortamında gerçekleşen etkileşimde daha çok bireyler arasında öğretim veya öğretim dışı sosyal etkileşim ön plandayken , bilgisayar uygulamalarıyla yürütülen veya desteklenen öğrenme öğretme süreçlerinde insan – bilgisayar etkileşiminin ön planda olduğu görülmektedir.

ETKİLEŞİM
Çoklu ortam yazılımlarında insan – bilgisayar etkileşimi , kullanıcıların bilgisayar veri girişi yapabildikleri bilgisayarla içerik bağlamında programlanmış komutlar , işlevler , menüler , düğmeler , resimler ve daha birçok farklı ögeye sahip grafik arayüzler aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.
İNSAN BİLGİSAYAR ARAYÜZÜ
Bir arayüz temel olarak, kullanıcıların veri girişi ile aldığı komutları ait olduğu bilgisayar uygulamasına aktaran ve bilgisayar tarafından işlenen veriyi çıktı olarak yine kendisi üzerinden kullanıcıya ileten bir akışa sahiptir.
GRAFİKSEL ARAYÜZ
Grafiksel kullanıcı arayüzü bilgisayarlarda işletilen komutlar ve bunların çıktıları yerine simgeler, pencereler, düğmeler ve panellerin tümünü ifade etmek için kullanılan genel addır.
GRAFİKSEL ARAYÜZ
Başarılı bir grafik arayüz tasarımı için uyulması gereken temel ilkeler vardır. Bunlardan bazıları şunlardır.
Kullanıcıların karakteristik özelliklerini anlamak
Farklı bakış açısına sahip kullanıcılar konusunda dikkatli olmak
Son kullanıcı için açık ve anlaşılır olmak
Kullanıcıların önceki bilgileri ile tutarlı ve uygun olmak
Kullanıcılar için görsel geri bildirim sağlamak
Menüler, düğmeler, kaydırma çubukları gibi denetim araçları yardımıyla kullanıcılar ile bilgisayar ve dolayısıyla çoklu ortam uygulaması arasında karşılıklı bir iletişim oluşturulmaktadır.
Kullanıcı denetimlerinin en temel özelliği, kolay kullanıma sahip olması be bununla beraber ekran üzerindeki ögelerin yerleşimlerinin görsel tasarım ilkelerine uygun biçimde tasarlanmasıdır.
KULLANICI DENETİMİ
Bilgisayar ortamlarında birçok yazılımda ve web ortam uygulamalarını grafiksel arayüzlerinde farklı işlevlere sahip kullanıcı denetimleri kullanılmaktadır.

Grafik arayüz tasarımında faydalanabilecek görsel tasarım ilkeleri
Gestalt
olarak bilinen kuramsal bir yaklaşıma dayanmaktadır. Bu ilkeler şöyledir:
ŞEKİL-ZEMİN İLİŞKİSİ
Bu ilişki karşıtlık ilişkisine bağlıdır ve nesnelere ait olduğu arka plan ile birlikte tanımlamak olarak açıklanır.
YAKINLIK İLKESİ
Bir zemin üzerinde yer alan nesnelerin algısal olarak birbirine olan yakınlıklarına göre gruplandırarak tanımlamasıdır.
TAMAMLAMA İLKESİ
Bu ilke, bireylerin biçimsel olarak tamamlanmamış şekilleri görsel olarak tamamlama eğiliminde olması şeklinde açıklanır.
BENZERLİK İLKESİ
Birbirine renk, büyüklük, şekil gibi öğeler bakımından benzeyen nesnelerin görsel olarak birbiriyle ilişkili biçimde algılanmasıdır.
SÜREKLİLİK İLKESİ
Bu ilkeye göre, insan gözü şekiller arasında bir ilişki arar. İnsan algısının göz ile bir çizgi, kıvrım veya sıra içerisinde birbirini izleyen nesneleri ilişkili olarak algılaması şeklinde ifade edilir.
MENÜLER
Menü, bilgisayar veya iletişim sistemi tarafından sunulan komutlar listelidir. Üç çeşit menü vardır;

Tam ekran menüler
Gizli menüler
Çerçeve menüler
TAM EKRAN MENÜLER
Çoklu ortam tasarımlarında kullanılan tüm işlevsel, komut ve benzeri özelliklerin kullanıcılara sunulduğu seçenekleri içerir. Uygulamalar modüller arasında dolaşımı sağlar. Dolaşım için metin, yazı, düğme gibi denetim elemanları kullanılır.
GİZLİ MENÜLER
Çoklu ortam uygulamalarında birçok işlem, var olan ekran üzerinde doğrudan görülemeyen, ancak kullanıcı tarafından fare, klavye gibi araçlar yardımı ile görüntülenebilen gizli menüler aracılığı ile gerçekleştirilir. Uygulama tasarımında kullanılabilecek gizli menü türleri;
Pull-down(aşağı çekilir) menüler
Pop-up(açılır) menüler
Tear-off(ayrılabilir) menüler
Pull-down Menüler
Genellikle aşağı açılır, çekilir menüdür.
Pup-up Menüler
Çoklu ortam tasarımlarında belirli işlevlere sahip komutların genellikle dinamik olarak bir araya getirilmesi olarak tanımlanabilir.
Tear-Off Menüler
Kullanıcılar tarafından ekran üzerinde istenilen yere konumlandırılmasıdır.
ÇERÇEVE MENÜLER
Web sayfalarında görmeye alışık olduğumuz çerçeve(frame) yapıları kullanılarak oluşturulan menülerdir.
DÜĞMELER
Ekranlar arasında dolaşım, kullanıcı işlemlerinin uygulanması, ses, video gibi denetimlerin kullanılması, menü oluşturma, kullanıcı-bilgisayar etkileşimi gibi farklı amaçlarla çoklu ortam uygulamalarında kullanılmaktadır.
ARAÇ ÇUBUKLARI
Birçok işletim sistemi, Web sitesi, uygulama ve hizmet yazılımlarında kullanıcı işlemlerini kolaylaştırmak, komut ve işlevlere daha hızlı erişebilmek amacıyla kullanılmaktadır.
ONAY KUTULARI
Kullanıcının, bir grup seçimde bir veya birden çok değeri seçmesini ya da seçimi kaldırmasını sağlar. Bir çalışma sayfası veya grup kutusu içinde aynı anda birden fazla onay kutusu seçebilirsiniz.
SEÇENEK DÜĞMESİ
Birbirini dışlayan sınırlı sayıda seçenek arasından tek bir seçim yapma olanağı sağlar. Seçenek dğümesi veya radyo düğmesi genellikle bir grup kutusu veya çerçevede bulunur.
TUŞ KOMUTLARI
Görsellik dışında klavye üzerinde yer alan tuşlardan faydalanır. Bu tuşlar zaman kazandırır.

Tuş komutlarının bilinmeme ihtimaline karşı menülerde işlevin yanında kısayol tuşu yazılmalıdır.
KAYDIRMA ÇUBUKLARI
Tek bir ekrana sığmayan pencerelerin yazılı ve görsel içeriğini görüntülemek için yararlanılır.
Klavyeden ok tuşları ile hareket ettirilebileceği gibi sürükle bırak özelliği de vardır.
VERİ GİRİŞİ VE GERİ BİLDİRİM
Kullanıcının menüleri, düğmeleri ve simgeleri kullanarak veri ve komut girişimi gerçekleştirmesidir. Mutlaka kullanıcıya geri bildirim verilmelidir.
Full transcript