Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Skolastiken under medeltiden

No description
by

Hekachu Le Gentleman

on 5 March 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Skolastiken under medeltiden

Den medeltida skolastiken Under 1100- och 1200-talen blev många gamla grekiska och arabiska skrifter tillgängliga för den lärda världen
- Bland annat Aristoteles, Euklides, Ptolemaios, Hippokrates och Galenos filosofiska verk

De första universiteten grundas.

Filosofin måste vara under teologin, och dessa två fick inte ha motsridigheter... Skolastiken föddes "Den kristet filosofiska huvudströmningen under högmedeltiden, som berörde alla medeltida vetenskaper och ville utveckla teologin."

Försökte förklara alla religiösa trossanningar med förnuftet så att den kristna tron kunde förstås lättare.

Kort sagt: en sammanställning av teologi och filosofi.

Viktigaste centrum var Paris och Oxford under 1100-1500 talen.

Scholasticos = person som ägnar sin lediga tid åt studier Skolastikens tidsperioder 1) Den tidiga skolastiken (1000-1200)
- logik, metafysik och semantik
- Anselm av Canterbury & Pierre Abaelard.

2) Högskolastiken (1200-talet)
- skolastikens blomstringstid
- naturfilosofi och psykologi
- Aristoteles tänkande inarbetades i den kristna teologin och filosofin.
- Thomas av Aquino, Albertus Magnus & Bonaventure.

3) Senskolastiken (1300-talet)
- Kristendomen ifrågasattes nedgångsperiod

4) Efterblomstring i Spanien (1600-talet)

5) Lutherska skolastiken (1700-talet)
Lutherska tron "skyddades" mot argument av andra inriktningar inom Kristendomen.

6) Reformerta skolastiken (1600-1800)
- användes bl.a. av kalvinister under reformationen

7) Nyskolastiken ( slutet av 1800-talet)
- återupplivande av den medeltida skolastiken.

9) Analytisk skolastik (nutid)
- förnyat intresse i skolastiska filosofin Arbetsmetoder De fem Gudsbevisen:
1) Det kosmologiska beviset
2) Det teologiska beviset
3) Det moraliska beviset
4) Det noologiska beviset
5) Det ontologiska beviset

- Antika klassiker ( autores ) och kyrkofädrar

- Diskussion, debatt och logik
En särskild arbetsmetod vid texter utvecklades, som bestod av tre steg:
1) Lectio ( föreläsningen )
- Genomgång och analys

2) Disputato ( disputationen )
- Noggrann granskning

3) Determinatio ( slutsatsen )
Thomas av Aquino - Född i Roccasecca nära Neapel 1225, död 1274 i Fossanova

- Italienska ledande figuren inom skolastiken, teolog och filosof

- Helgon inom Romersk-Katolska kyrkan, minnesdag 29 januari

- Anpassade Aristoteles filosofiska system till kristna tron

- Ville bevisa Guds existens

- "Förnuft och tro stod inte i konflikt med varandra, eftersom Gud är både förnuftet och trons ursprung." "Kristendomen hade inga mytiska smågudar som styrde och ställde i världen och som människan måste ta hänsyn till. I stället fick människan utforska världen för att förstå den och använda sig av den - bara hon kom ihåg att hon var en enkel förvaltare av Guds skapelse och att det var Gud som hade det sista ordet i alla frågor." http://www.mv.helsinki.fi/wadenstr/FILOSOFIHISTORIA/medeltiden.htm

http://www.to-life.se/fil_filosofihistoria_medeltiden.htm

http://sv.wikipedia.org/wiki/Skolastik

http://www.historiaref.gotland.se/skolasti.htm

http://sv.wikipedia.org/wiki/Thomas_av_Aquino

Söderströms: Kyrkan i tidens ström, s.61-62
Full transcript