Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Copy of Copy of Pagbasa: Isang Prosesong

No description
by

marietta garcia

on 6 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Copy of Copy of Pagbasa: Isang Prosesong

Pagbasa: Isang Prosesong
Interaktib at konstraktib
Ano ang kahalagahan ng pagtulong sa mga mag-aaral para makabasa nang may kahulugan? Paano ang paglinang ng kasanayan sa Pagbasa ng habambuhay?
Ang Kaligiran ng limbag na teksto
DRTA , KWL, at iba pa
SQ3R, Pagtatalo, Pagbabalangkas, Webbing
Pansariling pamimili ng babasahin at pagbisita sa aklatan
Mga Estratehiya sa
Pagbasa
Pag-unawa :
Interaktib at
Konstraktib
Ang Pagbabasa at
Istratehiyang
Pampag-aaral
Ang aklatan at
Media Center
Pagbasa: Isang proseso na nalilinang sa loob ng mahabang panahon sa pamamagitan ng masaklaw na pagbabasa.

Ano nga ba ang Pagbasa?
Ayon kay Goodman
( 1976,1971,1973 )
ang pagbabasa ay isang psycholinguistic guessing game na kung saan ang nagbabasa ay nagbubuong muli ng isang mensahe o kaisipan hango sa tekstong binabasa.

Ayon kay Coady ( 1979 ) para sa lubusang pagkaunawa sa isang teksto kailangan ang dating kaalaman ng tagabasa ay maiugnay niya sa kanyang kakanyahang bumuo ng konsepto / kaisipan at kasanayan sa pagproseso ng mga impormsyong masasalamin sa teksto.
Kakayahang Pangkaisipan
Dating kaalaman
Mga Istratehiya sa Pagproseso ng Impormasyon
MGA ILANG KABATIRAN SA MGA LAYUNIN
AT PROSESO SA PAGBASA

1. Mahalaga sa pagbasa ang pag-alam sa ilang mga tiyak na
kalakaran / kombensyon sa pagsulat.
2. Ang tunay na pagbasa ay ang pag-unawa sa mensahe na
nakapaloob sa isang teksto. Ang pagpapatunog ng mga salita ay
isang bahagi lamang ng proseso sa pagbasa.
3. Bahagi ng pag-unawa ng teksto ang pag-unawa sa wika kung saan
ito nasusulat.
4. Bahagi rin ng pagbasa ang paggamit ng dating alam
5. Ang pagbabasa ay
isang proseso
ng pag-iisip.
6. Ang pagbasa ay isang
prosesong interaktibo.
7. Ang pagbasa ay isang sistema sa pagtaguyod
ng ating buhay
8. Gumagamit tayo sa
pagbasa ng maraming
kasanayan.
9. Mahalaga ang malawak
na karanasan sa
pagbasa ng isang
partikular na teksto
10.Kailangang makuro ng
isang tao na ang
pagbasa ay makabuluhan
at kawili-wili.
Iba't-ibang Pananaw sa Proseso ng Pagbasa
1. ANG TEORYANG BOTTOM-UP
Ito ay teoryag nagsisimula sa sunod sunod na
pagkilala samga nakalimbag na simbolo
upang maibigay ang katumbas nitong tugon
2. TEORYANG TOP DOWN
Ang pag-unawa ay nagsisimula sa isipan ng mambabasa tungo sa tekstong kanyang binabasa.
3.TEORYANG INTERAKTIBO
Ang teoryang ito ay nagpapakita ng interaksyon sa pagitan ng manunulat at mambabasa
4. TEORYANG iSKIMA
Ang teoryang ito ay nagpapahalaga sa dating kaalaman o paniniwalang nakatanim sa isipan ng mambabasa batay sa kanyang mga karanasan at natutuhan.
Outside-in o data driven ( Smith 1983 )
Inside-out o conceptual driven
Tatlong impormasyon o ( Hudyat )
1. Semantika = pagpapakahulugan sa mga
salita at pangungusap.
2. Sintaktik = pagkakaayos ng at istruktura o
kayarian ng wika.
3. Grapo-phonic = ugnayan ng mga letra
( grapheme) at mga tunog ng wika.
ANG MGA LAYUNIN SA PAGTUTURO NG WIKA
1. Matulungan ang mga mag-aaral na magkaroon ng kusa sa pagbabasa
2. Idebelop ang kasanayan sa pagtugon sa teksto.

3. Tulungan ang mag-aaral na magbasa nang may sapat na pag-unawa.
4. Tulungan ang mga mag-aaral ng epektibong magbasa nang angkop na
mabilis.
5. Tulungan ang mag-aaral ng epektibong pagbasa nang tahimik.
a. Angkop na motibasyon
b. Kamalayan sa iba't-ibang layunin sa pagbasa.
c. Paglinang sa iba't-ibang istratehiya sa pagbasa( Skimming ,scanning)
YUGTO NG KAHANDAAN SA PAGBASA ( 4- 6 1/2 TAONG GULANG)
YUGTO PANIMULANG PAGBASA
( 61/2 - 7 TAONG GULANG )

YUGTO NG
DEBELOPMENTAL
NA PAGBASA

YUGTO
NG MALAWAKANG
PAGBABASA
MGA YUGTO SA PAGBASA
kAHANDAAN SA PAGBASA
1. Kagulangang
Pisikal
( Physical Maturity )
2. Kagulangang Mental
( Mental Maturity )
3. Kagulangang
Sosyal at Emosyonal
( Social ang Emotional
Maturity )
4. Personalidad at
karanasan
( Personality and
Emotional Maturity)
5. Wika
( Language Factor )
PALATANDAAN
NG
KAHANDAAN
SA PAGBASA
Nakikita ang pagkakatulad
at pagkakaiba ng hugis ,
anyo at laki.
Nahahawakan nang wasto
at maayos ang aklat
3
Nakikita at napapansin nang
mabilis ang pagkukulang ng
bahagi ng isang bagay o larawan.
4
Napapangkat-pangkat ang
magkakatulad. Naibubukod
ang naiiba sa pangkat.
5
Nauulit ang buong pangungusap
o pahayag na naririnig.
6
Naihahagod ang paningin sa larawan o limbag nang may wastong galaw/ hagod ng mata
mulasa kaliwa pakanan/itaas at ibaba.
7
Naisasaayos sa wastong
pagkakasunod-sunod ang tatlo
hanggang apat na larawan.
8
Nakakapagsalaysay ng
payak na kuwento o payak
na pangyayari.
9
Nakakapag-ugnay ng larawan na bahagi ng kabuuan, oisang bagay sa pinanggamitan.
1
2
Full transcript