Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

İŞLETME İÇİ İNTRANET UYGULAMALARI

No description
by

özlem gemci

on 26 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of İŞLETME İÇİ İNTRANET UYGULAMALARI

Bununla birlikte işletme çalışanlarının etkileşim ve işbirliği içinde olabilecekleri ortamları hazırlamak ve bu bağlamda iletişim ortamı tesis ederek bir bilgi paylaşım platformu kurmak işletmeler açısından kurumsallaşmanın bir gereği haline gelmiştir.
İşletmeye ilişkin bilgilerin çalışan bütün personele dengeli ve zamanında iletilmesini sağlayan bilgi yönetimi, aynı zamanda personel, bütçe, bilgisayar ve iletişim teknolojileri gibi çok farklı unsurları da barındıran bir sistemi de ifade etmektedir.
Çağımızın getirmiş olduğu iletişim ve teknoloji altyapısı içerisinde işletmenin her aktörü birbiriyle iletişim halinde olması gerekmekte olup, bilgi paylaşımı ve erişimi noktasında herhangi bir olumsuzluğun işletmeler açısından ciddi kayıplara sebep olabileceği aşikardır.

Değişime ve gelişime çabuk ve doğru entegre olabilen işletmeler amacını bir başka deyişle varlığını sürdürebilecektir. Bu bakımdan işletmenin farklı bölümlerinde, servislerinde, personelinde bulunan ve kaynağını kendisinden alan bilginin paylaşımı ve koordinasyonu büyük önem arz etmektedir. Bu bilgi türünün ortaya çıkartılması da bilgi paylaşım platformları olarak da adlandırabileceğimiz işletme çalışanlarının kullanımına açılmış intranetler aracılığıyla yapılabilmesi işletmeye katma değer yaratabileceği gibi, işletmenin hedeflerine ulaşmasında son derece kritik katkıları olacaktır.
Bilgi yönetimi uygulamalarına önemli bir örnek teşkil edecek işletmelerdeki kurumsal portal bir başka deyişle intranet uygulamaları; işletme organizasyonunda bilginin üretilmesi, onaylanması, yayımlanması, dağıtılması ve kullanımı işlemlerini aynı sistem üzerinde düzenli ve verimli bir biçimde gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.

İşletme içinde kurumsal kimliğin yerleşmesi, ahenk ve uyumun tesis edilmesi, kurumsal yeteneğin kurulması, korunması ve yeniden oluşturulması bağlamında bilgi yönetimi uygulamalarına emsal nitelikte intranetin doğru ve amacına uygun yönetilmesi; işletme içi iletişim kanallarının tesis edilmesi, rasyonel uygulamalara yön vermekte nihayetinde çalışanların mutluluğunu beraberinde getirmekle birlikte, işletme hedeflerine ulaşma noktasında hayati önem arz etmektedir.
Ancak işletmeye ait her bilgi, personelin tümüne dağıtılacak, dönüşümü olacak ve yeniden bilgi üretimine katkı sağlayacak kadar değerli olmayabilir. Bu nedenle işletmenin işleyişini olumsuz şekilde etkileyebilecek nitelikte bilgi yoğunluğu ve bilgi yığınları ile karşı karşıya kalmaları işlerini olumsuz yönde etkileyebilmektedir.

Bunun yanı sıra bilginin, daha üretken hale dönüşebilmesi için, gerekli olan bütün personele iletilmesi, erişim sorunları nedeniyle kurumsal verimliliğe katkısı olmayan bilgilerin bulunması, kaydedilmesi ve personelle paylaşılması da işletmelerde bilgi yönetimini gerekli kılan bu bağlamda kurumsallaşmanın bir gereği olarak etkin ve verimli bir intranet uygulamasını gerektirmektedir. Kurumsal bilgilerin düzenlenmesi, kayıtlı olmayan bilgilerin kayıt altına alınması ve ulaşılamayan, kayıtlı olmayan ve dolayısıyla işletmeye fayda sağlamayan gereksiz bilgilerin ortaya çıkarılması da bilgi kirliliğini önlemek, sağlıklı bir iletişimin ve koordinasyonun sağlanması açısından işletmeler de bir gereksinim olarak kendini göstermektedir.
İŞLETME İÇİ
İNTRANET UYGULAMALARI

İşletmelere ait bilgiler, isletmelerde çalısan kisilerin sahip oldugu bireysel bilgilerden olusabilecegi, isletmenin hesap kayıtları, dosyaları, veritabanları, tanıtıcı brosürleri gibi çesitli kaynaklarından da olusabilmektedir. İsletme içinde üretilen, kullanılan ve saklı tutulan bilgiler dısında, düsünceler, deneyimler ve sezgiler gibi kayıtlı olmayan bilgilerde isletmelere ait bilgiler kapsamında degerlendirilmektedir. Bu açıdan bakıldıgında bilgi yönetiminin amacı ve gereksinimleri; isletmenin sahip oldugu dokümanlar, planlar, dosyalar gibi bilgi kaynaklarının görünür ve erisilebilir olmasını saglamaktır. Bilgi paylasımı konusunda yapılan her türlü çalısmaya destek vererek veya tesvik ederek bilgi yogunluklu bir kültür ortamı olusturmak önem arz etmektedir.

Büyük bir sistem bağlamında düşünüldüğünde intranet, bilgi yönetim uygulamalarına güzel bir örnektir. İntranet, bilginin bulunup sağlandığı ve edinilen bilgilerin farklı formda yine aynı ortamda kullanıma açıldığı bir bilgi paylaşım platformudur. İşletme içi etkin ve sağlıklı bir iletişimin sağlanması, bilgi kaynaklarının erişilebilirliliği intranet aracılığıyla mümkün kılınabilmekte, işletmenin süreçlerini hızlandırmakta ve kurumsallaşmanın tesisi açısından önemlidir.
Yapılan araştırmalarda bilgiye erişimin ve paylaşımın ne derece önemli olduğu görülmüş, dezinformasyonun ve yanlış manipülasyonların işletmelerin varlıklarını tehdit edecek nitelikte sonuçlara gebe olduğu tespit edilmiştir.

İşletme personelinin zamanlarının % 15’ini ihtiyaç duydukları bir bilgiyi aramakla geçirdikleri, bulamadıkları bir bilgiyi elde edebilmek için % 15’lik bir zaman dilim daha ayırabildikleri bu durumun ülke ekonomilerine maliyetinin çalışan başına azımsanmayacak rakamlara ulaşabildiği ifade edilmektedir.
İşletme yönetimine ilişkin unsurlar gibi bilgi yönetimi uygulamaları da personel, bütçe, teknoloji, kültürel yapı, yasal düzenlemeler ve standartlar gibi önemli unsurlardan oluşmaktadır. Söz konusu unsurlar bilgi yönetimi uygulamalarının tasarımı, kuruluşu, yenilenmesi evrelerinin her aşamasında yer alması gereken unsurlardır. Bu kapsamda işletme içi bilgi yönetimi uygulamalarının önemli bir parçasını oluşturan intranet uygulamaları işletme için beklenilen faydaların sağlaması için gerekli unsurları da içinde barındırmalıdır.
Full transcript