The Internet belongs to everyone. Let’s keep it that way.

Protect Net Neutrality
Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Internacjonalizacja oferty Studium Języków Obcych Politechni

No description
by

Alina Domurat

on 13 April 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Internacjonalizacja oferty Studium Języków Obcych Politechni

Internacjonalizacja oferty
Studium Języków Obcych Politechniki Białostockiej

Alina Jabłońska Domurat
Białystok, 30 maja 2014
język polski
- kurs podstawowy A1
- kurs podstawowy A1+/ A2

- wakacyjne intensywne kursy
EILC

w latach 2012/13 i 2013/14

Incoming students - LLP Erasmus

281 obcokrajowców na PB w roku 2013/2014

Studenci Erasmusa na PB:

Oferta języków obcych dla obcokrajowców:

język angielski
- profil ogólny - poziomy: B2, C1
- profil techniczny - poziomy: B1+, B2
- profil biznesowy - poziomy: B1+, B2

język niemiecki

- profil ogólny z elementami języka technicznego
i biznesowego - poziomy B1+, B2

język rosyjski
- profil ogólny A1
- profil ogólny z elementami języka technicznego
i biznesowego - poziomy: B1+, B2
- profil ogólny A1
Erasmusi w SJO w roku 2013/14:

język angielski -
92
osób
język niemiecki -
12
osób
język rosyjski -
7
osób
język polski -
43
osób +
32
osoby na EILC


Budynek CNK:
Studium Języków Obcych
Biblioteka Główna
Centrum Kształcenia Zdalnego
wnętrza CNK
Internacjonalizacja nauczania języków obcych
w naszym studium:

- rozwijanie kompetencji interkulturowych studentów krajowych oraz zagranicznych poprzez wprowadzenie elementów kulturoznawczych,

- otwarcie się na różne kultury, tolerancja w stosunku do innych narodowości, większe zrozumienie i chęć poszerzania wiedzy o nich,

- większa świadomość własnej narodowej kultury, tradycji i obyczajów,
Intensywne Kursy Języka Polskiego dla Obcokrajowców EILC
Po krótkim oficjanym przwitaniu następuje część niefornalna - integracja (tradycyjne polskie gry i zabawy grupowe)
dla zwycięzców w każdej konkurencji ;)
Warsztaty tańca ludowego i narodowego
warsztaty gotowania tradycyjnych potraw polskich
śpiewamy po polsku
warsztaty rękodzieła: garncarstwo ,
Alina Jabłońska Domurat
wykładowca w Studium Języków Obcych
Politechniki Białostockiej
Dziękuję za uwagę
Białystok, 30 maja 2014
sale ćwiczeniowe SJO:
wykłady w języku angielskim:
- Introduction to Polish Culture, History
and Social Affairs
- Milestones in Science and Technology
-obalanie stereotypów kulturowych,

- ćwiczenia w prowadzeniu dialogu
i negocjacji w języku obcym w środowisku międzynarodowym,

- posługiwanie się językiem obcym staje się naturalne w towarzystwie obcokrajowców,

- rozwijanie kompetencji interpersonalnych,

- przygotowywanie studentów polskich do wyjazdu na studia zagraniczne.
LLP- Erasmus
Studenci przyjeżdżający i wyjeżdżający:
Studenci przyjeżdżający na poszczególne wydziały PB:
https://www.facebook.com/photo.php?v=725880414095810&set=vb.237720536245136&type=2&theater
Nagroda EDUInspiracje 2013
www.eilc.pb.edu.pl
www.sjo.pb.edu.pl
Wieczór Turecki
Konkurs Piosenki Obcojęzycznej
1. miejsce w kategorii: projekty Erasmusa

Imprezy SJO
z udziałen studentów krajowych i zagranicznych
Internacjonalizacja oferty nauczania języków obcych w SJO PB:

- rozwijanie kompetencji interkulturowych
studentów poprzez wprowadzenie elemtów
kulturoznawczych

- otwarcie na inne kultury, 'lekcja' tolerancji,
chęć zdobywania wiedzy o krajach
kolegów z grupy

- wzrost świadomości własnej kultury
i poczucia tożsamości narodowej
- obalanie stereotypów kulturowych i
pozbywanie się uprzedzeń

- rozwijanie kompetencji komunikacyjnych
w języku obcym w srodowisku
międzynarowowym

- posługiwanie się językiem obcym jest
sprawą naturalną w grupie
wielonarodowościowej

- rozwijanie kompetencji interpersonalnych

- przygotowanie kulturowe i językowe naszych
studentów do studiowania za granicą
Inny aspekt umiędzynarodowienia oferty SJO PB:
w latach 2012/13 oraz 2013/14
szczery doping świeżo poznanych przyjaciół
nagrody rzeczowe

Nasze kursy języka polskiego to nie tylko nauczanie w salach lekcyjnych;

to także 'interaktywne' wykłady na temat polskiej historii, kultury, tradycji,

to wycieczki do ciekawych i szczególnych zakątków naszego regionu,

to również umożliwienie studentom bezpośredniego kontaktu z elementami naszej kultury, zwyczajów i życia codziennego

profesjonalne przygotowanie
zaangażowanie
efekty wspólnej pracy
degustacja
= wyśmienita zabawa
w Muzeum Wsi w Jurowcach
znakomite rezultaty
duże zainteresowanie
zapał twórczy
autorki
w gronie laureatów
- dni otwarte SJO
- wystawy fotograficzne
- quizy wiedzy
- wykłady w językach obcych
- spotkania z cyklu
'Wieczór danego kraju'
- konkursy piosenki
obcojęzycznej
nowoczesna, doskonale wyposażona siedziba
- zaprojektowane specjalnie dla naszych potrzeb
- wyposażone w komputery, stałe łącze z Internetem
- tablice interaktywne
- rzutniki, rozsuwane ekrany lub monitory
Budynek zdobył wiele prestiżowych nagród i wyróżnień,
m. in. nagrodę Podlaskiej Marki Roku 2013
przestrzeń rekreacyjna
pokoje
pracy indywidualnejFull transcript