Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Sprogrige miljøer i Lund

No description
by

Nynne Thorup Horn

on 23 August 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sprogrige miljøer i Lund

Sprogrige miljøer i Lund Børnehus
Personalemøde den 19. januar 2015
Oplæg v/Nynne
Overblik over egne sprogvurderingsresultater
Hvad er udfordringen i Lunds Børnehus?
Hvad skal vi have særlig fokus på for at skabe progression?

Præsentation af Horsens Kommunes Handleplan for sprog og skriftsprog
Tak for nu og god arbejdslyst
Tal til sammenligning
Lund Børnehus' resultater blandt de 3-årige
Sprogrige miljøer
Oplæg v/Malene og Nynne
Hvordan får vi sproget ind i hverdagens rutiner?

Hvad er et sprogfattigt miljø og hvad er et sprogrigt miljø?
De 10 understøttende sprogstrategier
Børnerettede samtaler
Det fysiske sprogmiljø
De 10 understøttende sprogstrategier
1. Følg barnets interesse
2. Brug åbne spørgsmål
3. Vent på barnets svar
4. Fortolk og udvid, hvad barnet siger
5. Hjælp barnet med at sætte ord på
6. Forklar de ord, barnet ikke kender i forvejen
7. Relater til noget barnet kender
8. Udnyt desproglige kompetencer, barnet har i forvejen
9. Ret ikke barnets fejl direkte
10. Leg med sproget, når det er muligt
Praksiseksempler på sprogstrategi 1, 2, og 3
Praksiseksempler på sprogstrategi 4, 5, 6 og 7
Praksiseksempler på sprogstrategi 8, 9 og 10
Hvordan får vi strategierne ind i hverdagen?
Børnerettede samtaler

5-6 turtagninger
Brug af de 10 strategier
Systematik
Sprogbad
Udnyt rutinerne
Udnyt hverdagsrutinerne til understøttende strategier
Legestuen til strukturerede sprogforløb
Den gode sprogrollemodel
Eget sprogbrug
Opmærksom på alle børn
Stiller autentiske spørgsmål
Stilladsering
Udnyt rutinerne
Udnyt hverdagsrutinerne til understøttende strategier
Legestuen til strukturerede sprogforløb
Den gode sprogrollemodel
Eget sprogbrug
Opmærksom på alle børn
Stiller autentiske spørgsmål
Stilladsering
Sprogbad
Det fysiske sprogmiljø
Indretningen af det fysiske sprogmiljø
Indbyder til sproglig opmærksomhed og nysgerrighed
Børnehøjde og øjenhøjde på gulvet
Tilgængelighed
Bøger, tegneredskaber, ordkort, bogstaver, sprogposer, sprogtemaer, plakater, rim og remser, sange osv.

National normscore sprogvurderingen af 3- og 5-årige
Kommunalt gennemsnit for sprogvurderingen
Præsentation af Horsens Kommune Handleplan for sprog og skriftsprog 0-18 år
www.handleplanforsprogogskriftsprog.com
Gem adressen som bogmærke på jeres tablet eller computer
Sprogrige miljøer
Eksempler på et sprogfattigt miljø
Der tales TIL barnet (dvs. en irettesættende, belærende, ekskluderende tone)
Barnet opfattes ikke som et fuldgyldigt medlem af familien/gruppen på lige fod med de voksne
Barnet gives meget lidt taletid og afbrydes ofte af den voksne
Der er mangel på børnerettede samtaler, og barnet modtager oftest korte ja/nej-svar
Den voksne sætter ikke ord på genstande, følelser og oplevelser i fællesskab med barnet, og den voksne gentager sjældent sine handlinger/ytringer
Barnet har dårlig adgang til bøger og der læses sjældent højt for barnet
Hvis der læses højt for barnet, opfordres barnet til ikke at afbryde
Det fysiske miljø er ikke indrettet med bøger, tegneredskaber, bogstaver, billeder, legetøj, ordkort osv.
Barnet inddrages sjældent i nye oplevelser og aktiviteter såsom skovture, museumsbesøg, foldboldkampe, strandtur, rejser osv.
Eksempler på et sprogrigt miljø
Der tales MED barnet (dvs. en understøttende, anerkendende og inkluderende tone)
Barnet opfattes som et ligeværdigt medlem af familien/gruppen på lige fod med de voksne
Barnet gives meget taletid, og den voksne tager sig tid til at lade barnet svare
Barnet inddrages i mange børnerettede samtaler og modtager uddybende og fyldestgørende svar
Den voksne sætter mange ord på genstande, følelser og oplevelser i fællesskab med barnet og gentager ofte sine handlinger/ytringer
Barnet gar rig adgang til bøger, og der læses dagligt højt for barnet
Når der læses højt, inddrages barnet som en aktiv medfortæller
Det fysiske miljø er indbydende og inspirerende og indrettet med bøger, tegneredskaber, bogstaver, legetøj, ordkort osv.
Barnet inddrages ofte i nye oplevelser og aktiviteter
Sprogkonsulent i Tværgående Enhed for Læring
Fakta om sprogrige miljøer
Det er den socioøkonomiske status, der afgør graden af det sprogrige miljø
Det kræver viden om og fokus på børns sprogtilegnelse at skabe et sprogrigt miljø
Det er nemmere at opnå et sprogrigt miljø med en lille børnegruppe i en struktureret hverdag
Sprogrige miljøer kræver engagerede voksne, der er aktive i børnenes lege og interaktioner
?
Malene Sucksdorff
Tale-hørekonsulent
mmsu@horsens.dk
29 31 16 40
Nynne Horn
Sprogkonsulent
ntho@horsens.dk
20 46 73 47

Tid til refleksion og dialog
I hvilke rutiner er det oplagt for os at benytte de understøttende sprogstrategier?
Hvordan sikrer vi, at alle børn inddrages i børnerettede samtaler hver dag?
Hvordan kan vi sikre et fysisk sprogrigt miljø i huset?
De 3-åriges samlede resultat
De 3-åriges resultater i de 4 sproglige dimensioner
Hvorfor er resultatet i produktivt talesprog for lavt?
De 3-åriges resultater i de 9 enkelte tests
Sammenligning med de kommunale resultater
Sammenligning med de kommunale resultater
De 3-åriges resultater fordelt på køn
De 3-åriges resultater fordelt på køn
Lund Børnehus' resultater blandt de 5-årige
De 5-åriges samlede resultat
De 5-åriges resultater i de 4 sproglige dimensioner
Hvorfor er resultatet i lydlige kompetencer for lavt?
De 5-åriges resultater i de 10 enkelte tests
Sammenligning med de kommunale resultater
Sammenligning med de kommunale resultater
De 5-åriges resultater fordelt på køn
De 5-åriges resultater fordelt på køn
Hvordan klarer børnene sig i børnehaveklassen på Lund Skole?
Full transcript