Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

İZOKİNETİK EGZERSİZ PROGRAMLARININ SPORCULARIN ÜST VE ALT EKSTREMİTE KAS GRUPLARI ÜZERİNE ETKİSİ

Armağan Tez
by

Gökmen Özen

on 7 December 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of İZOKİNETİK EGZERSİZ PROGRAMLARININ SPORCULARIN ÜST VE ALT EKSTREMİTE KAS GRUPLARI ÜZERİNE ETKİSİ

Doktora Tezi
İZOKİNETİK EGZERSİZ PROGRAMLARININ SPORCULARIN ÜST VE ALT EKSTREMİTE KAS GURUPLARI ÜZERİNE ETKİSİ
Armağan ŞAHİN KAFKAS
Danışman
Prof. Dr. Bekir ÇOKSEVİM
Gereç
ve
Yöntem
Aktif Spor Yapan
(Basketbol, Hentbol ve Voleybol)
Örneklem Grubu
G-Power
( %95 güven aralığında, 0,5 etki büyüklüğünde)
Basketbol
Hentbol
Voleybol
12
12
12
Araştırmada Uygulanan Ölçümler ve Testler
Araştırmada katılımcıların biyometrik ölçümleri (boy, vücut ağırlığı, vücut yağ oranı ve VKİ) fiziksel performans testleri (otur-eriş, dikey sıçrama ve 30 m koşu), kuvvet parametreleri ölçümleri (izokinetik diz ve gövde kuvveti) metabolik hız ölçümleri ve bir maksimum tekrar testi yapıldı.
Atletik Performans Testleri
Esneklik Testi

Dikey Sıçrama Testi

Otuz Metre (30 m) Testi
Sonuç
ve
Öneriler
Vücut ağırlığı BKİ Vücut Yağ Oranı
Yaş Grupları

Branş
(Sander ve ark 2013, Aktaş ve ark 2011)
(Uğraş ve ark 2002, ve Harbili ark 2005)
Biyometrik Bulgular
İnönü Üniversitesi, Malatya Klinik ve Laboratuvar Araştırmaları Etik Kurulu’nun 12.05.2012 tarih ve protokol numarası 10-İOÇ/2010 olan
“Etik Açıdan Uygundur”

raporu alındıktan sonra yapıldı.
Erkek

Tabakalı Örnekleme Yönteminin Orantılı Seçimi

Belirleyici: Yaş, Cinsiyet ve Branş
İnönü Üniversitesinde okuyan
36 kişi
Biyometrik Ölçümler
Boy Uzunluğu Ölçümü
Holtain marka stadiometre kullanıldı.
Çıplak ayak,
Ayak topukları birleşik,
Anatomik duruşta,
Baş frontal düzlemde
Kayan kaliper verteks noktasına değecek şekilde pozisyon alındıktan sonra yapıldı
Uzunluk 0.01 cm hassasiyetle kaydedildi.
Vücut Ağırlığı Ölçümü
Bioempedans analiz cihazıyla (Tanita BC-418, Japan)

Hafif kıyafetlerle,

Vücuttaki metal nesneler, ayakkabı ve çoraplar çıkartıldı.

Bilgisayar yazılımı yardımıyla; vücut ağırlığı ve vücut yağ oranı hesaplandı veriler kaydedildi.
Beden Kitle İndeksi (BKİ) Hesaplaması
Esneklik Testi
Ölçüm aracı olarak uzunluğu 35 cm, genişliği 45 cm, yüksekliği 32 cm. olan Otur-Eriş (Sit and Reach) test sehpası kullanıldı.

Gönüllü ayakkabılarını çıkarıp yere oturarak, ayakuçlarını yukarı bakacak şekilde ayak tabanını düz bir konumda otur-eriş sehpasının kendisine bakan yüzüne yerleştirdi.

Dizlerini bükmeden gövdesini bükerek öne doğru uzanabildiği kadar uzanarak ölçüm cetvelini yavaş bir şekilde ileri ittirmesi söylendi.

Öne ya da geriye esnemeden 2 sn beklemesi gerektiği belirtildi.

Test 2 defa tekrar edildi ve en iyi sonuç esneklik değeri olarak kaydedildi.
Dikey Sıçrama Testi
Vertec sıçrama aparatı kullanıldı.

Test öncesi gönüllülerin test yapılacak platformun önünde normal kol uzunluğu belirlendi.

Gönüllü 1 cm aralıklarla ve 120 cm yüksekliğe kadar belirlenmiş sıralı çubukları bulunan aletin önünde çift ayakla mümkün olduğu kadar en yükseğe sıçramaya çalıştı.

. Gönüllülerin test sonucunda sıçrama mesafesi ile kol uzunluğu arasındaki farkı ölçüldü ve dikey sıçrama mesafesi cm cinsinden kaydedildi.

Test iki defa tekrar edilerek en iyi sonuç kaydedildi.
Otuz Metre (30 m) Testi
Olimpik standartlardaki spor salonunda 0.01 cm hassasiyetteki metre yardımıyla ölçülen 30 m alanı giriş ve çıkış noktaları koni ile belirlendi.

Koşuya başlamadan önce 15 dakikalık ısınma egzersizi yapmaları 20 m 'lik mesafeyi yüksek çıkışta koşmaları istendi.

30 metre testleri Adidas marka kronometre ile ölçüldü (Adidas, Stopwatch, Germany).

15 dk arayla test 2 defa uyguladı ve en iyi dereceleri saniye cinsinden kaydedildi
Gönüllülerin Kuvvet Ölçüm Yöntemleri
İzokinetik Diz ve Gövde Kuvveti Ölçümleri
Proizokinetik kuvvet dinamometresi(biodex syst 3) ile ölçüldü.
Dominant ve non-dominant diz testleri 60°/sn ve 180°/sn, izokinetik gövde testleri 60°/sn ve 90°/sn hızda olmak üzere olarak farklı hızlarda 6 tekrardan oluşan setler halinde ekstansyon ve fleksiyon hareketleri ile ölçüldü

Ölçümlerde Newton.metre (Nm) cinsinden gönüllünün her set içinde sergilediği en yüksek güç; zirve tork (ZT) olarak,

Her sette 6 tekrar sonucu ürettiği toplam gücün ortalaması; ortalama güç (OG)

Her iki diz için setlerde ölçülen hamstring ve kuadriseps kaslarının ürettiği gücün birbirine oranı; Hamstring/Kuadriseps oranı (H:Q) olarak kaydedildi.

Gönüllülere standart izokinetik ölçüm protokolü uygulandı.
Gönüllülere Uygulanan Antrenman Protokolü
Bir Maksimum Tekrar Testi (1-MT)
Gönüllülere kuvvet antrenmanlarına başlamadan önce bireysel çalışma ağırlıklarının belirlenmesi amacıyla 1-MT testi yaptırıldı.

Gönüllülerin 1-MT testleri antrenman içeriğinde bulunan kelebek, enseye çekiş, karın çekiş, omuz pres, bacak bükme ve bacak yükseltme hareketleri için ayrı ayrı hesaplandı.
Kuvvet Egzersiz Protokolü
8 hafta süreyle haftada 2 gün hem üst ekstremiteye hem de alt ekstremiteye yönelik kuvvet egzersizi yaptırıldı.

• Tüm gönüllülerin antrenman öncesi ve sonrası (8 hafta) zirve güç, H:Q ve gövde fleksör-ekstensör kas oranları ölçüldü.

• Basketbolcular için:
pazartesi-perşembe günleri saat 14.00-15.30,
Voleybolcular için:
salı-cuma günleri saat 14.00-15.30,
Hentbolcular için:
çarşamba-cumartesi günleri saat 14.00-15.30 saatleri
Yüklenme yoğunluğu arttırıldıkça tekrar sayısı azaltıldı.
Gönüllülerin Bazı Metabolik Hız Ölçümleri
Metabolik Holter (SenseWear Armband) Ölçümleri
Gönüllülerin enerji harcama düzeyleri ile ilgili;

Harcanan kalori (Kal),

Metabolik eşitlik değeri (MET),

Aktivite süresi (dk),

ölçümleri için egzersiz programları süresince, uygulama esnasında kullanıldı.
İSTATİKSEL ANALİZ
SPSS 17.0:
Normallik Analizi
Kolmogorov Smirnov

Çoklu karşılaştırmalar için :
Kruskall Whallis H

İkili karşılaştırmalar için :
Mann Whitney U

Ön- ve son-test farklılık testi için:
Two Related Samples (Wilcoxon)
Sağlıklı kişilerde iyi bir kas kuvveti daha iyi kassal fonksiyon dolayısıyla daha aktif bir yaşam anlamına gelmektedir.
GİRİŞ
Bu araştırma,

Voleybol, basketbol ve hentbol branşı sporcularına uygulanan düzenli direnç egzersizlerinin sporcuların üst ve alt ekstremite kas guruplarının (latissimus dorsi, pectoralis major, trapezius, abdominal, hamstring-quadriseps) fleksör-ekstensör kas oranları üzerine etkisini,

Kuvvet antrenmaları öncesi ve sonrasında sporcuların harcanan enerji miktarını, metabolik eşik değerlerini ve meydana gelen değişimi belirlemeyi amaçlamaktadır.

Basketbol, voleybol ve hentbol antrenmanlarında ve müsabaka ortamı içerisinde sporcular;

dayanıklılık,
kuvvet,
sürat,
çabukluk,
denge,
strateji,
disiplin,
motivasyon,
azim gibi

sportif performans ve kontrol gerektiren birçok özelliğe ihtiyaç duymaktadır.
Özellikle diz ekstansörlerinin oluşturduğu patlayıcı kas kasılmalarının sporcuların anaerobik performanslarının çok önemli bir parçası olduğu vurgulanmaktadır.
Anaerobik performansı etkileyen en önemli faktör
kas gücü ve kuvvetidir.
Basketbol voleybol,ve hentbol branşları oyun karakteristiği bakımından kullanılan enerji sistemi olarak özellikle
anaerobik ve aerobik
geçişlere dayalı karmaşık yapı içermektedir
Antrenman tiplerinden izokinetik egzersiz tipi kas kuvvetini geliştirmek ve bireylerin kas kuvvetini belirlemek için kullanılan etkili bir yöntem olarak kabul edilmektedir.
İzokinetik egzersizlerde uygulanan kuvvet ne kadar fazla olursa olsun, açısal hareketin hızı değişmemektedir.
Sportif performansın arttırılmasında, yaralanmaların önlenmesinde ve rehabilitasyon yaklaşımının belirlenmesinde alt ekstremite ve üst ektremite kasları belirleyicidir
BULGULAR ve TARTIŞMA
Basketbol:

Voleybol:

Hentbol:
%1.67

%1.23

%1.73
%0.44

%1.83

%1.87
%7.52

%3.41

%8.86
p>0.05
p<0.05
Esneklik Dikey Sıçrama 30 m Koşu
Esneklik:
Barbosa ve ark 2002 ve Monteiro ark 2008
Atletik Performans Bulguları
Basketbol:

Voleybol:

Hentbol:
%9.54

%9.96

%13.75
%6.49

%7.24

%7.52
%1.69

%4.88

%8.86
p>0.05
p<0.05
Dikey Sıçrama:
Newton ve ark 2006 ve Mc Bride ark 2002, Otto ve ark 2012
30 m Koşu:
Newman ve ark 2004, Nalçakan 2001, Alexander ve ark 1989, Dowson ve ark 1998
(Dowson ve ark 1998, Andra de Mdos ve ark 2012, Alexander ve ark 1989, Poulmedis ve ark 1988)
İzokinetik Test Zirve Tork Bulguları
Basketbol:

Voleybol:

Hentbol:
%8.72

%10.32

%9.61
%7.57

%9.89

%12.20
%14.83

%16.41

%20.49
Dominant Diz Extension
60°/sn 180°/sn
Dominant Diz Flexsion
60°/sn 180°/sn

%20.86

%17.60

%28.11
(Noyes ve ark 1991, Hamze ve ark 2004, Kramer ve ark 1990)
İzokinetik Test Zirve Tork Bulguları
Basketbol:

Voleybol:

Hentbol:
%7.14

%6.21

%12.58
%10.38

%6.06

%16.28
%15.51

%17.40

%16.53
Non-Dominant Diz Extension
60°/sn 180°/sn
Non- Dominant Diz Flexsion
60°/sn 180°/sn

%15.55

%22.08

%23.94
(Pollock ve ark. 1989 , Graves ve ark 1990, Kramer ve ark 1990,
Chulvi-Medrano ve ark 2010)
İzokinetik Test Zirve Tork Bulguları
Basketbol:

Voleybol:

Hentbol:
%14.18

%15.78

%14.98
%9.66

%17.62

%14.85
%10.68

%13.81

%11.86
Gövde Extension
60°/sn 90°/sn
Gövde Flexsion
60°/sn 90°/sn

%10.92

%18.78

%12.72
(Clanton ve ark 1998, Delecluse ve ark 1995, Bottaru ve ark 2007, Rossene ve ark 2001, Golic ve ark 2011)
İzokinetik Test H:Q Bulguları
Basketbol:

Voleybol:

Hentbol:
%18.81

%9.57

%16.03
%11.09

%13.52

%19.46
%13.42

%16.51

%16.53
Dominant Diz H:Q
60°/sn 180°/sn
Non- Dominant H:Q
60°/sn 180°/sn

%17.94

%15.03

%11.76
Metabolik Parametrelere ait Bulgular
Basketbol:

Voleybol:

Hentbol:
%3.38

%3.07

%4.87
%3.78

%4.65

%6.87
Harcanan Kalori
Metabolik Eşitlik
%0.95

%4.21

%5.45
Aktivite Süresi
Egzersiz Protokolünün Homojen olması
Düzenli olarak şiddeti artan kuvvet egzersizlerinin farklı spor branşlarında uğraşan sporcuların dominant, non-dominant
diz ve gövde
kuvvet değerlerini arttırdığı,

Branşlar açısından dominant diz zirve tork değerleri bakımından gelişimin voleybolcularda, non-dominant diz zirve tork değerlerde ise hentbolcularda en yüksek seviyede olduğu,

Gövde zirve tork değerleri bakımından gelşimin voleybolcularda en yüksek basketbolcularda en düşük seviyede olduğu,

H/Q oranı gelişim düzeyi
en fazla
basketbol
en düşük
voleybolcularda bulundu.

Araştırma sonunda tüm sporcularda H:Q oranlarında meydana gelen olumlu gelişim kasların endurans özelliğini ve muhtemel alt ekstremite yaralanmaları bakımından da oldukça önemlidir.
Sonuç olarak antrenman programları hazırlanırken kuvvet antrenmanları genel antrenman programları içine anlamlı bir şekilde yerleştirlmeli, hem oluşabilecek sakatlıkların önlenebilmesi bakımından hem de branşın özelliğine göre zirve güç kuvvet kullanımının uzun süreli bir avantajı oluşturması bakımından aynı zamanda izokinetik testlerin belli aralarla uygulanarak takım kondisyon düzeyinin takibi bakımından çok önemli olduğu değerlendirilmiştir. Ancak araştırma konusu ile ilgili bilgilerin daha iyi yorumlanabilmesi için ileride yapılacak çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
Dikkatlerinize Teşekkür Ederim
Basketbol: %15 %85
Hentbol: %15 %85
Voleybol: %10 %90
Aerobik Anaerobik
Tablo 3. Araştırmaya katılan gönüllülerin biyometrik özellikleri.
p<0.05
Full transcript