Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Medicina als països en vies de desenvolupament

No description
by

Carolina Rosa Vert Muñoz

on 8 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Medicina als països en vies de desenvolupament

La medicina als països en vies de desenvolupament
Martina Quetglas Barea i Carolina Rosa Vert Muñoz
Índex
• Explicació de la situació general dels països en vies de desenvolupament.

• Introducció al tema amb presentació dels Drets Humans.

• Problemes sanitaris al Tercer Món.

• Taxa de mortalitat i natalitat, esperança de vida i altres dades.

• Malalties no eradicades.

• Relació de l’estat sanitari dels països en via de desenvolupament amb l’ economia dels països desenvolupats.

• Notícies recents.

• Bibliografia.

Situació general del Tercer Món
Què és un país en vies de desenvolupament?
El terme “País en vies de desenvolupament” s’ aplica a les nacions caracteritzades per un retràs en termes de desenvolupament humà d’ un segment important de la població, un alt nivell de desigualtat social, una debilitat institucional i una inestabilitat política. Un país en desenvolupament té un nivell de vida relativament baix, una base industrial subdesenvolupada i un Índex de Desenvolupament Humà de moderat a baix.
Un país en desenvolupament és qualificat com a tal no només per la seva petita manca de recursos, sinó també perquè aquests no estan al abast de tota la població. Només una petita part de la població pot gaudir d’ un nivell de vida digne comparable al de la civilització occidental, mentre l’ altra pateix els efectes de la fam, la pobresa i, com veurem a aquest treball, la manca de recursos sanitaris.
Els drets humans als països en vies de
desenvolupament

Drets vulnerats
Educació.
Nutrició.
Vida.
Llibertat.
Dignitat.
Sanitat.
Els organismes internacionals, com l’ ONU o la Unió Europea, reconeixen el dret a la salut de les persones.
Això no obstant, el dret a la salut no és universal a la pràctica.
La Declaració Universal del Drets Humans no en fa cas del seu nom, ja que universal se limita a fer referència als països desenvolupats. Als països en desenvolupament, manquen molts d’ aquest drets que la declaració vol globalitzar, començant des de el dret a la vida i la política de natalitat de la Xina, i acabant amb la pena de mort dels països africans.
Problemes sanitaris del Tercer Món
Desnutrició
Als països en vies de desenvolupament se sumen diversos factors que expliquen el mal estat de salut dels seus habitants. Molts d’ ells deriven de la pobresa extrema que hi ha a aquests països.
La desnutrició és el principal problema que afecta als països en vies de desenvolupament. És el resultat físic de la fam.
És una malaltia devastadora de dimensions epidèmiques que pateixen 55 milions de nins i nines menors de cinc anys. La desnutrició es produeix per la manca d’ aliments o una dieta inadequada. Cada any moren més de 3’5 milions de nins i nines.
Conseqüències de la desnutrició
Els que l’ aconsegueixen sobreviure queden marcats de manera crònica: aquesta malaltia afecta al seu desenvolupament físic i intel•lectual i el seu estat de salut de per vida; aquests nins i nines es convertiran en adults fràgils als quals els resultarà difícil treure endavant la seva família, perpetuant així el cercle viciós entre la pobresa i la fam.
Malalties tropicals
Les patologies que es donen en aquests països són malalties infeccioses que sovint són portades per insectes vectors. Les vacunes no estan disponibles o no són comercialitzades en aquestes zones, tot i que existeixen tractaments preventius o curatius per moltes d’aquestes malalties. D’altres no tenen cura.
Desastres naturals
Al Tercer Món s’hi donen habitualment inundacions, terratrèmols, volcans, tsunamis... Aquests desastres naturals hi produeixen un major impacte, ja que els habitatges i les infraestructures no estan preparats i no hi ha una xarxa de serveis per auxiliar a les víctimes.
Sequera i falta d'aigua potable
En alguns indrets la sequera fa que l’aigua sigui escassa, i en altres llocs, hi ha aigua, però està contaminada, de manera que actua com a vehicle de transmissió de nombroses malalties. Algunes persones han de caminar quilòmetres cada dia per arribar a una font d’aigua, que pot ser ni sigui viable.
Guerres i conflictes bèl·lics
Aquests països són focus freqüents de conflictes bèl•lics alimentats, en part, per la pobresa de la població. Un resultat de les guerres són els milions de refugiats, apart dels morts i tots els ferits, que pateixen complicacions a causa del precari estat de la seva sanitat.
Manca de personal sanitari
A l’Àfrica, on es dóna una quarta part de les malalties mundials, sols hi treballa el 3 % del personal sanitari del món. Novament aquesta manca de personal sanitari i de recursos està motivada per la pobresa.
El Tercer Món en xifres
Malalties no eradicades
Degut a la baixa despesa que les empreses farmacèutiques destinen a les malalties del Tercer Món, hi ha molts d’ agents patògens a aquests països, els quals provoquen molts de tipus de malalties de qualsevol grau d’ intensitat.
La malatia del son
És una patologia causada per un paràsit transmès als humans per la mosca Tsé-Tsé. Provoca inflamació dels ganglis limfàtics, febre i problemes neurològics.
Si no es tracta abans dels tres anys del contagi, el malalt inevitablement mor.
Leishmaniosis
És una malaltia parasitària, el paràsit del qual és transmès per jejenes (una espècie d’insectes parescuts a petits moscards). Aquest paràsit ataca el sistema immunitari i es manifesta a través de febres molt altes, pèrdua de pes, dilatació de la melsa i obscuriment de la pell.
La majoria de les persones no tenen accés al tractament.
Malària
És una malaltia causada pel protozou Plasmòdium, la qual presenta quatre formes diferents, cada una produïda per una espècie diferent d’aquest gènere.
Depenent de quin sigui l’espècie parasitària, pot presentar brots de febre, obstrucció dels vasos sanguinis i conseqüentment, coma, deliri i finalment la mort.
Sida (VIH)
És l’ estat final de l’ infecció crònica pel retrovirus VIH. És una malaltia que anul•la la capacitat del sistema immunològic per defensar l’organisme de múltiples organismes, causant infeccions greus.
Es caracteritza per la pèrdua de pes important i per una elevada incidència de certs càncers.
Bibliografia
• http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/utw_chap6_s.pdf
• http://www.consumoteca.com/economia-familiar/economia-y-finanzas/paises-en-vias-de-desarrollo/
• http://www.wikilingua.net/ca/articles/p/a/%C3%AD/Pa%C3%ADs_en_desarrollo.html
• http://www.accioncontraelhambre.org/nut
• http://ca.wikipedia.org/wiki/Malaltia_tropical
• http://www.revistafuturos.info/futuros18/desastres_naturales.htm
• http://ca.wikipedia.org/wiki/Taxa_de_natalitat
• http://ca.wikipedia.org/wiki/Taxa_de_mortalitat
• http://html.rincondelvago.com/enfermedades-en-el-tercer-mundo.html
• http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/economia/las-operaciones-cirugia-estetica-se-reducen-26-crisis#
• http://noticias.lainformacion.com/salud/seguridad-alimenticia/guatemala-reporta-91-casos-desnutricion-infantil-en-15-dias-del-ano-un-65-por-ciento-menos_qZTdcYGxkJtZ43iC5QmMP2/
• Rocío Pichardo Gómez, Ciències per al Món Contemporani (2008). Barcelona, Santillana.

Relació de la sanitat del Tercer Món amb l'economia d'occident
En l’ actualitat, 60 milions de persones corren el risc de contreure la malaltia de la son, però només 4 milions (un 7%) tenen un accés a diagnòstic i tractament.
De les aproximadament 500.000 persones afectades de leishmaniosis, el 100% morirà si no rep tractament. Però a Espanya, es varen dur a terme 105.000 operacions de cirurgia estètica al 2009.
Cada any hi ha entre 300 i 500 milions nous casos de malària, més del 90% es donen a Àfrica. Mentre, els espanyols hem gastat, en només un any, 106 milions d’euros en operacions de cirurgia estètica.
No hi ha cap cura per la malària, la leishmaniosis, el sida o la malaltia del son totalment efectives o que es trobin al accés dels malalts. En canvi, al món occidental poden trobar interversions de liposucció, augment de pit, rinoplàsties, cirurgia d’orelles, elevació i reducció de pit, entre altres.

Notícia

Esperança de vida
Com veiem, mentre que en molts països, com el nostre, l’esperança de vida sobrepassa els 75 anys, en d’ altres és força menor. La major part dels països en desenvolupament tenen una esperança de vida que no supera els 55 anys. De fet, en molts països l’esperança de vida està al voltant dels 40 anys o per sota.
Economia i farmàcia
Pel que fa referència a la despesa econòmica sanitària, els pressupost del Tercer Món són molt inferiors als que marca l’ OMS (Organització Mundial de la Salut).
Segons l’OMS, per disposar d’un paquet bàsic de serveis sanitaris són necessaris com a mínim 34 dòlars.
El tema de la farmàcia i els medicaments es torna més delicat. Menys d’ 1% dels nous medicaments que es comercialitzen es desenvolupen per al tractament de les malalties tropicals.
Taxa de natalitat
La taxa de natalitat és sovint considerada un bon indicador del grau de desenvolupament d'un país. Així, una taxa de natalitat inferior o pròxima al 10 ‰ és tradicionalment característica d'un país ric, mentre que en els països en vies de desenvolupament la taxa de natalitat acostuma a ser molt més alta acostant-se, fins i tot, al 50 ‰.
Mortalitat
Per contra, en els països en via de desenvolupament la taxa de mortalitat, tot i que encara segueix sent força elevada, s’ està igualant en les darreres dècades, i en alguns casos, és molt menor a la dels països rics.
"A Malí, s' han identificat els primers possibles casos del virus de l'Ébola, el que ha incrementat la por a que augmenti la gravetat d'aquesta epidemia a l'oest d'Àfrica. D'aquesta manera, Malí es convertiria en el quart país al que arriba el brot d'aquesta malaltia.
Més de 90 persones han mort a Guinea i Libèria i s'adverteix que es podria convertir en una epidemia sense precedent en una regió empobrida amb escassos recursos sanitaris.
A Guinea, alguns donen la culpa al govern de no haver posat en quarentena de manera immediata a un pacient que va dur el virus de la capital al sud, on s'han concentrat gran part dels casos diagnosticats.
El ministre de Salud de Guinea ha informat de què han mort dues possibles víctimes més del virus, pujant així el sumatori a 86 morts. Libèria, per la seva part, també ha informat de tres noves morts entre els seus 14 casos sospitosos, incrementant així el nombre de víctimes fins a set".
RTVE.es / AGENCIAS
05.04.2014
Full transcript