Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

KONTRA-REPORMASYON

Kontra-Repormasyon (Counter Reformation) - A brief outline on said topic. // (c)mdg
by

Kayla Mikhaille

on 13 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of KONTRA-REPORMASYON

KONTRA-REPORMASYON
Ano ang
Kontra-Repormasyon?

- ay isang kilusan sa loob ng
na ang pangunahing layunin ay ang baguhin, pabutihin, o muling hubugin at painamin ang Simbahang Katoliko Romano.
Papa Gregory VII
(kilala rin bilang
Hildebrand.
)
Inquisition
- was a group of institutions within the judicial system of the Roman Catholic Church whose aim was to combat
heresy.
Simbahang Katoliko
Romano
-> Tinawag itong
Repormasyong Katoliko
-> Nagsimula noong dekada
1500
- namuno sa Repormasyong ito.
- naglunsad ng tatlong pagbabago sa simbahan.
Unang Pagbabago
- pagbabawal sa mga pari na mag-asawa upang malayo sa suliranin ng pamilya at nang mailaan ang sarili sa buong paglilingkod sa Diyos
->
Vow of Celibacy
Pangalawang Pagbabago
- pag-aalis ng
simony
- is the act of paying to receive sacraments, including those for ordination to a holy office or other position in the hierarchy of a church.
- making profit out of sacred things
Pangatlong Pagbabago
- pagbabawal sa mga tauhan na tumanggap ng pagtatalaga sa anumang tungkulin sa Simbahan sa kamay ng hari o pinuno.
- is a ecumenical council (
ekumeniko konseho)
- is a conference of theological experts convened to discuss and settle matters of Church doctrine and practice.
Council of Trent
- convened in Trento, Italy.
Konsehong Trento
Mga Nagawa:
a.) Pagkilala sa
Papa
bilang pinuno ng Simbahang Katoliko.
b.) Muling pagpapatingkad sa kahalagahan ng misa, 7 sakramento, pagbibigay galang sa mga Santo at iba pang mga doktrina ng Katoliko.
c.) pagpapataas ng pamantayan ng ugali at kilos ng mga tauhan sa simbahan.
-> beliefs declared to be anathema (hated) by the
Council of Trent
- Trabaho nitong magsiyasat sa mga taong hindi katoliko ang pananampalataya.
Una
- Madaming
protestante
ang sinunog at pinarusahan dahil sa ayaw nilang itakwil ang kanilang relihiyon (na hindi Katoliko)
Pangatlo
- dahil sa pagtatalo ng dalawang reporma, naisipang magtatag ni
St. Ignatius de Loyola
ang isang samahan.
Pangalawa
- Napatigil ang Repormasyong Protestante sa Timog Europe
"Pagbagsak"
- Gumanti ang mga Protestante sa mga Katolikong ayaw tumanggap sa kanilang pinaniniwala at layuning baguhin ang Simbahang Katoliko.
Samahan ng Heswita
- itinatag ni St. Ignatius de Loyola noong Agosto 15, 1514.
(Society of Jesus)
- ang samahang ito ang nagpalakas sa Kontra-Repormasyon
Mga Ginawa:
- nabawi ang Bohemia, Hungary, Poland, Timog Germany para sa Simbahang Katoliko.
- nagtatag ng mga eskwelahan upang maituro ang aral ng Katolisismo at mapatatag ang Simbahan.
Mga Bunga ng Repormasyon at Kontra-Repormasyon
1.) Nagkawatak-watak ang Europa.
(Nahati sa dalawang pangkat)
2.) Pag-aambag sa mga tuntunin sa Simbahang Katoliko.
(i.e Vow of Celibacy, Pagalis ng Simony)
3.) Pagkakaroon ng madaming digmaang Panrelihiyon.
(i.e Digmaang Schmalkdic)
4.) Pagkakaroon ng maliit na sekta ng Kristiyanismo
(i.e Protestante)
References:
http://www.slideshare.net/SMescultura/kontra-repormasyon
http://en.wikipedia.org/wiki/Counter-Reformation
http://en.wikipedia.org/wiki/Kontra-Repormasyon
http://mendeleevap.wordpress.com/2013/03/09/aralin-23-repormasyon-at-kontra-repormasyon/

(C)mdg
Full transcript