Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Дадлагын тайлан

No description
by

purevjav ganburnee

on 2 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Дадлагын тайлан

Дадлагын тайлан

Дадлагын ажлын ерөнхий танилцуулга
Дадлага хийсэн байгууллага:
“Эрдэнэт” үйлдвэр ХХК-ийн Эрчих хүчний цех
Дадлага хийсэн хугацаа:
2013.07.22-ны өдрөөс 2013.08.09 өдөр хүртэл
Дадлага удирдагчийн нэр, албан тушаал:
Ж.Энхтайван /”Эрдэнэт” үйлдвэр ХХК-ний Эрчим хүчний цэхийн хүний нөөцийн менежер/
Дадлагын чиглэл:
Хүний нөөцийн менежер
Дадлага хийсэн оюутны нэр:
П. Сосорбарам /МУИС-ХС Бизнесийн сэтгэлзүй 3-р ангийн оюутан/

Дадлагын зорилго

-Чадвартай хүний нөөцийн менежер болон бэлтгэгдэх
-мэдлэгээ баталгаажуулан практикт ашиглан зохистой хэрэглэх
-асуудлыг шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр зөв зохистой шийдвэрлэх зэрэг мэдлэг чадвар дадлагатай болж
-бүлэг хамт олонтой хамтран эвсэг найртай ажиллах арга барил эзэмшихийг зорилоо.

Агуулга
Оршил
• Дадлагын ажлын төлөвлөгөө
• Дадлагын ажлын ерөнхий танилцуулга
• Дадлага ажлын гол зорилго, зорилтууд
• Дадлага хийсэн байгууллагын товч танилцуулга
• Дадлага ажлаас сурч мэдсэн зүйлс
• Дадлагын хугацаанд гүйцэтгэсэн үйл ажиллагаа
• Сэтгэлзүйн судалгааны тайлан
• Дүгнэлт
• Ашигласан материал
• Хавсралт

ОРШИЛ
Дэлхийн улс орон, түүний их дээд сургуулиуд бүх л мэргэжлийн хүмүүсээ улс орондоо ихийг бүтээгээрэй гэж бүх л зүйлээр хангаж өгдөг.Танилцах дадлага нь хичээл дээр онолоор заадаг зүйлсийг нүдээр үзэж өөрийн төсөөлөлтэй харьцуулах түүнийг ой тоондоо тогтоох, бодитоор ажиллах тэр тусмаа оюутнууд цаашдаа аль нэг чиглэлээр илүү ажиллахаа сонгоход нь маш их тус дөхөм болж байгаа юм.
Өнөө үед байгууллага болоод зах зээлийн орчинд хүний нөөцийн асуудалд гол анхаарлаа хандуулан мэдлэгийн эрин зуунд мэдлэгтэй боловсролтой хүнийг илүүд үзэх хандлага давамгайлж ирсэн. Энэ хандлага нь нэг талаараа хүний нөөцийг хөгжүүлэх асуудал нийгэмд чухалаар тавигдаж байгааг харуулж байна.

Хүний нөөцийн бодлого
228 ажилтантай
Компанийг өндөр мэдлэгтэй, чадварлаг ажилтнуудаар тасралтгүй хангах асуудлыг шийдэх зорилгоор цех нэгжийн захиалгыг үндэслэн эхний ээлжинд дотоод нөөцөөсөө бүрдүүлэх, шинээр ажилтан авахдаа нээлттэй, шударгаар өрсөлдүүлэн сонгон шалгаруулах бодлогыг баримталж ажилладаг.
Дадлагын ажлын төлөвлөгөө
№ Дадлагаар гүйцэтгэх ажлын чиглэл Биелэлтийн байдал
1.
-Байгууллагын эрхэм зорилго
-Байгууллагын төлөвлөгөө төлөвлөлтийн хэрэгжүүлэх үйл явц, арга хэрэгсэл, дүрэм журамтай танилцаж дүгнэлт өгөх-
100%
2.
Байгууллагын бүтэц зохион байгуулалт түүний хэлбэр, давуу болон сул талыг тодорхойлж, бүтцийн өөрчлөлтийн талаар судалж шинжилнэ-
100%
“Эрдэнэт” үйлдвэр эрчим хүчний цехий бүтэц зохион байгуулалтын маш өргөн хүрээг хамардаг ба олон салбар нэгжүүдээс бүрддэг .

3.
Байгууллагын хяналтын үйл ажиллагаа, түүний зохион байгуулалт хэрэгжилт-0%
Байгууллгын хянатын үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл авах боломжгүй байсан энэ ажил биелэгдээгүй.
4.
Байгууллага дахь харилцааны давуу болон сул тал зэргийг судлан дүгнэлт өгөх 100%
5.
Цехийн үйл ажиллагааны урт болон богино хугацааны төлөвлөгөө, түүнийг яаж боловсруулдаг талаар судлах-100%
Эрчим хүчний цехийн 2012 бизнес төлөвлөгөөтэй танилцаж үнэлэлт дүгнэлт өгсөн.
6
. Ажлын байрны тодорхойлолттой танилцан дүн шинжилгээ хийх 100%
Хөдөлмөрийн эдийн засагч, нарийн бичиг, складны эрхлэгч нарын ажлын байрны тодорхойлолттой танилцсан.
7.
Ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээ түүнийг хэрхэн хийх аргачилалтай танилцан давуу болон сул талд дүн шинжилгээ хийх, ажлын гүйцэтгэлийн бусад аргуудыг хэрэглэх боломжийг судлан дүгнэлт гаргах 90%
“Эрдэнэт” үйлдвэр ХХК-ийн ажилтны мэргэжлийн ур чадварын түвшин тогтоох журам, ажилтны ур чадварын түвшин тогтоох төрөл зэргийг судалж хавсралтад оруулж өгсөн.
8.
Шагнал урамшууллын журам, түүний хэрэгжилтийн талаар судлан дүгнэлт бичих 100%
“Эрдэнэт” үйлдвэр ХХК-ийн ажилтанд нэг удаагийн шагнал олгох журам, шагналын төрлүүд.
9.
Сургалтын төлөвлөгөө хөтөлбөртөй танилцан, сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох байдал, сургалтын үйл явц, үр дүнг тооцох байдлыг судлан шинжлэх ( сургалт зохион байгуулахтай холбоотой 1-2 ажилд оролцож туслах) 80%
Харилцааны сургалтын хөтөлбөр, 2013-2015 оны сургалтын төлөвлөгөөтэй танилцсан.
Сургалт зохион байгуулах ажилд оролцож чадаагүй чойн баярын арга хэмжээнд өөрийн хувь нэмрээ оруулсан.
10
Байгууллагын хүний нөөцийн сонгон шалгаруулалтын журамтай танилцах
-хүний нөөцийн сонгон шалгаруулалтанд сэтгэлзүйн тест ашиглаж байгаа эсэхийг судлан дүгнэлт хийх 100%
Хүний нөөцийн бодлого, хүний нөөцийн хэлтсийн журам.
11
Байгууллагын удирдах ажилтнуудын арга барилыг судлан тодорхойлох- Хүний нөөцийн менежерийн ажлын арга барилыг ажиглалтын аргыг ашиглан судалсан.
12
Нэг ажилтны сэтгэл зүйн онцлогийг тодорхойлох иж бүрэн судалгаа хийх. Үүнд: (Танин мэдэхүйн тест , Айзенк, IQ тест, Темпрамент тодорхойлох, Морисын тест гэх мэт) Иж бүрэн судлан дүгнэлт бичих. -75%
Хүний нөөцийн менежерийг сонгон авч IQ 4-р сорил тест, дугаарлахуйн ухаан буюу нумерлог, Айзенкийн темпрамент тодорхойлох тестээр судалгаа авсан.
13
Дадлагын хийх үйл явцад цуглуулсан мэдээллээ цэгцэлж, дадлагын тайлангаа урьдчилсан байдлаар бичих-80%


Дадлагын ажлын зорилтууд:
 Байгууллагын дүрэм, ёс зүйн хэм хэмжээг сахин биелүүлэх
 Хувь хүний хувьд өөрийгөө үнэлж сурах
 Хүний нөөцийн менежерийн ажлын арга барил, үйл ажиллагаатай танилцах
 Онолын мэдлэгээ практикт ашиглах
 Байгууллагын ажилчидтай эелдэг харицаж, өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухайд нь биелүүлэх

Дадлага хийсэн байгууллага

Монгол-Оросын хамтарсан уул уурхайн баяжуулах “Эрдэнэт” үйлдвэр нь зэс, молибдений хүдрийн олборлолт, баяжуулалтаар Ази тивдээ томоохонд тооцогддог үйлдвэр юм. 1978 онд хоёр орны засгийн газар хоорондын гэрээний дагуу “Эрдэнэтийн овоо”-ны орд газарт байгуулагдсан.
Эрдэнэт үйлдвэр нь нийт 3 чилэлээр 6 салбар нэгжтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулсаар байна.

Дадлага ажлаас сурч мэдсэн зүйлс
5А зарчим
2012 оны бизнес төлөвлөгөөтэй танилцав
Байгууллагын бүтэц зохион байгуулалт
Байгууллагын давуу болон сул талд өөрийн зүгээс дүгнэлт хийв
Хүний нөөцийн бодлого
Сургалт, хөвөлбөрт
Цалин хөлс, шагнал урамшууллын бодлого
Цалин хөлсний бүтэц
Ажлын байрны тодорхойлолт
5А зарчим
Ажлын байрны таатай орчинг бүрдүүлж, осол эндэгдэлгүй зөв ажиллах зан үйлийг дээшлүүлэхэхд ажилтан бүрийн идэвхитэй оролцоог хэрэгжүүлэн дэмжиж 5А зарчим, 5 сайн үйлс хөтөлбөр, инновацийн төсөл хэрэгжүүлэх зорилготой ажилладаг.

ЗӨВ ажиллах зан үйлийг хэвшүүлэхэд ажилтан бүрийн идэвхитэй оролцоог хөхүүлэн дэмжиж зорилготойгоо 5А зарчмыг баримталж ажиллаж байгаа ба 5 жил тутамд сайжруулан шинэчилж байх бодлого боловсруулдаг байна.

Эрдэнэт үйлвэр ХХК Эрчим хүчний цехийн товч танилцуулга
1978 оны 8 сард Ус хангамж ариутгах татуургын цех нэртэй байгуулагдаж
Эрдэнэт хотын үйлдвэр аж ахуйн нэгж, хүн амыг цэвэр усаар хангаж бохир усыг татан зайлуулах цэвэрлэх үйлчилгээ, үйлдвэрлэлийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч, ацетилен нийлүүлэх үйл ажиллагаа явуулдаг.
228 ажилтантай, 4 үндсэн хэсэгтэйгээр үйл ажиллагаагаа амжилттай явуулж байгаа туршлагатай байгууллага юм. Үүнд:
• Ус хангамжийн хэсэг
• Цэвэрлэх байгууламжийн хэсэг
• Хийн хангамжийн хэсэг
• Эргэлтийн усан хангамжийн хэсэг
“Эрдэнэт үйлвэр” ХХК нь “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн удирдлагын систем”
Олон улсын OHSAS 18001:2007 стандарт
, Монгол улсын “ Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуй, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд тавих ерөнхий шаардлага”
MNS 4968:200 стандарт
“Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн хуульд нийцүүлэн “ Нэн тэргүүнд хөдөлмөрийн аюулдгүй байдал” бодлогыг нийгмийн хариуцлагын гол шалгуур болгон хэрэгжүүлж байна.
Эрдэнэт үйлдвэх ХХК-ний Эрчим хүчний цехийн 1012оны бизнес төлөвлөгөө
Давуу тал
 Байгууллагын эрхэм зорилго, зорилтоо зөв тодорхойлсон
 Алсын хараагаа оновчтой тодорхойлсон
 Байгууллагын үнэт зүйлээ бизнес төлөвлөгөөнд тусгаж өгсөн нь өрсөлдөх чавдар сайтай, тасралтгүй үйл ажиллагаагаа явуулах боломж бололцоотойг харуулж байна.

Сул тал
 Бизнес төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх арга, баримтлах бодлогыг тусгаагүй
 Хэрэгжих цаг хугацаа байхгүй
 Гарч болох эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ байхгүй
 Төлөвлөгөө хэрэгжүүлэхэд ашиглагдах түүхий эд машин механизм, түүний зардаг гэх мэт учир дутагдалтай байна.

Байгууллагын бүтэц зохион байгуулалт /Structure/
“Эрдэнэт” үйлдвэр эрчим хүчний цехий бүтэц зохион байгуулалтын маш өргөн хүрээг хамардаг олон салбар нэгжүүдээс бүрддэг байна. Гэвч“Эрдэнэт” ХХК-ний Эрчим хүчний цех нь 2009 .05.08-аас хойш бүтцийн өөрчлөт шинэчлэл хийгээгүй байна.
Байгууллагын давуу тал
Давуу тал /Strong point/
• Мэргэжлийн ур чадвартай, туршлагатай ажилсаг хамт олонтой
• урлаг спортын өндөр амжилттай ажиллагсадтай
• хүний нөөцийн системтэй бодлого явуулдаг
• Хүний хөгжил байгууллагын ажилчдын хөгжих идэвхи чармайлтыг дэмжиж ажилладаг
• Ажиллагчдын мэргэжил дээшлүүлэх сургалт явуулах материаллаг орчныг бүрдүүлсэн
• Хөдөлмөр зохион байгуулалтын систем сайтай
• стрессгүй ажиллах боломжтой
• Ажилчдын эрүүл ахуй аюулгүй байдлыг нэн тэргүүнд тавьж ажилладаг
• Ажиллагсдын ажлын үр дүнгээр урамшууллын санг хуваарилах бодлого баримталдаг, ажиллагынхаа ахуй амьдралыг сайн ойлгож туслалцаа дэмжлэг үзүүлдэг
• Чанарын стандартад нийцсэн цэвэр ус нийлүүлж, ацетилен, хүчилтөрөгч үйлдвэрлэдэг ба бохир усыг цэвэрлэн эргэн үйлдвэрлэлд хэрэглэдэг
• Монополь үйлдвэрлэлтэй
• Үйл ажиллагаа тогтвортой.
• Цехийн ажиллагсдын 22% нь 50-60 насанд харъяалагдаж буйтай холбогдуулан өндөр насны тэтгэвэрт гарах хүний тоо их
• Хүний нөөцийг бэлтгэх төлөвлөгөөт бодлого байхгүй
•Хүний нөөцийн сонгон шалгаруулалтанд сэтгэлзүйн ямар нэг тест, IQ тест ашигладаггүй
• мэлдээлэл муутай
• Цехийн ажилчдын багаар ажиллах чадвар муу
• Сайн боловсон хүчнийг Headhunting хийх боломж бололцоо муу
• Бэлтгэгдсэн хүний нөөцөө өөр компанид алдах аюул ихтэй
• цөөн боловсон хүчин бэлтгэгдсэн
• Өндөр үнэтэй бараа материалаар үйлдвэрлэл явуулдаг
• Өртөг зардал өндөр, үргүй зардал ихтэй
• Үнийн өсөлт, өөрчлөлтийн эсрэг арга хэмжээ авах боломж хомос гэх зэрэг сөрөг талууд ажилглагдсан.

Хүний нөөцийн сонгон шалгаруулалт дараах процессийн дагуу явагддаг. Үүнд:
1. -Бүртгүүлсэн иргэдийн материалыг судалж сонголт хийдэг
2. -Сонгогдсон иргэдийн мэргэжлийн онолын мэдлэгийг шалшах шалгалт авдаг
3. -Онолын шалгалтанд тэнцсэн иргэдээс ур чадварын шалгалт авна
4. -Эцсийн шатанд ярицлаганд оруулж шалгаруулалтанд орсон иргэдийн шалгалтын дүнг комиссын гишүүд хэлэлцэж ил тод байдлаар мэдээллэдэг байна.

Хүний нөөцийн бодлого давуу тал (Strong Point)
мэргэжлийн ур чадвар ,туршлага сайтай ажиллагсадтай
хүний нөөцийн системтэй бодлого явуулдаг
Хүний хөгжлийг дэмжих бодлого явуулдаг
Ажиллагсдын мэргэжил дээшлүүлэх, сургалт явуулах материаллаг бааз, орчин бүрдсэн
Хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн тогтолцоо бүрдсэн
Ажиллагсадын ажлын үр дүнгээр урамшуулалын санг хуваарилах бодлого баримтладаг
Хүний нөөцийн бүртгэлийн нэгдсэн программтай, мэдээлийг шуурхай түгээх боломжтой
хөдөлмөр зохион байгуулалтын систем сайтай
Шагнал урамшуулалыг нэмэгдүүлэх, уян хатан бодлоготой
Орхон аймгийн ТИС-ийн сургалтыг түшиглэн ажилчдынхаа мэдлэг боловсролыг сайжруулах боломжтой
Эрдэнэт үйлдвэрийн зүгээс хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн нэгдсэн системтэй бодлого явуулдаг
Эрдэнэт үйлдвэрийн цалин хөлсний урамшуулалын бодлого нь уул уурхайн салбарын түвшинд харьцангуй өндөр байгаа нь чадварлаг ажиллагсдыг татах
ажиллагсаддаа хандсан үйл ажиллагааг улам идэвхжүүлэх боломжтой
Хүний нөөцийн бодлого сул тал (Weak Point)
Цехийн ажиллагсадын 22% нь 50-60 насанд харъяалагдаж буйтай холбогдуулан өндөр насны тэтгэвэрт гарах тоо ихсэнэ.
Хүний нөөцийг бэлтгэх төлөвлөгөөт бодлого байхгүй
Залуу ажилчдын орон сууцны асуудал, нийгмийн асуудлуудын шийдвэрлэлт муу
цехэд хэрэгтэй хүний нөөцийг сонгон шалгаруулж авах мэдэл муутай
Хүний нөөцийн менежерүүдийн сургалт, хөгжил хангалтгүй
хүний нөөцийн сонголт, сонгон шалгаруулалт муу ба хөдөлмөр эрхлэлтийн албатай хамтарч ажилладаггүй
Сайн боловсон хүчнийг сургуулиас нь захиалга өгөөд авах боломж багатай
Бэлтгэсэн хүний нөөцийг өөр өрсөлдөгч компанид алдах аюул.
Өндөр насны тэтгэвэрт гарах хүний тоо нэмэгдсэн
Ус хангамж, ариутгах татуургын чиглэлээр мэргэжилтэй боловсон хүчин бэлтгэх сургууль улсын хэмжээнд цөөн байдаг. Үүнийгээ дагаад цөөн боловсон хүчин бэлтгэгддэг.

Хяналтын систем:
Цехийн ажилчидхүний нөөцийн менежерт, хүний нөөцийн менежер хэлтмийн даргад, хэлтсийн дарга ерөнхий захиралд ажилаа тайлагнана
Урамшууллын систем:
Урамшуулал болон хөнгөлөлт, цалинтай чөлөө, эрүүл мэндийн үйлчилгээ,
Шинэ санаачлага гаргаж гэрчилгээ авсан ажилтанд эдийн засгийн үр ашгийг нь тооцон 30 хүртэлх хувиар, оновчтой санаачлага гаргаж үйлвэрлэлд нэвтрүүсэн ажилтанд үр ашгийн 5-аас доошгүй хувийн шинэ санаачлага, оновчтой саналын Зөвлөлийн шийдвэрийг үндэслэн олгодог байна.
Гүйцэтгэлийн үнэлгээ:
Хийсэн ажлын шууд үр дүн болон харъалах эрх мэдэлтнээс авсан үнэлгээгээр дүгнэнэ.
Сургалт:
2007 оноос ОХУ болон бусад өндөр хөгжилтэй орнуудын их дээд сургуулиудад магистр, докторын түвшний сургалтанд суралцуулахын зэрэгцээ ажилтнуудыг ижил төстэй компаниудад дадлагажуулах сургалтуудыг зохион байгуулсаар иржээ.
Компаний хүний нөөцийн бодлогод өгсөн дүгнэлт
1. Функционал бүтэцтэй.
2. Нийгмийн хариуцлага, байгаль орчин, эрүүл мэндийн бодлого явуулж ажилчдын эрүүл мэнд, ажлын байрны аюулгүй нөхцлийг дээд зэргээр хангадаг, нийгмийн хариуцлага сайтай.

3. Компаний эрхэм зорилгоо үйл ажиллагааны чиглэлд уялдуулж чадсан.

4. сурч боловсрох үүд хаалгыг нь нээлттэй болгож өгсөн.

5. Компаний ажилчдын дунд эерэг соёлтой уур амьсгалын бүрдүүлж чадсан

6. Менежер хүнд байх ёстой чадварыг бүрэн эзэмшиж чадсан, ажилчдын санал бодлыг чөлөөтэй сонсож, нээлттэй ханддаг.


• “Эрдэнэт” ХХК Эрчим хүчний цехийн хүний нөөцийн албанд хийсэн дадлагын хүрээнд байгууллагын бүтэц зохион байгуулалт, бизнес төлөвлөгөө, ажлын байрны тодорхойлолт, хүний нөөцийн менежерийн гүйцэтгэх үүргийг судалж зохион байгуулалт сайтай ажиллаж дуусгалаа.
• “Эрдэнэт” үйлдвэрийн эрчим хүчний цех нь чадварлаг боловсон хүчин, найрсаг хамт олон, чанартай үйлчилгээг бий болгож, иргэд болон аж ахуйн нэгжийн хэрэгцээ шаардлагын цаг тухайд нь хангах зорилготой тасралтгүй үйл ажиллагаагаа явуулсаар байна.
• Дэлхийд тэргүүлэгч уул уурхайн компани болохын хувьд тухайн салбарт ажилд орох сонирхолтой хүн бүрийн хамгийн түрүүнд сонирхыг татах зүй ёсны нэр хүнд бүхий газар болох нь харагдаж байна. Мөн дотоод дүрэм журмыг маш нарийн чанд дагаж мөрддөг, өөр уул уурхайн байгууллагад тэр бүр харагдаад байдаггүй чухал бодлого, зарчмуудыг баримталж ажилладаг.
• Танилцах дадлага хийсний үр дүнд байгууллагын хүний нөөцийн бодлого болоод төлөвлөлтийн талаар цогц мэдлэгтэй болж, түүнийг хэрхэн ашиглах чадвартай болоход суралцлаа. Мөн түүнчлэн аливаа зүйлийн учир шалтгааныг олж мэдэж, дүн шинжилгээ хийх мэдлэгээ хөгжүүлэхэд суралцлаа.

Анхаарал тавьсанд баярлалаа
Монгол Улсын Их Сургууль

Худалдааны сургууль
Худалдааны менежментийн тэнхим
Бизнесийн сэтгэлзүй
Оюутны нэр: П. Сосорбарам
Оюутны код: BPS11010
Эрдэнэт ХХК-ний Эрчим хүчний цех
Компаний танилцуулга...
Судалгаанд оролцогч
Нэр: Ж. Энхтайван
Нас: 35
Хүйс: Эмэгтэй
Албан тушаал: “Эрдэнэт” ХХК-ийн Эрчим хүчний цехийн Хүний нөөцийн менежер

1. IQ тест

IQ нь 131-150-ийн хооронд байвал сэтгэхүйн хурд маш өндөр, авъяас билэг сайтай байдаг.Энэ хүний хувьд нийт 40 оноо авахаас 28 авсан ба IQ нь 145 гэж гарсан. Энэ хүний сэтгэн бодох чадвар маш өндөр байгаа нь сорилын хариултаас харж болно.
2. Дугаарлахуйн ухаан буюу нумерлог
Зорилго: Таны сул тал болон давуу тал, ажил амьдралыг байдал, найз нөхөрлөлийн холбоо, хэнтэй нөхөрлөж болох болохгүй, эрүүл мэндийн байдал зэргийг тодорхойлох зорилготой тест юм.
3. Айзенкийн темпрамент тодорхойлох тест
• Экстраверс- интроверс (Э):
1-5 оноо: Хурц тод интроверт (меланхолик)
6-9 оноо: Интроверт (флегматик)
10-14 оноо: Дундаж утга (амбаверт)
15-18 оноо: Экстраверс (сангвиник)
19-өөс дээш оноо: Хурц тод экстраверт (холерик)
Э-д 9 онооавсан ба Интроверт буюу флегматик хэв шинжтэй хүн байна. Энэ хүн нь олон таван үггүй, тайван дөлгөөн, сэтгэлийн хөдөлгөөн багатай байдаг. Ямар ч ажлыг бие даан хийж чаддаг хэв шинжийн хүн юм.

• Нейротизм (Н):
8-аас доош оноо: Нейротизмын доогуур төвшин
9-14 оноо: Нейротизмын дундаж утга
15-18 оноо: Нейротизмын дээгүүр илрэл
19-өөс дээш оноо: Нейротизмын их дээгүүр илрэл
Н-д 13 оноо авсан.
Сэтгэлийн хөдөлгөөн тогтвортой, тайван, шийдэмгий, өөртөө итгэлтэй хүн.

• Худал (Л):
Л буюу худал нь 6 гэж гарсан байна.Судалгаанд оролцогч асуултанд үнэн сэтгэлээсээ бус өнгөц хандаж хариулсан байна.

Ерөнхий дүгнэлт
Дадлагын хугацаанд гүйцэтгэсэн үйл ажиллагаа
 Байгууллагын архив, бичиг баримтыг цагаан толгойн үсгийн жагсаалтын дагуу эмхэлж цэгцтэй дахин ашиглахад хялбар болгосон
 Анкет ялгах, баримт бичиг хүргэж өгөх, бичиг хэрэг хувилах ажил үүрэг гүйцэтгэсэн
 Бичиг баримт шинжлэх
 Хүний нөөцийн менежерийн ажлын байрны нөхцөл, гүйцэтгэх үүрэг, тавигдах шаардлага зэргийг ажиглалтын аргаар судалж туршлага хуримтлуулж, онолын мэдлэг болон практик туршлага дээр үндэслэн дадлагын ажлын тайлангын 80%-ийн хийж гүйцэтгэсэн.

Ашигласан материал
• www.mining.mn
• www.erdenetmc.mn
• Судалгааны ажил гарын авлага
• Дадлага хийх явцад хөтөлсөн тэмдэглэл
• www.google.mn
• Одгэрэл.П Өөрөө өөртөө сэтгэлзүйч, УБ 2012
• “Эрдэнэт” ХХК”-ний Эрчим хүчний цехийн хүний нөөцийн удирдлагын журмууд

Дадлагын ажлын зорилтууд:


 Байгууллагын дүрэм, ёс зүйн хэм хэмжээг сахин биелүүлэх
 Хувь хүний хувьд өөрийгөө үнэлж сурах
 Хүний нөөцийн менежерийн ажлын арга барил, үйл ажиллагаатай танилцах
 Онолын мэдлэгээ практикт ашиглах
 Байгууллагын ажилчидтай эелдэг харицаж, өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухайд нь биелүүлэх
Сул тал /Weak point/
Full transcript