Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Društvene nejednaksti i stratifikacija

No description
by

Daria Štrobilius

on 19 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Društvene nejednaksti i stratifikacija

Društvene nejednakosti i stratifikacija
(ne)jednakosti
Društvene nejednakosti su one nejednakosti između pojedinaca i društvenih grupa koje imaju pripisano društveno značenje.
sociološko shvaćanje dr. nejednaksoti polazi
ponajprije od nejednakih
životnih šansi
.

mogućnosti i izgledi neke
osobe da stekne prihode,
obrazovanje, stanovanje,
zdravlje i ostale vrijedne stvari
JEDNAKOST
- 3 koncepcije jednakosti:
a) Jednakost šansi
b) Jednakost starta
c) Jednakost rezultata
univerzalizam - tretiranje svih ljudi na jednak način, bez obzira na njihove posebne i jedinstvene osobine
partikularizam - ograničavanje mogućnosti određenim dr. grupama ili klasama
Društvena diferencijacija i društvena stratifikacija
oblik društvene nejednakosti poseban oblik društvene ne-
koji nastaje zahvaljujući tome jednakosti. Možemo ju definirati
što članovi društva obavljaju kao strukturiranu, stabilnu i
različite djelatnsti i tako postaju trajnu nejednakost među
"različiti" jer imaju
različite
skupinama u nekom društvu.
uloge.
Društveni položaj
PRIPISANI POLOŽAJ
dodjeljen je pojedincu bez obzira na njegove/njezine sposobnosti, napore, izbore ili rezultate

društvo ima određena očekivanja glede našeg ponašanja s obzirom na naš pripisani status
POSTIGNUTI POLOŽAJ
rezultat su osobne nadarenosti, znanja, upornosti ili izbora

nije fiksiran nasljedstvom, biološkim osobinama i drugim činiteljima na kojima pojedinac nema nikakve moći

individualno postignuće - jednakost šansi.
pojam dr. položaja odnosi se na kategoriju ljudi koji obavljaju slične funkcije (pr: učenik, nastavnik prijatelj, dijete...). Kao elemente od kojih se sastoji soc. strktura dr. položaje valja shvatiti kao "prazna mjesta", "kučice" u koje smještamo ljude.
Društveni pložaj koji je vrednovan (pozitivno ili negativno) naziva se
društveni (socijalni) status.
Dva tipa društva: Stratifikacijski i funkcionalni

prevladavaju pripisani
položaji
prevladavaju
postignuti položaji
Ekonomske nejednakosti
Ekonomske nejednakosti su nejednakosti između pojedinaca, društvenih grupa ili država u raspolaganju ekonomskim resursima (kapitalom, prirodnim bogastvima, nekretninama i sl.)
Nejednakosti u obrazovanju i zapošljavanju
Ovaj oblik nejednakosti proizilazi iz vidljivih ili nevidljivih prepreka za pojedine članove društva u obrazovanju ili pronalsaku posla zbog njihove različitosti u odnosu na druge.
Rodne nejednakosti
označavaju neravnopravne mogućnosti muškaraca i žena da raspolažu različitim resursima.
Globalne nejednakosti
Kad se govori o ovom obliku nejednakosti misli se na razlike između država i regija u stupnju razvijenosti.
Nejednaka dostupnost materijalnih i simboličkih resursa znatno utječe na živote pojedinaca i čitava društva
Full transcript