Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

Б. Зол

on 21 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

Ном зүй Hull, John. Options, Futures, and Other Derivatives. 2012.
http://finance.ses.edu.mn/a/images/fi%20lecture-10.pdf
http://finmath.uchicago.edu/docs/finm_mkts_2012_lecture_2_handout.pdf Агуулга Үүсмэл үнэт цаасны
төрөл, агуулга Үүсмэл үнэт цаас гэж юу вэ?
Хэрэглээ
Төрөл, ангилал
Forward ба Futures гэрээ
Options
Swap
Ном зүй Үүсмэл үнэт цаас гэж юу вэ? Үүсмэл үнэт цаасны төрөл ангилал Хэрэглээ Эрсдлээс хамгаална
Хэджинг
Зах зээлийн үр ашиг
Орлогын эх үүсвэр
Спекулятор Forward vs Futures Фьючерс буюу форвард (forward) хэлцэл
байгуулснаар тодорхой санхүүгийн хэрэгслийг
тогтсон үнээр ирээдүйн заасан хугацаанд
худалдаж авах буюу нийлүүлэх үүрэг хүлээнэ.
Фьючерс /Форвард/ гэрээ нь тодорхой
хугацааны дараа урьдчилан тохирсон ханшин
дээр санхүүгийн хэрэгслийг худалдан авах
эсвэл худалдах хэлцэл хийхийг хэлнэ Үүсмэл үнэт цаас гэдэг нь өөр төрлийн актив буюу хувьцаа, бонд, бараа, мөнгөн тэмдэгтийн үнээс хамааран өөрийнх нь үнэ хэлбэлздэг санхүүгийн хэрэгсэл юм. МУ-ын Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 3.1.4-д зааснаар: ”үүсмэл үнэт цаас” гэж тодорхой үнэт цаастай холбоотой гаргасан, түүнээс үнэ, ханш нь хамаарч байдаг, хувьцаа худалдах, худалдан авах эрх олгосон опцион, энгийн хувьцаанаас бусад үнэт цаасыг тодорхой хугацааны дотор энгийн хувьцаанд хөрвүүлэх эрх олгодог бусад үнэт цаасыг; Hedging Hedgers нь эрсдлийг бууруулах зорилготой оролцдог Speculators Arbitrage Жишээ:
Америкийн нэг компани Английн компанид 9 хоногийн дараа £1000000 төлөх ёстой гэж үзье. Төлбөр нь тухайн үеийн долларын стерингтэй харьцах ханшнаас шалтгаална.
Тэгвэл компани ханшны өөрчлөлтөөс хамгаалах зорилготой 90 хоногийн дараа £1000000-г $1709000-р худалдаж авах форвард гэрээ байгуулсан.
Гэтэл 90 хоногийн дараа валютын ханш өсч 1,80 болсон гэвэл компани $91000 хожно, харин валютыб ханш буурч 1,60 болсон бол $109000 алдана. Гэвч хэджинг хийж оролцож байгаа тал нь ашиг олох зорилготой биш.
Форвард гэрээний оронд опцион худалдаж авсан бол яах вэ? Ашиг олох зорилготой оролцдог этгээдүүд юм Жишээ:
Хөрөнгө оруулагч долларын стерлингтэй харьцах ханш өснө гэж таамаглаж байгаа бол 90 хоногийн форвард гэрээ байгуулснаар 90 хонгийн дараа $1.760-тай байх стерлингийг $1.709-р авч болно. Тэгснээр 1 поунд тус бүрээс $0.0510 хожно.
Форвард гэрээ хийх, суурь хөрөнгөө спот үнээр худалдаж авах хооронд ялгаатай. Форвард гэрээ хийхэд ямар ч урьдчилсан төлбөр шаардлагагүй. Нэгэн зэрэг 2 ба түүнээс дээш зах зээл дээр хөрөнгөө шилжүүлснээс ашиг олдог үүсмэл үнэт цаасны оролцогч тал юм. Жишээ:
Лондон, Нью-Иоркийн хөрөнгийн биржийд дээр зэрэг арилжаалагддаг хувьцаа байсан ба долларын стетлингтэй харьцах ханш $1.7500 байсан гэе.
Лондонд £172, Нью-Иоркд $100 байгаа.
Arbitrageur 100 ширхэг хувьцааг Нью-Иоркоос худалдаж аваад Лондонд зарвал
100*($1.75*100-172)=$300-ын ашиг олно. Forward Swaps Option Суурь хөрөнгө деривативийн хамаарлаар нь Суурь хөрөнгөөр
нь Хөрөнгийн Валютын Хүүгийн
түвшний Барааны Зээлийн Биржээс гадуур (OTC) Биржийн (ETD) Арилжагдаж буй зах зээлээр нь Зуучлагчгүйгээр 2 талын хооронд шууд арилжагддаг.
Дериватийн зах зээлд голлох хувийг эзэлдэг. байгуулах хэлбэр:
шууд
электрон систем
/BARX, Swaptrader, e-speed гэх мэт/ 2 талын харилцан тохиролцсон нөхцөлтэй /ISDA загвар гэрээ, нөхлүүд өөрчлөгдөх боломжтой/
талууд эрсдлээ хүлээнэ, барьцааны гэрээ байгуулах боломжтой /эрсдлийн барьцаа заавал байлгах шаардлага байхгүй/
гэрээний нөхцөл зөвхөн портфолио дагаж тогтоогдоно. Онцгой зуучлагчдаар дамждаг (Korea exchange, Euroex, Chicago Marchentile Exchange)
стандарт нөхцөлтэй
хөрвөх чадвартай
зардал бага
эрсдлийн барьцаатай /маржин/
портфоль нь дериватив гэрээний нөхцлөөс өөр байж болно. Options Опшин хэлцэл нь үнэт цаас худалдах,
худалдаж авах тухай бус, харин тухайн үнэт
цаасыг тохирсон үнээр тодорхой хугацаанд
буюу хугацаанаас өмнө худалдах буюу
худалдаж авах эрх олгох хэлцэл юм. Option holder
Option writer
Striking or exercise price
Expiration date
Option fee Опшин эрхийг хэрэгжүүлээгүйгээс
хариуцлага хүлээдэггүйгээрээ бусад
санхүүгийн хэрэгслүүдээс давуу юм Option Call option Put option Аливаа санхүүгийн хэрэгслийгирээдүйд худалдан авах эрхийг худалдан авагчид олгож, эсрэг худалдаа хийх эрхийх худалдагчид олгоно Аливаа санхүүгийн хэрэгслийг ирээдүйд худалдах эрхийх худалдагчид олгож, эсрэг нөхцөлтэй үүргийг худалдан авагчид олгоно. Option European style American style Exotic Хугацаа дуусахад хэрэгжинэ Хугацаа дуусах хүртэл хэрэгжинэ. Ихэнх нь америк хэлбэрийн опцион байдаг Нэр нь байршилтай
холбоогүй. Swaps Свапснь биржээс гадуур явагддаг бөгөөд 2 компани урьдчилан тодорхойлсон хүүгийн түвшинд, тодорхой хугацааны туршид бэлэн мөнгө солилцдог. Хамгийн түгээмэл хийгддэг свапсгэрээнүүд нь:
Plain vanilla interest rate swaps
Fixed-for-fixed currency swaps Plain vanilla Хамгийн түгээмэл төрөл бөгөөд энэ гэрээний үед компани урьдчилан нэрлэсэн хэмжээний мөнгийг урьдчилан тогтоосон тогтмол хүүтэйгээр хугацааны туршид төлөхийг зөвшөөрнө. Харин хариуд нь ижил хэмжээний мөнгийг ижил хугацааны үеүүдэд хөвөгч хүүтэйгээр хүлээн авна. LIBOR Хөвөгч хүү нь ихэвчлэн LIBOR хүүн дээр үндэслэдэг. LIBOR хүү нь олон улсын санхүүгийн зах зээл дээр зээлийн хүүгийн үндсэн суурь болж өгдөг.
Жишээ нь: 5 жилийн хугацаатай 6-сарын LIBOR нэмэх нь 0.5%-ийн хүүтэй зээл авсан гэвэл??? Intel болон Microsoft-ын хооронд 2007.03.05-нд 3 жилийн хугацаатай свапс гэрээ хийгдсэн гэж үзье. Microsoft 100 сая долларын нэрлэсэн үнээр жилийн 5%-ийн тогтмолхүү төлөхөөр зөвшөөрсөн. Харин хариуд нь Intel 6 сарын LIBOR хүүн дээр үндэслэн төлөх болсон. Тэгвэл Microsoft тогтмол хүү төлөгч Intel хөвөгч хүү төлөгч болно. Жишээ Using the Swap to transform a Liability Энэ хүү гэрээг Microsoft хөвөгч хүүтэй зээлийг тогтмол хүүтэй зээлд шилжүүлэхэд ашиглаж болно. Microsoft 100 сая долларыг LIBOR+0.1% хүүтэйгээр зээлсэн гэе. Харин Intel 100 сая долларыг 3 жилийн хугацаатай 5.2%-ийн хүүтэй зээлсэн гэвэл энэ хүүгээ хөвөгч хүү рүү шилжүүлэх боломжтой. Ингэснээр дараах мөнгөний урсгалууд гарна.
1. Гадны зээлдэгчид LIBOR+0.1 хүү төлнө.
2. Свап гэрээний нөхцлөөр LIBOR хүү авна.
3. Свап гэрээний нөхцлөөр 5% хүү төлнө.

Эндээс цэвэр гарах мөнгө нь 5.1% -ийн тогтмол
хүү байна. Ингэж хөвөгч хүү нь тогтмол хүүд шилжинэ. Intel компанид дараах мэнгэний урсгал явагдана.
1. Гадны зээлдэгчид 5.2%-ийн хүү төлнө.
2. Сват гэрээний нөхцлөөр LIBOR хүү төлнө.
3. 5%-ийн хүү хүлүүж авна.

Ингэснээр цэвэр гарах мөнгө нь LIBOR+0.2% буюу 5.2% хүүтэй зээл нь хөвөгч хүүтэй зээл болно. Using the Swap to transform an Asset Microsoft 100 сая долларын бондыг 3 жилийн хугацаатай жилийн 4.7 хувийн хүүтэй эзэмшдэг гэвэл Свап гэрээнд оролцсоноор:
1. Бондоосоо 4.7%-ийг хүлээж авна.
2. LIBOR хүү хүлээж авна.
3. 5% хүү төлнө.
Ингээд үр дүнд нь LIBOR-0.3% хүүгийн ашиг олно. Role of Financial Intermediary Манай жишээ шиг 2 компани шууд бие биенээ олох нь ховор ийм учраас санхүүгийн зуучлагчид 0.03% хүүтэйгээр зуучилж өгдөг. Currency swaps 2 дахь түгээмэл хэрэглэгддэг свап гэрээ бол валютын свап юм. Энэ гэрээ нь тодорхой хэмжээний 2 мөнгөн тэмдэгтийг гэрээ эхэнд бас эцэст солилцдог. Харин гэрээны эцэст солилцоход үнэ цэнэ нь анхныхаас өөр байж болно. IBM, British Petroleum 2 компани 5 жилийн хугацаатай свап гэрээг 2007.02.01нд байгуулсан. IBM стерлингийн 5% тогтмол хүү төлөөд долларын 6% авна. Хүүгийн төлбөр жилд 1 удаа хийгдэх бөгөөд үндсэн мөнгө нь $18сая, £10сая байсан. Use of Currency Swap to transform Liability and Asset IBM компани $18сая зээл 6% хүүтэй 5 жилийн хугацаатай авсан гэвэл үүнийгээ 5% хүүтэй £10сая зээл рүү шилжүүлж болно.

Үүний адил £10сая 5 жилийн хугацаатай 5% хүүтэй хөрөнгө оруулсан бол $18сая 6% хүүтэй хөрөнгө оруулалт руу шилжүүлж болно. Overnight interest swap үед тогтмол хүү нь 1 шөнийн хүүгий дундажаар тооцогддог.
OIS нь нилээд түгээмэл болж байгаа ба мөнгөний зах зээлийн жишиг түвшин болдог
Бусад свапын адил зөрүүгээр нь төлбөр хийгддэг
үчраас үндсэн мөнгөнд эрсдэл учирахгүй
Иймэс LIBOR хүүний тогтворгүй байдлын эрсдлийг арилгадаг
OIS Size of the Global Derivatives Market at $1,200 Trillion Dollars … 20 Times Larger than the Global Economy
Full transcript