Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Хүний хөгжлийг хангахад боловсролын үүрэг

No description
by

gantulga zolzaya

on 2 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Хүний хөгжлийг хангахад боловсролын үүрэг

Хүний хөгжлийг хангахад боловсролын үүрэг
Хүний хөгжлийг хангахад боловсролын үүрэг
БУЗАН
Гүйцэтгэсэн: Г.Наранчимэг
Г.Золзаяа
Д.Батцэцэг

Зорилго
Сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэх явцад хувь хүний хөгжлийн боловсролын үзэл санааг хэрхэн тусгах
Хувь хүний хөгжил, түүнийг тодорхойлох арга зам

Илтгэлийн бүтэц

Нэгдүгээр бүлэг
: Хувь хүний хөгжил
Хоёрдугаар бүлэг
: Хүний хөгжилд математикийн хичээлийн гүйцэтгэх үүрэг

Оршил
Бид үр хүүхдээ эрдэм номтой, залхуу хойргогүй, эрэлхэг баатар, эрүүл чийрэг, хөдөлмөрч хичээнгүй, сэцэн шударга, дээдэд зусаргүй, ядуу дорд хүнийг хүнийг энэрэн хайрладаг, гоо сайхан хүн болгохыг хүсдэг.
Хувь хүн өөрийгөө хөгжүүлэх 5 од
*
Ажил мэргэшилдээ ахиж дэвших зорилго дэвшүүлж түүнд хүрэх төлөвлөгөөгөө боловсруулан ажиллах

*
Ур чадвар улам төгс төгөлдөр болгох алив ажилд гаршсан амжилт үзүүлж сурах

*
Гадаад дотоод үнэлгээ хийх

*
Хөгжлийн үйл явцад орох

*
Цаг хугацааны зорилгынхоо төлөө замнах


Хөгжил нь шинэ хариуцлага, ахиц дэвшлийн төлөө хүмүүсийн мэдлэг, ур чадварыг сайжруулах, төгс төгөлдөр болгох, үр ашиг, үр дүнг нь дээшлүүлэх үйл ажиллагаа, үйл явц юм. Нөгөө талаас нь эрдэмтэд хөгжил гэдэг бол хувь хүнээс эхлэлтэй гэж үздэг.
Хүний тэмүүллийн хамгийн гол утга бол хөгжил
• Бид хөгжлийн төлөө төрдөг. Бид нийгэм бүтээхийн төлөө төрдөг,
• Хувь хүний хөгжлөөс бүх зүйл эхэлдэгХувь хүний хөгжилд математикийн хичээлийн гүйцэтгэх үүрэг

Суралцагсад байгаль ,нийгэм орчноо хайрлан хамгаалдаг байгаль нийгмийн баялагаа зүй зохистой ашигладаг, хариуцлагатай ,ёс зүйтэй иргэд болгон төлөвшүүлэхэд чиглүүлэн тодорхойлж байх, байгаль нийгмийн орчны үзэгдэл юмсын уялдаа холбоо, харилцан хамаарал тоон хэмжээний өсөлт бууралттй холбоотой бодит чадвар мэдээлэл тоон үзүүлэлтүүдийг сургалтын хөтөлбөрийн агуулгад тохируулан бодлого дасгалын хэлбэрт оруулан томьёолж ашиглах
Тогтвортой хөгжлийн боловсрол дараах дөрвөн зарчимд тулгуурлах ёстой.

 Суурь боловсролыг дэмжин сайжруулж иргэдэд насаараа хэрэглэх мэдлэг чадвар дадал , хандлага төлөвшүүлдэг болох
 Боловсролын хөтөлбөрүүдийг шинэчлэн өөрчилж тогтвортой хөгжлийн 3 баганын зарчим болон ур ухаан, ур чадвар төлөвшүүлэх үзэл хандлагад нийцүүлэх
 Тогтвортой хөгжлийн талаарх олон нийтийн ухамсрын дээшлүүлэх, энэ хөгжилд иргэн бүрийн оруулах хувь нэмэрийг нэмэгдүүлэх чанаржуулах
 Сургалтын чанарыг шинэчлэн сайжруулж, тогтвортой хөгжлийн мэдлэг , ур ухаан төлөвшихөд чиглүүлдэг болгох зэрэг болно.
Жишээ1.
Хог хаягдал:Байгаль хамгаалах
бүлгийн гишүүд амьдарч буй А хотынхоо
хог хаягдалын  талаар судалж үзжээ Нэг хүн
өдөрт хичнээн хэмжээний хог хаягдал гаргахыг
барагцаагаар тооцоолоорой.
Тэгээд дараах зураглалыг хийсэн байна.
Дараах асуултуудад хариул
 4 ам бүлтэй айл өдөрт багцаагаар хичнээн
хэмжээний хог хаягдал гаргах вэ?
 Нэг хүний өдөрт хаях хаягдлыг 100гр-аар
багасгавал А хотоос гарах хог хаягдалын
хэмжээ жилд хичнээн тонноор багасах вэ?
 А хотын хүн амыг 150000 гэж тооцвол нэг
жил гарах хог хаягдалын
хэмжээ хэд орчим тонн болох вэ?

Дараах жишээ нь сурагчдын геометрийн энгийн дүрс байгуулах чадварыг сайжруулах , гортиг шугам хэрэглэх чадварыг нэмэгдүүлэхээс гадна тэдэнд урлаг,уран зургийн талаар тодорхой мэдээлэл өгч байгаагаараа ач холбогдолтой.Жишээ. Математикт 1,618:1 харьцааг алтан харьцаа гэж нэрлэдэг.Зураачид болон архитекторчууд урлагийн бүтээлдээ энэхүү харьцааг ашигласан байдаг
Жишээ 2
Алтан харьцаа бол математикийн хамгийн алдартай тоо бөгөөд алдартай байгаагийн шалтгаан нь бидний өдөр тутмын наад захын бүх зүйлд харагдаж байгаад оршино. Алтан харьцааг ашиглаж хийсэн зүйлс:
- Алдарт пирамидын ёроол, түүний өндөр хоёр алтан харьцаатай

Байгаль дээр алтан харьцаа маш элбэг байдаг.
- Хүний гарын урт нь хурууны үзүүрээс тохой хүртэлх урттай алтан харьцаатай.
- Хурууны үеүд ч алтан харьцаатай. Хурууны урт эхний хоёр үеийн уртуудын нийлбэртэй алтан харьцаатай.
- Хүний амны урт хамрын өргөнтэй алтан харьцаатай.
- Ургамлын навч нь ишин дээрэ алтан харьцаагаар ургасан байдаг.
- Аргал угалз, янгир, зээр, хуц ухна зэрэг амьтдын эврийн үеүд мушгираа үүсгэсэн байх бөгөөд алтан харьцаатай оршдог.
- Амьд биеийн удамшлын бүх шинжийг агуулж байдаг ДНХ-ийн молекулууд ч мөн адил алтан харьцаагаар өрөгдсөн байдаг
• Математикийн хичээлийн арга зүйд тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлалыг ойлгуулах эзэмшүүлэх шаардлагатай байгаа нь харагдаж байна. Байгал нийгмийн орчны үзэгдэл юмсын уялдаа холбоо, харилцан хамаарал, тоон хэмжээний өсөлт бууралт тай холбоотой бодит тоон үзүүлэлтийг бодлого дасгалд оруулан томъёолж ашиглах
• Байгаль нийгмийн агуулгатай бодлого бодож хариу гаргаад зогсохгүй бодлого бодолт болон үр дүнгээ эргэн шинжилж байгаль нийгмээ хайрлан хамгаалах санаа сэдэл төрүүлэх нь чухал ач холбогдолтой.
• Хүүхдийг үнэлэхдээ хичээлийн хүрээн дэх мэдлэг чадварыг үнэлээд зогсохгүй хүүхдийн ёс зүйн төлөвшил бусадтай болон хүрээлэн буй орчинтой харилцах харилцаа, хандлага зэргийг тооцон үнэлэхэд анхаарах хэрэгтэй.
Дүгнэлт
Хогны хэмжээ одоогийнхоос 2 дахин ихэсвэл хог булах газар хэдэн жилийн дараа дүүрэх вэ?
 А хотын хүн амыг 150000 гэж тооцвол хог булах газар хэдэн жилийн дараа дүүрэх вэ?
 5 жилийн дараа хог будах газар дүүрнэ гэж үзвэл нэг жилд булах хогны хэмжээ хэд орчим тонн байх вэ?
Энэ бодлого нь математикийн хичээлээр ахуйн хэрэглээний тооцоог хийлгэж сургах, орчин тойрноо ажиглан сонирхож түүний талаар өөрийн гэсэн төсөөлөлтэй болох, энгийн туршилт явуулж бүртгэл хөтлөн дүгнэлт гаргах чадвар эзэмших
Зорилт
ТХБ -ийн үзэл санааг математикт хэрхэн тусгах вэ?
-Багш идэвхитэй бүтээлч үйл ажиллагаагаар шинэ санаа жишээг олж боловсруулах
Full transcript