Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

A felvilágosodás

No description
by

Melinda Havas

on 2 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of A felvilágosodás

Fontos filozófiai irányzatok
Mi is az a felvilágosodás?
A felvilágosodás a XVIII. században kialakult világnézet, a polgári forradalmak magyarázatát adja meg.
Előzmények
A német felvilágosodás
Gottfried Wilhelm Leibniz
Világ tökéletes - Isten olyannak teremtette
Végtelen világ megismerése
Immanuel Kant
"A tiszta ész kritikája", "A gyakorlati ész kritikája"
Ész, priori ismeretek
Értelem irányítja:
érzelem, képzelet
természet törvényeinek feltárása
A francia felvilágosodás
Voltaire - "Candide", "Filozófiai ábécé"
Egyház - elnyomó hatalom ideológiai támasza
Deizmus
Montesquieu -
"Perzsa levelek" - bírálja Fr.o.-i viszonyokat
"A törvények szelleméről" (1748)
Országok földrajzi helyzetének fontossága
Szabadság definíciója
Hatalommegosztás elve!!!
Az angol felvilágosodás
Fejlett kapitalista ország
John Locke - "az alkotmányos monarchia filozófusa", empirista
"Két értekezés a polgári kormányzásról"
poltitikai liberalizmus (társadalmi szerződés)
"Értekezés az emberi természetről"
tabula rasa (szenszualizmus)
Közgazdaságtan: Adam Smith
1776 - A nemzetek GazdaGsága
gazdasági fejlődés: munka
munkaérték-elmélet
A felvilágosodás
Legjelentősebb gondolatai, képviselői, a tudományos világkép átalakulása
Eszmei mozgalom:
Szakít a feudalizmussal, intézményesített vallással (világosság=tudomány)
Reformok - gazdaság korszerűsítése
Emberközpontú - individuum
Gazdasági & társadalmi
Tér kitágulása (nagy földrajzi felfedezések)
Népességnövekedés, hosszabb élet
Tudat és lelkiismeret válsága
Mechanikus gondolkodás
Analfabetizmus csökkenése
A szabadkőművesek
Erkölcsi értékek
Szellem szabadságának egyetemessége
Felvilágosodás hagyományai
Angol rendszer:
Hit Istenben DE vallási/politikai témák
Francia rendszer:
Csak aktuálpolitika
XVII. sz.-tól, de ekkoriban terjednek el
Új eszmék közvetítői
Tudományos
Csillagászat
Kopernikusz - Égitestek körforgása (1543)
Heliocentrikus világkép
Kepler - Új csillagászat, avagy az ég fizikája
Bolygómozgás alaptörvényei
Galilei - Dialógus
Mechanika alapjai
Ingaóra
Jupiter holdjai
Fizika
Newton -
mechanika alapelvei
tömegvonzás törvénye
Torricelli, Pascal -
légnyomás mérése


Kémia & orvostudomány
Boyle & Mariott - levegőrészecskék mozgása
Vesalius - emberi anatómia
Harvey - vérkeringés és szívműködés leírása
Empirizmus
Empíria (görög) - tapasztalat
Megfigyelések, kísérletek
velünk született fogalmakat, tételek - érzéki észlelés (szenzualizmus)
Francis Bacon (1561-1626) - "Novum Organum"
(Új Logika - 1620)
Tapasztalat - elméleti rendszerezés - tapasztalat
Módszere: Indukció (egyesből általánosít)
Racionalizmus
Ratio (latin) - ésszerű
Megismerés forrása: ész
Fogalmaink a tapasztalat előtt és attól függetlenül is léteznek
Nem érzéki - intellektuális
Dedukció: általánosból egyesre következtet

René Descartes - Értekezés a módszerről (1637)
Filozófia - nem a teológia része
Újkori gondolkodó, matematikus

Kételkedés:
Utópista gondolkodók
Megvalósíthatatlan elképzelés
Morus Tamás - Utópia
társadalmi egyenlőség, igazságosság
Francis Bacon - Nova Atlantis
tudósok vezette világ
Tomasso Campanella - Napállam
1620
I. szakasz (1680-1715)
A hagyományos értékrend elleni támadás
II. szakasz (1715-1760)
"A felvilágosodás dele"
Enciklopédia
Angol minta: 1728 - Chambers-féle
1751-1772 - 28 kötete jelent meg
Szerkesztők, szerzők:
Diderot - filozófia
Condorcet márki - közgazdaságtan
D'Alembert - matematika, fizika
Helvetius, Holbach
Sorbonne, királyi tanács elítélte
Modern kori szókincs
III. szakasz (1760- )
Az eszmék szétágazása
Jean-Jacques Rousseau - "Az emberek közti egyenlőség eredetéről" (1754)
társadalom - vadember
"Társadalmi szerződés" (1762)
egyének-közösség, NEM fejedelem-alattvalók
Ann Robert Turgot
1774-76 Fr.o. pénzügyi főellenőr
Ellenzi a merkantilizmust
Fiziokratizmus
Közgazdasági gondolkodás
Francois Quisney - Gazdasági áttekintés (1758)
Laissez faire, laissez passer
Állam: csak piac normális működése
Haszon: termelés; termelő ágazat: mezőgazdaság
Kövezkezmények
Demokratikus eszmék
Tudomány függetlenedése az egyháztól
Francia forradalom irányzatai - ideológiai előképek:
Montesquieu-Saint-Just
Rousseau-Robespierre
Voltaire-Desmoulins
Diderot-Danton
Full transcript