Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Undervisnings- og instruksjonsmetoder

No description
by

Kim Kristiansen

on 18 January 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Undervisnings- og instruksjonsmetoder

Undervisnings- og instruksjonsmetoder
KAP 2
Fra læreplanen
Eleven skal kunne:
Trener- og lederrollen
- gjøre rede for grunnprinsippene for instruksjon og ledelse, og forklare ulike undervisnings- og instruksjonsmetoder
- beskrive og anvende ulike metoder for begynneropplæring
Treningsledelse i praksis:
- anvende idéutvikling i tilknytning til treningsledelse i praksis.
En undervisningsmetode er:
- En bevisst fremgangsmåte for å nå et mål
- En strategi som sørger for at elevene tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger ut fra de målene som er satt opp.
Metoden må tilpasses i forhold til:
Idretten
Øvelsene
Alderstrinnet
Individuelle forutsetninger
fysiske rammefaktorer
om treningen er individuell eller i gruppe
Utviklingsnivået
Noen felles retningslinjer
Ha organiseringen klar på forhånd
Vær en tydelig leder
Kom fort i gang med aktivitetene
Klare og tydelige beskjeder
SMIL!
Få øyekontakt (halvsirkel, linje, rekke)
Vent til det er rolig før beskjeder gis
Bruk gjerne fløyte
Skal du vise noe, sørg for at alle ser
Instruksjonsmetoden
Deduktiv metode
Apemetoden:
- instruktøren er øvingsbilde
- utøverne hermer (aper)
(følg-meg)
- rask å igangsette -> krever ingen forklaring
- ypperlig til oppvarming, aerobic og andre sang/danseleker
OBS: Alle må kunne se instruktøren!
Vise og forklare-metoden
- den mest brukte instruksjonsmetoden
- forklarer teknikken
- bruker øvingsbilde
- gir råd underveis
- hva kan brukes som øvingsbilde?
Hel-del-hel-metoden
- isolere deler av en øvelse for å øve på detaljer.
- setter det så sammen igjen til en full øvelse
- benytter gjerne "baning"
Eksempler:
Sats på trampett
Finte i ballspill
Hekkpassering
Sittestilling
Undervisningsmetoder
Instruksjons-metoden
Oppdagende læring
Apemetoden
Vise og forklare
Hel-del-hel
Situasjonsbetinget
Oppgavestyrt
Oppdagende læring
Induktiv metode
Situasjonsbetinget læring
- aktivitet i et tilrettelagt miljø
- utøverne tar egne valg og leder sin egen aktivitet
- stor aktivitet -> mange repetisjoner
- treneren kan veilede der det føles nødvendig
- læring gjennom lek
Eksempler?
Hinderløype
Stasjonstrening
Oppgavestyrt læring
F.eks: "Kom dere over uten å berøre bakken"
- kan ha kun én bestemt løsning, eller "åpen" løsning.
- fin mulighet for treneren til å gi vurderingsoppgaver til utøverne underveis.
- "hva er den optimale løsningen?"
- "hvorfor får Pjoltr Axel det til så bra?"
Full transcript