Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Tartışma, Örnek Olay, Senaryo Tabanlı Öğrenme,

No description
by

onur murat

on 2 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Tartışma, Örnek Olay, Senaryo Tabanlı Öğrenme,

Tartışma yöntemi, öğrencilerde düşünmeyi gerçekleştirmeye ve tutumlarını tekrar gözden geçirmeye teşvik eden yararlı bir yöntemdir.
Tartışma yöntemi, öğrencilerin katılarak
öğrendikleri ve öğrendiklerini anımsadıkları bir yöntemdir.
Tartışma Yöntemi
NEDİR?
Tartışma Yönteminin FAYDALARI

SINIRLILIKLARI
Tartışma Yönteminin
Örnek Olay Yöntemi
Örnek olaya dayalı öğretim yöntemi, gerçekleri ve sorunları yansıtan, öykülemeler etrafında organize edilmiş öğrenme yöntemlerinin toplu halidir.

Senaryo Tabanlı Öğrenme NEDİR?
Günlük hayatta karşılaşılan olayların sınıf ortamında tartışılarak çözümlenmesi esasına dayanan yöntemdir. Öğrenci etkinliğine dayalı güdüleyici bir öğretme yaklaşımı olan, öğrencinin öğrenme sürecine etkin olarak katıldığı; buluş yoluyla öğrenme yaklaşımını temel alır. Kavrama düzeyindeki davranışların kazandırılmasında kullanılan öğretim yöntemidir.

Senaryo tabanlı öğrenme rol oynama, benzetim, tartışma, analiz ve yansıma, grup projeleri ve problem çözme gibi birçok eğitsel stratejiyi de barındırabilir. Uygulama seviyesinde oldukça esneklik sağlar. Ayrıca senaryo tabanlı öğrenmede olaylar genellikle yaşanmış gerçek olaylardan seçilmeli eğer böyle bir olay yoksa da yaşanmış ya da yaşanabilecek kadar gerçek bir şekilde kurgulanmalıdır.

Ahmet Doğanay, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Pegem Yayınları, Ankara, 2012

bote.hacettepe.edu.tr/wiki/index.php/Olay_Tabanlı_Öğrenme‎
-Aktif katılımı ve eleştirel düşünmeyi sağlaması,

-Öğrencilerin özgür bir şekilde kendi düşüncelerini açıklayabilmesi,

-Öğrencilerin ilgi alanlarının belirlenebilmesi,

-Liderlik özelliğini ortaya çıkarması,

-Kendilerine güven geliştirmelerine teşvik etmesi,

-Öğrencilerin konuya farklı açılardan bakmalarını sağlaması,

-Öğrencilere soruların tek bir yanıtı olmadığını, en iyi ve tam çözüm bulmak için mümkün olan yanıtların düşünülmesi gerektiğini anlamalarına yardım etmesidir.

-Öğretmenden yardım almaksızın, karmaşık sorunlar üzerinde düşünebilen ortaöğretim öğrencilerine daha
uygun olmasıdır.

-Bu yöntem zaman alıcıdır.

-Öğrenci merkezli olması;

-Öğrencilerin anlama, analiz etme ve yorumlama
gibi birçok yeteneklerini ve belli bir konudaki
bilgilerini ve becerilerini uygulamaya koyma olanağı sağlaması;

-Öğrencinin düşünme ve problem çözme
becerilerini geliştirmesidir.

Örnek Olayın Dezavantajları
Nelerdir?
-Örnek olay yazmak güç bir etkinliktir. Bu nedenle örnek olay yöntemi iyi planlanmalıdır.

-Bu yöntemi özellikle kalabalık sınıflarda uygulayan öğretmen sınıfı kontrol etmede zorluklarla karşılaşabilir.

-Eğer örnek olay öğrenci yaşantısına dayalı olmazsa, öğrencinin ilgi ve dikkati dağılabilir.

-Tartışılacak konular öğrencilerin
bildiği konulardan seçilmelidir.

-Öğrenciler tartışmanın amacına yöneltilmelidir.

-Destekleyici sınıf ortamı sağlanmalıdır.

-Tartışma sırasında öğrencilere yeni ve geçerli bilgiler verilmelidir.

Tartışma Yönteminde
Öğretmenin Rolü
- İnsanların zaman zaman bazı konularda farklı görüşlere sahip olabileceği vurgulanmalıdır.

- Gözden geçirilmeli ve özetlenmelidir.

- Kolaylaştırıcı olunmalıdır.

- Tartışmaya öğretmen ne kadar az katılırsa o kadar faydalı olur.

Örnek Olayın Avantajları
Nelerdir?
Senaryo Tabanlı Öğrenmenin
AVANTAJLARI
-Hayata en yakın öğretim metotlarından biridir. Günlük hayattaki birçok olay etrafındaki sosyal, kültürel ve bilimsel eğitim-öğretim bu metot yardımıyla kolaylıkla yapılabilir.

-Öğrenciler sağlam bilgiler elde ederek analitik, işbirlikli ve iletişim becerileri kazanırlar.
-Öğrenciler sınıf içerisinde daha aktif, ilgili ve meşgul tutulur.

-Öğrenciler alternatif çözümlerin tartışıldığı ve analiz edildiği ortamlara katılarak zor ve karmaşık durumları daha iyi anlayarak daha etkili analiz edebilirler.

-Olaylar öğrencilere kuramı uygulamada görme fırsatı vererek anlam katar.

-Bağımsız düşünme, orijinal fikir üretme ve bunu ortaya koyma,ikna etme ve tartışma özellikleri gelişir.
Senaryo Tabanlı Öğrenmenin
SINIRLILIKLARI
-Her konu ile ilgili örnek olay bulmak, düzenlemek güçtür.

-Olaylar öğrenci seviyesine uygun seçilmez ise (meselâ ilkokulda AIDS veya karmaşık bir ticarî mahkeme gibi), öğrenciler sağlıklı fikir üretemezler ve tartışamazlar.


-Öğrenciler yeterli bilgi ve tecrübelere sahip değil iseler katılım az olabilir ve değişik fikirler ortaya konamaz.

-Uygulamada amaçtan sapmalar, algılama farklılıkları fazla olabilir.

-Olayların sunulması ve tartışılması uzun zaman gerektirir.
Senaryo Tabanlı Öğrenmede
Öğretmenin Rolü
-Tartışmaların daha yararlı olması, yeni fikirler üretebilmeleri için öğrencileri yönlendirebilmeli,

-Aynı olayı farklı perspektiflerden kullanarak öğrencilerin gerçek yaşam problemlerinin çoklu boyutlarını görmelerini sağlayabilmeli,

-Öğrencilerin tartışmaları esnasında kişisel ya da profesyonel düşüncelerle araya girmemeli ve yargılarda bulunmamalı


Bu yöntem, gerçek ve aktif öğrenmeyi sağlayarak öğrenciye bir konuyu kavratmak ve o konuda uygulama yaptırmak amacıyla kullanılır.

Öğrencinin yakın çevresiyle ilişkilendirebileceği örnek olaylar geliştirilerek, olayın içerisindeki sorunun nedenlerini ortaya çıkarıp, o soruna ilişkin çözüm önerilerinin sınıf ortamında tartışmasıyla uygulanan bir yöntemdir.
Full transcript