Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

10. KL UDDANNELSESPARATHEDSVURDERING

No description
by

Heidi Berggren Brøndal Pedersen

on 5 September 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 10. KL UDDANNELSESPARATHEDSVURDERING

UDDANNELSESPARATHEDSVURDERING
10. KLASSE
- HVORFOR OG HVORDAN?

HVAD SIGER ERFARINGERNE
FRA PRAKSIS?
- STYRK DE PERSONLIGE OG SOCIALE FORUDSÆTNINGER
ET EKSEMPEL....
VELKOMMEN
LAD OS SE LIDT NÆRMERE
PÅ UPV'EN
HVORFOR UPV ?
FORUDSÆTNINGER
KOMPETENCER
- KVALIFICER UDDANNELSESVALGET
- VÆR KONSTRUKTIV I KOMMUNIKATIONEN
- SÆT LEDELSEN FOR BORDENDEN
- GRUNDIG PLANLÆGNING OG KOORDINERING
- VÆR TYDELIG OG KONKRET OVERFOR FORÆLDRE OG ELEVER
HVAD SIGER LOVEN?
HVIS MAN NU IKKE MÅ...
SIGE : GIV DEN LIGE EN SKALLE MERE...
DU SKAL BARE VÆRE MERE MOTIVERET...
DU SKAL BARE FORBEDRE DIG FAGLIGT...
DU SKAL TAGE DIG MERE SAMMEN...
TÆNK GERNE ANDERLEDES
- LIDT PÅ HOVEDET
EFTER 15. JANUAR
FORELØBIG
IKKE
UDDANNELSESPARATE
ELEVER
UDEN
MÅLRETTET INDSATS
UDDANNELSES-
PARATE
ELEVER
FORELØBIG
IKKE
UDDANNELSESPARATE
ELEVER
MED
MÅLRETTET INDSATS
8. KLASSE
9. KLASSE
UDDANNELSES-
PARATE
ELEVER

IKKE
UDDANNELSESPARATE
ELEVER
UDEN
MÅLRETTET INDSATS

IKKE
UDDANNELSESPARATE
ELEVER
MED
MÅLRETTET INDSATS
10. KLASSE
UPV PROCESSEN
1. FEBRUAR
SKAL ELEVERNE VÆRE FÆRDIGE MED DERES UDDANNELSESPLAN OG
ANSØGNING I OPTAGELSE.DK
I TIDEN FRA SOMMERFERIEN - 1. DECEMBER 9.KL. ER
PROCESSEN STADIG I GANG
.
DE ELEVER DER FORELØBIG IKKE ER PARATE I START 9. KLASSE TILBYDES
BROBYGNING
.
(3 DAGE OBLIGATORISK OG 7 DAGE FRIVILLIG)
SENEST ULTIMO NOVEMBER
HAR LÆRERNE VURDERET DE SOCIALE OG PERSONLIGE FORUDSÆTNINGER SAMT AFGIVET KARAKTERER.
DET ER DENNE KARAKTER, DE UNGE SØGER IND MED PÅ DERES UNGDOMSUDDANNELSE.
15. JANUAR
VURDERER VEJLEDER.
SENEST
1. MARTS
SKAL ANSØGNINGERNE VÆRE SIGNERET OG SENDT AFSTED
ELEKTRONISK
FRA VURDERINGEN 15. JANUAR I 8. KLASSE OG FREM TILBYDES ELEV
INDIVIDUEL VEJLEDNING.
FORÆLDRE, ELEVER, SKOLE OG VEJLEDER
IGANGSÆTTER EN MÅLRETTET INDSATS EFTER BEHOV.
DEN MÅLRETTEDE INDSATS
TAK FOR I DAG
VED FØRSTE SKOLE/HJEM-SAMTALE I TALESÆTTES BEKYMRINGER
NYE
FORUDSÆTNINGER
HVAD ER UPV?
VURDERINGSGRUNDLAG
SOCIALE FORUDSÆTNINGER
Samarbejdsevne
, herunder at kunne løse opgaver sammen med andre, overholde fælles aftaler og bidrage positivt til fællesskabet.
Respekt
, herunder at udvise forståelse for andre mennesker.
Tollerance
, herunder at kunne samarbejde med mennesker, der er forskellige fra en selv.
PERSONLIGE FORUDSÆTNINGER
Motivation
for uddannelse og lyst til læring.
Selvstændighed
, herunder at eleven selv tager initiativ i opgaveløsninger.
Ansvarlighed
, herunder at eleven er forberedt til timerne.
Mødestabilitet
, herunder rettidighed og lavt fravær.
Valgparat
i forhold til de forestående valg af ungdomsuddannelse eller andet.
KARAKTERGENNEMSNIT
8. klasse
gennemsnit på 4
9. & 10. klasse
gennemsnit på 02 i dansk og mat til EUD/EUX
9. & 10. klasse
individuel vurdering til gymnasiale uddannelser
ELEV PERSPEKTIV
SAMFUNDSPERSPEKTIV
TIDLIGERE HJÆLP OG STØTTE
FÆRRE FRAFALD
HVORDAN ER DET GÅET?
8. KL. JANUAR
8. KL. JUNI
9. KL. JANUAR
9. KL. SEPTEMBER
KARAKTER 3,8
+ PERSONLIGE
- SOCIALE
KARAKTER 4,8
+ PERSONLIGE
- SOCIALE
KARAKTER 5,2
+ PERSONLIGE
+ SOCIALE
PARAT
KARAKTER 5,8
+ PERSONLIGE
+ SOCIALE
KARAKTER 6,4
+ PERSONLIGE
- SOCIALE
KARAKTER 6,4
+ PERSONLIGE
- SOCIALE
KARAKTER 6,1
+ PERSONLIGE
+ SOCIALE
KARAKTER 5,3
- PERSONLIGE
- SOCIALE
KARAKTER 2,8
IKKE
PARAT
- PERSONLIGE
- SOCIALE
KARAKTER 2,8
- PERSONLIGE
- SOCIALE
KARAKTER 2,8
+ PERSONLIGE
+ SOCIALE
KARAKTER 3,4
+ PERSONLIGE
+ SOCIALE
IKKE
PARAT GYM
PARAT
EUD/EUX
§ 11
. I 8. og 9. klasse skal
folkeskolens leder
sikre, at det fremgår af elevplanen, jf. nærmere folkeskolelovens § 13 b, og
i 10. klasse af uddannelsesplanen, om den enkelte elev opfylder de sociale og personlige forudsætninger
for at påbegynde en ungdomsuddannelse, jf. § 10.
§ 15
. På baggrund af oplysningerne, jf. § 11, foretager Ungdommens Uddannelsesvejledning
for elever i 9. klasse og 10. klasse en fornyet vurdering af de elever, der ved vurderingen i 8. klasse, henholdsvis 9. klasse var ikke-uddannelsesparate
, jf. § 13.
Stk. 2. Ungdommens Uddannelsesvejledning foretager endvidere
en fornyet vurdering af elever, der tidligere er vurderet uddannelsesparate, hvis elevernes faglige niveau er faldet
, jf. § 9. For de gymnasiale uddannelser foretages en konkret vurdering, hvis niveauet er faldet i forhold til niveauet i 8. klasse.
Stk. 3.
Der foretages også en vurdering, hvis skolens leder har vurderet,
at de sociale og personlige forudsætninger har ændret sig væsentligt i negativ retning, eller eleven søger en anden type ungdomsuddannelse.
§17
Stk. 2. Som led i Ungdommens Uddannelsesvejlednings og skolens samarbejde om den målrettede indsats fra 8. klasse for ikke-uddannelsesparate elever
foretages løbende en vurdering af indsatsen frem til vurderingen i 9. eller 10. klasse.
Stk. 3.
Skolens leder kan for elever, der falder væsentligt i niveau i forhold til de nævnte kriterier i § 8-10, indstille til Ungdommens Uddannelsesvejledning,
at den pågældende elev ikke længere vurderes at opfylde kriterierne for at kunne vurderes uddannelsesparat.
Hvis eleven vurderes ikke-uddannelsesparat, vurderer Ungdommens Uddannelsesvejledning og skolens leder, hvilken indsats der skal iværksættes
frem mod uddannelsesparathedsvurderingen i 9. eller 10. klasse.
EN VURDERING AF OM ELEVEN HAR FORUDSÆTNINGERNE FOR AT VÆLGE, PÅBEGYNDE OG GENNEMFØRE EN UNGDOMSUDDANNELSE.
HVIS ELEVEN VURDERES IKKE PARAT, ER DET EN MÅLRETTET SKOLE- OG VEJLEDNINGSINDSATS DER IGANGSÆTTES FOR AT ELEVEN BLIVER PARAT TIL UDGANGEN AF 9. ELLER 10. KLASSE.
DET SKAL FREMGÅ AF UDDANNELSESPLANEN
FORNYET VURDERING
LØBENDE VURDERING AF INDSATSEN
SKOLELEDERENS ANSVAR
HVORDAN GØR MAN I PRAKSIS?
ELEV
LÆRER/SKOLE
UU
INDEN LÆRERNE KAN VURDERE PÅ INTRA, SKAL ELEVEN HAVE AFGIVET SIT ØNSKE I ELEVINTRA,
UDDANNELSESØNSKET ER TIL VEJLEDER
"ANDEN UDDANNELSE"
ER
IKKE
EN MULIGHED!

NU SKAL I PRØVE
SKOLEINTRA
VÆRKTØJ
EVALUERING
UDDANNELSESPARATHEDSVURDERING
SUMMEPAUSE
SUMMEPAUSE
"...Jeg følte bare folk trak mig ned, og du ved, fik mig til at føle, at jeg var dum. De blev ved med at presse denne her uddannelsesparat ting ned over mig, jeg følte bare, at det de gjorde var at gøre mig usikker, jeg følte mig dum, som om jeg ikke kunne noget, hvad skulle jeg gøre, jeg sad jo bare fast der, der var ingen der rigtig ville hjælpe mig."
"Det har været rigtig nedern, jeg var ved at opgive alt, jeg blev bare trist når jeg bare skulle høre det 24/7, hvorfor var der ingen der troede på mig?"
"Folk var så negative omkring det, de opgiver bare håbet på dig, du er bare en tabt sag, så bliver man bare aldrig til noget."
§ 4
. For elever i 10. klasse
udgør uddannelsesplanen det grundlæggende arbejdsredskab, hvorefter undervisningen tilrettelægges.
Stk. 2. Udbyderen af 10. klasse skal anvende uddannelsesplanen, således at
undervisningen i 10. klasse så vidt muligt tilrettelægges på en sådan måde, at den imødekommer den enkelte elevs behov for undervisning, særlig støtte og afklaring af uddannelsesvalg
.
Stk. 3.
For ikke-uddannelsesparate elever skal det fremgå, hvad der skal iværksættes, for at eleven kan blive uddannelsesparat i løbet af 10. klasse.

UDDANNELSESPLANEN SKAL VÆRE GRUNDLAGET
I 9. & 10. KLASSE ER UDDANNELSESPARATHEDSVURDERINGEN
ENDELIG
EFTER
D. 15. JANUAR.

IKKE
UDDANNELSESPARATE
ELEVER
UDEN
MÅLRETTET INDSATS
UDDANNELSES-
PARATE
ELEVER

IKKE
UDDANNELSESPARATE
ELEVER
MED
MÅLRETTET INDSATS
10. KL. JANUAR
KARAKTER 7,3
+ PERSONLIGE
+ SOCIALE
KARAKTER 6,1
+ PERSONLIGE
- SOCIALE
KARAKTER 5,2
+ PERSONLIGE
+ SOCIALE
HVAD KUNNE MAN SIGE I STEDET?
Full transcript