Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Rola darów duchowych w Kościele

No description
by

Klaudia K.

on 18 June 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Rola darów duchowych w Kościele

Rola Darów Ducha Świętego w Kościele
Czym są charyzmaty czyli dary duchowe? Co odróżnia je od owoców Ducha Świętego?


Cechy, które każdy chrześcijanin otrzymuje poprzez oddanie życia Jezusowi, są wynikiem obecności Ducha Św. w naszej codzienności.

Owoce Ducha Św.
W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, ewangelię zbawienia waszego, i uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym,
Który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej, ku uwielbieniu chwały jego.

Ef 1: 13-14
Życie człowieka, który powierza je Bogu ulega przemianie, uświęceniu, bo taka osoba dąży do bycia jak najbardziej podobnym do Jezusa, w czym wspiera nas Duch Św.
Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto stało się nowe

2Kor 5:17
Owoce Ducha są zaprzeczeniem czynów grzesznych i cielesnych, pomagają nam w walce z grzechem. Są odbiciem naszej duchowej natury.
Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy.

Rz 8:9
Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą.

Gal 5: 19 - 21
Uczynki ciała
Owoce Ducha
Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim [cnotom] nie ma Prawa.
A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy. Nie szukajmy próżnej chwały, jedni drugich drażniąc i wzajemnie sobie zazdroszcząc.

Gal 5:22 - 25
Owoce Ducha Św.


MIŁOŚĆ


Owoce Ducha Św.

RADOŚĆ


Owoce Ducha Św.

POKÓJ


Owoce Ducha Św.

CIERPLIWOŚĆ
Owoce Ducha Św.

UPRZEJMOŚĆ
Owoce Ducha Św.

DOBROĆ
Owoce Ducha Św.
WIERNOŚĆ

Owoce Ducha Św.
ŁAGODNOŚĆ
Owoce Ducha Św.
WSTRZEMIĘŹLIWOŚĆ
Dary Ducha Św.


Chrzest w Duchu Świętym
można zdefiniować jako Boże dzieło dokonywane w wierzącym w momencie, kiedy człowiek jest zbawiony. Dochodzi wtedy do zjednoczenia z Bogiem i z innymi wierzącymi w Ciele Jezusa Chrystusa, jakim jest Jego Kościół.
Chrzest w Duchu Świętym ma dwa cele: dołącza nas do Ciała Chrystusa, iaktualizuje nasze ukrzyżowanie z Chrystusem. To, że jesteśmy w Jego ciele oznacza, że zmartwychwstaliśmy z nim do nowego życia. Zatem powinniśmy postarać się rozwijać nasze dary duchowe, tak, by ciało funkcjonowało właściwie.
I Kor 12: wyjaśnienie pojęcia
Darów Duchowych i ich roli w budowaniu Kościoła
Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie.

Mar 16: 17 - 18
Dz. Ap. 2 - opis zesłania
Ducha Św. w dzień
Pięćdziesiątnicy, chrzest
uczniów Jezusa w Duchu Św.
Owoce Ducha Św.
to cechy osobowości, natomiast dary to zdolności nadprzyrodzone.
Istnieją trzy biblijne listy „darów Ducha”, znane również jako dary duchowe. Do trzech najważniejszych opisów darów duchowych należą fragmenty z: Rzymian 12.6-8; 1 Koryntian 12.4-11 oraz 1 Koryntian 12.28. Duchowe dary wspomniane w 12 rozdziale Rzymian dotyczą
prorokowania, służenia, nauczania, zachęty, obdarowywania, przywództwa i miłosierdzia.
Lista z 1 Koryntian 12.4-11 zawiera:
słowo mądrości, słowo wiedzy, wiarę, uzdrawianie, czynienia cudów, proroctwa, rozróżnianie duchów, mówienie językami i wykładanie języków.
Lista z 1 Koryntian 12.28 zawiera:
uzdrawianie, niesienie pomocy, kierowania, różne języki.
Słowo wiedzy- to jest dar mówienia, który dotyczy zrozumienia prawd z ich głębią, która płynie jedynie z Bożego objawienia. Ci, którzy mają dar wiedzy rozumieją głębokie prawdy Boże i tajemnice jego Słowa.
Wiara- wszyscy wierzący posiadają wiarę, ponieważ jest ona jednym z darów Ducha Świętego złożonym na wszystkich, którzy przyszli do wiary w Chrystusa . Duchowy dar wiary objawia się u kogoś kto ma silną i niezachwianą ufność w Bogu, jego Słowie, jego obietnicach i mocy modlitwy która wpływa na doświadczanie cudów.
Uzdrawianie - przywracanie ludzi do stanu zdrowia za pośrednictwem Bożej mocy
Cudowne moce - znane również jako moc czynienia cudów, jest dar, który związany jest z dokonywaniem ponadnaturalnych rzeczy, które mogą być przypisane jedynie mocy samego Boga.
Proroctwo - zapowiadanie przyszłości,
głoszenie objawień i woli Bożej.
Rozróżnianie duchów- niektóre osoby posiadają niepowtarzalną umiejętność określenia/ oddzielenia prawdziwości przesłania Bożego od zwiedzenia szatana, którego metody związane są z dostarczaniem zwodniczych i błędnych doktryn. Jezus powiedział, że wielu przyjdzie w jego imieniu i wielu zostanie zwiedzionych, lecz dar rozróżniania duchów jest dany Kościołowi, aby chronić go przed taki rzeczami.
Mówienie językami- dar języków jest jednym z darów danych Kościołowi, aby dzięki niemu efektywniej zwiastować przesłanie wszystkim narodom ówczesnego świata i we wszystkich znanych językach. Było to związane z boską zdolnością mówienia językami, przez osoby, którym dany język nie był wcześniej znany. Dar ten potwierdzał autentyczność przesłania ewangelii oraz tych, którzy zwiastowali dobrą nowinę od Boga.
Dar wykładanie języków- osoba, która była obdarzona darem rozumienia języków potrafiła zrozumieć co wypowiadała osoba mówiąca językami mimo, iż nie znała języka, który był używany. Tłumacz języka przekazywał przesłanie tego o czym mówiła taka osoba do innych, aby i oni rozumieli.
Podsumowując
Powinno zachęcać się do używania darów mowy mądrości i wiedzy w kontekście wspólnego uwielbiania, zwłaszcza gdy możliwa jest konsultacja z doświadczoną osobą, która może zapobiec niewłaściwemu stosowaniu darów duchowych. Kiedy dar jest dany do zastosowania publicznego, będzie budował wiarę i współgrał z tym, co Duch już czyni podczas nabożeństwa.
Podsumowując
Tajemnicą jest, kogo Bóg wybiera, namaszczając do służby. Jedną z najważniejszych zasad, którą należy przestrzegać, gdy otrzymujemy dary, jest: Wszystkie rzeczy służące nam osobiście poddajemy w posłuszeństwie Jezusowi. Tylko wtedy Bóg może uczynić przez nas to, co chce.
Przentację przygotowały

Dominika Matusiak

Klaudia Kalata
Dziękujemy za uwagę !!! :)
Full transcript